M
20:47 | 04/10/2018

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 4470/BGDĐT-CSVC về việc thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.  

giai quyet dut diem tinh trang thieu nha ve sinh Đề án sữa học đường: Công tâm để chọn sản phẩm tốt
giai quyet dut diem tinh trang thieu nha ve sinh Thanh Hóa: Chỉ đạo đảm bảo công trình nhà vệ sinh, nước sạch trường học
giai quyet dut diem tinh trang thieu nha ve sinh Đôn đốc thực hiện an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trường học

Theo đó, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ năm học mới và triển khai theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh nhiệm vụ chung là rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

giai quyet dut diem tinh trang thieu nha ve sinh
Một trong những nhiệm vụ thời gian tới của ngành giáo dục là giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục. (Ảnh minh họa: GDTĐ)

Đồng thời, rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đó xác định nội dung ưu tiên, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng điều kiện tối thiểu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông.

Bên cạnh đó, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình, lớp học, nhà vệ sinh chưa đảm bảo an toàn theo quy định.

Đặc biệt, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án tại địa phương nhằm tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

PV

Nguồn :