M
10:50 | 13/04/2018

Tâm nguyện trước thềm Đại hội

Cần đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn

Lâu nay, công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ CĐCS vẫn được các cấp công đoàn đặc biệt coi trọng và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công đoàn nói chung, đào tạo cán bộ CĐCS trong doanh nghiệp nói riêng vẫn còn không ít những bất cập, tồn tại.

can doi moi cong tac boi duong can bo cong doan Bài 2: Tiên phong vì giấc mơ an cư
can doi moi cong tac boi duong can bo cong doan Cán bộ công đoàn cũng cần được bảo vệ
can doi moi cong tac boi duong can bo cong doan
Hội nghị Tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho trang thông tin điện tử LĐLĐ Thành phố

Về phía cán bộ CĐCS, do kiêm nhiệm quá nhiều công việc nên không có thời gian để tham gia đầy đủ các khóa tập huấn mà thường là đi muộn, về sớm, chỉ đến điểm danh rồi vội về lo các công việc chuyên môn khác. Trong khi đó, phương pháp tập huấn chỉ mang tính chất diễn đạt một chiều, thụ động. Nội dung tập huấn thì mang tính khái quát, chung chung. Đặc biệt, sau khi tập huấn, rất ít khi có sự đánh giá, rút kinh nghiệm hoặc tổng kết để xem lớp tập huấn đã đem lại sự chuyển biến ra sao đối với cán bộ công đoàn.

Thiết nghĩ, để đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ cán bộ công đoàn trong tình hình mới, nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn Thủ đô cần có sự đổi mới hơn nữa trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Về nội dung của các lợp tập huấn cần thiết thực hơn, bám sát vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn nhất là các chức năng trọng tâm, cơ bản của tổ chức công đoàn. Về Phương pháp tập huấn, thay vì mang tính chất truyền đạt một chiều (thuyết trình) thụ động nên tăng cường sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chú trọng kỹ năng thực hành, tham quan thực tế.

Số lượng tham gia mỗi lớp không nên quá đông, dưới 30 đại biểu là phù hợp nhất lấy học viên là trung tâm và tùy nội dung, yêu cầu đào tạo mà có sự linh hoạt về phương pháp, với yêu cầu là: Qua bồi dưỡng, tập huấn, cán bộ CĐCS có thể áp dụng vào thực tế hoạt động.

Đặc biệt, ngoài các lớp tập huấn, cán bộ CĐCS rất cần sự hỗ trợ của công đoàn cấp trên từ công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức chỉ đạo để CĐCS “biết đường, biết lối” rút ngắn thời gian suy nghĩ, thí nghiệm, tìm đường; hỗ trợ các tài liệu cần thiết về kiến thức và những kỹ năng hoạt động, biên soạn thành tài liệu như “cẩm nang hoạt động” (và thường có bổ sung)… có như vậy mới đáp ứng linh hoạt được các yêu cầu thực tế hoạt động của cán bộ CĐCS…

Nguyễn Thị Hiền (hiennt@gmail.com)

Nguồn :