M
10:00 | 09/07/2019

Hà Nội sẽ trả khoản nợ 2.306 tỷ đồng cho dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ chín HĐND thành phố Hà Nội khóa XV đã thông qua phương án vay lại cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông với mức vay lại 2.306 tỷ đồng. Khoản vay lại không làm vượt hạn mức dư nợ hàng năm của thành phố và không tính vào bội chi ngân sách địa phương.

ha noi se tra 2306 ty dong cho du an duong sat cat linh ha dong Tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông sẽ miễn phí vé 15 ngày đầu tiên
ha noi se tra 2306 ty dong cho du an duong sat cat linh ha dong Đường sắt Cát Linh – Hà Đông chính thức được giải ngân 250,6 triệu USD
ha noi se tra 2306 ty dong cho du an duong sat cat linh ha dong Bắt đầu triển lãm tàu mẫu đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Tại báo cáo gửi HĐND TP Hà Nội về phương án vay lại cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, UBND TP cho biết, đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 18.001 tỷ đồng, tương đương 868,04 triệu USD, trong đó vốn vay Trung Quốc là hơn 13.867 tỷ đồng, tương đương 669,62 triệu USD, còn lại là phần đối ứng của Việt Nam.

ha noi se tra 2306 ty dong cho du an duong sat cat linh ha dong
Dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư sau đó chuyển giao cho Hà Nội vận hành. (Ảnh: NC)

Trong đó, phần chi phí liên quan trực tiếp đến việc khai thác, vận hành kinh doanh vận tải áp dụng với giá trị 92,52 triệu USD bao gồm hệ thống kiểm soát vé tự động, hệ thống thiết bị công nghệ bảo dưỡng đoàn tàu, mua sắm đầu máy - toa xe, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã ký phụ lục hợp đồng tăng phần chi phí liên quan này lên 98,35 triệu USD. Đây cũng sẽ là khoản vay chuyển giao cho Hà Nội vay lại (dự án này do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, nhưng sau đó chuyển giao cho Hà Nội vận hành).

Chính phủ cũng đã chấp nhận đề nghị của Hà Nội là nếu nhận chuyển giao, khoản vay được tính vào dư nợ của thành phố, nhưng không tính vào bội chi ngân sách địa phương, thành phố bố trí ngân sách địa phương để trả nợ.

Trên cơ sở nội dung dự thảo thỏa thuận cho vay lại đối với dự án kèm theo văn bản số 2720/BTC-QLN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị ký Thỏa thuận cho vay lại Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông và thông tin từ Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính: Giá trị vay lại được xác định dự kiến khoảng 98,35 triệu USD, tương đương khoảng 2.306 tỷ đồng (theo tỷ giá tại thời điểm báo cáo là 1 USD = 23.450 VNĐ).

Lãi suất cho vay lại là 4%/năm, tính trên số dư nợ vay lại. Trường hợp không trả nợ đúng hạn bất kỳ khoản nợ nào bao gồm gốc, lãi, phí và các chi phí liên quan khác, bên vay lại sẽ phải trả lãi phạt chậm trả bằng 150% lãi suất cho vay lại, áp dụng cho số ngày quá hạn. Lãi và lãi phạt chậm trả được tính trên cơ sở số ngày thực tế áp dụng với một năm có 360 ngày.

Thời hạn cho vay lại sẽ tính từ khi hợp đồng có hiệu lực đến ngày trả nợ gốc cuối cùng (21/7/2025), riêng khoản vay 47,092 triệu USD ngày trả nợ gốc cuối cùng là ngày 21/9/2032.

UBND TP Hà Nội khẳng định, căn cứ vào số liệu dư nợ hiện nay và dự kiến đến 2020, việc vay lại vốn vay cho dự án này với giá trị khoảng 2.306 tỷ đồng không làm vượt hạn mức vay nợ của Thành phố. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ bố trí nguồn chi trả nợ gốc, lãi, phí và chi phí liên quan, đảm bảo thanh toán vay nợ đầy đủ, đúng hạn, theo báo cáo.

Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội Hồ Vân Nga cho biết, việc Thành phố thực hiện vay lại phần vốn vay nước ngoài của dự án đã được Chính phủ chỉ đạo và được xác định trong phương án tài chính của dự án. Phương án vay lại này được HĐND TP Hà Nội quyết nghị là căn cứ để cân đối nguồn lực và kế hoạch trả nợ của Thành phố theo quy định của Luật Quản lý nợ công.

Khoản vay lại không làm vượt hạn mức dư nợ hàng năm của Thành phố và không tính vào bội chi ngân sách địa phương. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với chủ trương thực hiện vay lại vốn vay nước ngoài theo chỉ đạo của Chính phủ như UBND Thành phố trình.

Hoàng Phúc

Nguồn :