M
17:21 | 19/02/2019

Hà Nội bãi bỏ 9 thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP

(LĐTĐ) UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 822/QĐ-UBND ngày 18/2 về việc công bố danh mục, thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP), thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội.

Hà Nội tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch với Nhật Bản vào cuối tháng 3
Cán bộ, công chức, viên chức tập trung xử lý công việc ngay sau Tết
Hà Nội đặt mục tiêu 100% UBND các xã, phường, thị trấn giao ban trực tuyến

Đoàn kiểm tra liên ngành TP. Hà Nội đang kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (Ảnh minh họa)

Theo đó UBND TP công bố Danh mục 2 thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP; bãi bỏ 9 thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn TP.

2 thủ tục hành chính được công bố gồm: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện; Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

Kèm theo 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương và UBND cấp huyện, UBND cấp xã thì Quyết định cũng nêu rõ: Các thủ tục hành chính số 116, 117, 122, 123, 124, 125,126 phần 1-A, số 133 phần I-B, số 145 phần I-C lĩnh vực ATTP tại Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 7-9-2016 của Chủ tịch UBND TP hết hiệu lực.

Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

PV

Nguồn :