M
19:32 | 07/09/2019

Hà Nội triển khai 1.427 dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4

(LĐTĐ) 8 tháng đầu năm 2019, toàn Thành phố Hà Nội đã triển khai 1.427 dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4, đạt 79%. Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ đạt 100% thủ tục hành chính triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (không bao gồm các thủ tục hành chính nội bộ, quy trình theo quy định chưa đủ điều kiện triển khai).  

ha noi trien khai 1427 dich vu cong truc tuyen muc do 3 4 Hà Nội phấn đấu duy trì 100% thủ tục hành chính: Đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
ha noi trien khai 1427 dich vu cong truc tuyen muc do 3 4 Thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn
ha noi trien khai 1427 dich vu cong truc tuyen muc do 3 4 Hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội tại văn bản số 278/BC-UBND ngày 4/9/2019, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 Hà Nội đạt được nhiều kết quả nổi bật.

ha noi trien khai 1427 dich vu cong truc tuyen muc do 3 4
Cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến do Thành phố tổ chức thu hút đông đảo người dân tham gia

Cụ thể Thành phố chỉ đạo xây dựng Chương trình mục tiêu, Kế hoạch CNTT thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0). Năm 2019, Thành phố phấn đấu hoàn thành việc kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Duy trì, triển khai 02 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Duy trì, khai thác hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi về Dân cư, Doanh nghiệp, Bảo hiểm. Đồng thời triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về Đất đai, Tài chính. Hoàn thiện, nâng cấp, triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành trong các lĩnh vực: Nội vụ, Đầu tư, Y tế, Giáo dục, Công thương, Nông nghiệp, Quy hoạch, Xây dựng, Tài nguyên, Văn hóa.

Kể từ ngày 24/10/2018 (sau 07 tháng hoạt động), Hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp Thành phố đi vào vận hành giúp công tác quản lý, theo dõi và đánh giá định kỳ, đột xuất kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp, các ngành trong Thành phố thuận lợi, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện quy định hiện hành giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được công khai trên hệ thống dùng chung Thành phố. Tính đến 28/8/2019 là 1.427 dịch vụ công trực tuyến/1.839 thủ tục hành chính (trong đó 24 thủ tục hành chính chưa đáp ứng triển khai dịch vụ công trực tuyến) đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đạt 79%). Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ đạt 100% thủ tục hành chính triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (không bao gồm các thủ tục hành chính nội bộ, quy trình theo quy định chưa đủ điều kiện triển khai).

Trong năm 2019, Thành phố sẽ triển khai nâng cấp, triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành Thành phố tập trung, hình thành CSDL hành chính cốt lõi phục vụ chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch uỷ ban nhân dân Thành phố đến các cấp, các ngành trong Thành phố. Đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện từng bước số hóa dữ liệu làm cơ sở tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Thành phố theo hướng dẫn của các Bộ, ngành.

Cũng trong năm 2019, trên cơ sở Thỏa thuận phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ban Cơ yếu Chính phủ về Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã tiếp tục phối hợp Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ đã thỏa thuận; mời Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng - Bộ Quốc phòng tham gia, tư vấn, hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống Uỷ ban nhân dân của Thành phố trong thời gian tới.

Uỷ ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Thành phố; chủ động phối hợp với Công an Thành phố các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an tiếp nhận các thông tin cảnh báo, hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng, hướng dẫn khắc phục lỗ hổng gây mất an toàn thông tin trên các Cổng thông tin điện tử, Website của các đơn vị trong thành phố Hà Nội, nhằm khắc phục, hạn chế những nguy cơ làm thay đổi giao diện, lộ, lọt, mất thông tin trên không gian mạng. Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã bố trí nhân lực chuyên trách về Uỷ ban nhân dân; Hầu hết các đơn vị đã thiết lập hệ thống tường lửa, sử dụng phần mềm diệt virus; một số đơn vị có hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép. Các hệ thống máy chủ, CSDL đều sử dụng phần mềm có bản quyền.

Trần Vũ

Nguồn :