M
14:51 | 20/04/2018

Tâm nguyện trước thềm Đại hội

Đừng để cán bộ công đoàn đơn độc

Thiết nghĩ, cán bộ công đoàn là nhân tố quyết định hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đừng để cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ CĐCS phải đơn độc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình. Đó là một vài tâm nguyện của tôi gửi tới các cấp công đoàn Thủ đô trong nhiệm kỳ tới.

dung de can bo cong doan don doc Cần đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn
dung de can bo cong doan don doc Công đoàn phường Thượng Thanh ra sức thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn

Có một thực tế là khi đánh giá về nguyên nhân những khuyết điểm yếu kém tồn tại trong hoạt động công đoàn, người ta hay nhấn mạnh một nguyên nhân chủ quan là do “Năng lực, trình độ nghiệp vụ và kỹ năng công tác công đoàn, kiến thức pháp luật về lao động của một bộ phận cán bộ công đoàn, nhất là CĐCS ở doanh nghiêp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn yếu, còn né tránh việc đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.Do vậy tổ chức công đoàn chưa thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động”.

dung de can bo cong doan don doc

Nhận xét nói trên là hoàn toàn chính xác, nhưng để tìm ra ngọn nguồn của đánh giá này, cần phải đặt mình vào vai trò của cán bộ CĐCS, nhìn từ góc độ của cán bộ CĐCS.

Thực tế không ít nơi, trong khu vực nhà nước, thủ lĩnh công đoàn, cán bộ công đoàn thường là được cấp ủy phân công. Nơi nào mà chủ tịch CĐCS có vai vế tương xứng với thủ trưởng cơ quan và giám đốc thì hoạt động công đoàn thuận lợi. Nơi nào rơi vào vị trí “lép vế” chắc chắn là phải “ăn theo, nói leo”. Thậm chí có những doanh nghiệp, chủ tịch CĐCS là Phó Giám đốc hẳn hoi, nhưng việc vi phạm chế độ chính sách của người lao động vẫn xảy ra, mà chủ tịch CĐCS không có ý kiến gì.

Trong mối quan hệ giữa thủ lĩnh công đoàn với chủ sử dụng lao động còn phức tạp hơn. Thủ lĩnh công đoàn do chủ doanh nghiệp trả lương, nên chắc chắn là “ăn cây nào thì rào cây ấy”. Ở các doanh nghiệp đông CNLĐ, thủ lĩnh công đoàn hưởng lương chuyên trách, song cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn cũng không làm cán bộ công đoàn yên tâm là mấy.

Ở các đơn vị ngoài nhà nước, sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng có nơi chưa trực tiếp, không có cấp chính quyền nhà nước tại chỗ. Ở đây chỉ có tổ chức công đoàn với người sử dụng lao động, sự ràng buộc về pháp luật chưa đồng bộ; không ít nơi thành lập tổ chức công đoàn chỉ để đối phó với pháp luật…

Khi giải quyết tranh chấp bảo vệ quyền lợi người lao động rất khó khăn, phức tạp, thủ lĩnh công đoàn, cán bộ công đoàn có thể bị “mất việc làm như chơi”. Điều kiện bảo đảm cho tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn hoạt động đã có pháp luật quy định, song nhiều nơi không thực hiện. Kinh phí công đoàn 2% không phải ở đâu cũng thực hiện nghiêm túc, đoàn phí 1% đối với các đơn vị kinh tế ngoài nhà nước thu của đoàn viên cũng khó khăn.

Trong bối cảnh hiện nay, khi mà quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động ngày càng phức tạp, vấn đề tranh chấp lao động, đình công, lãn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Với những bất lợi nói trên, khi có xảy ra đình công, cán bộ công đoàn sẽ đứng ở đâu? Như vậy, khi đánh giá cán bộ công đoàn, phải nhìn từ nhiều phía.

Nếu cán bộ công đoàn còn yếu về trình độ, năng lực hoạt động công đoàn, thì bản thân cán bộ đó phải ra sức học tập. Công đoàn cấp trên có trách nhiệm mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn để khắc phục điểm yếu này. Nhưng chỉ sự nỗ lực của bản thân cán bộ công đoàn là chưa đủ, mà phải có sự tạo điều kiện của cấp ủy Đảng và chính quyền, phải coi trọng củng cố, xây dựng vị thế của tổ chức công đoàn các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Thiết nghĩ, cán bộ công đoàn là nhân tố quyết định hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đừng để cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ CĐCS phải đơn độc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình. Đó là một vài tâm nguyện của tôi gửi tới các cấp công đoàn Thủ đô trong nhiệm kỳ tới.

Nguyễn Thị Thu Hoài

(ntthoai1970@gmail.com)

Nguồn :