M
09:24 | 04/08/2017

Huyện Thường Tín:

Dồn sức để hoàn thành kế hoạch năm 2017

Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, 7 tháng qua, kinh tế huyện Thường Tín đã đạt được kết quả tốt, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, góp phần nâng cao đời sống người dân.

don suc de hoan thanh ke hoach 2017 Ưu tiên phát triển văn hóa - xã hội
don suc de hoan thanh ke hoach 2017 ​Thường Tín triển khai nhiều phương án phòng chống sốt xuất huyết

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Thủ công nghiệp huyện Thường Tín ước đạt 4.830 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ ước đạt 4.010 tỷ đồng, đạt 51,3% kế hoạch năm. Thu ngân sách huyện thực hiện hơn 600 tỷ đồng, đạt 57,78% dự toán giao đầu năm và tăng 43,40% so với cùng kỳ năm trước. Huyện đã chi hơn 540 tỷ đồng ngân sách địa phương, đạt 50,08% dự toán giao đầu năm và tăng 24,53% so với cùng kỳ năm trước.

don suc de hoan thanh ke hoach 2017
Huyện Thường Tín phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế. ảnh: Nguyễn Công.

Trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, huyện Thường Tín cũng đã hoàn thành được 57% kế hoạch năm với giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 858 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng vụ xuân 6.101 ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa xuân 5.120 ha, đạt 93% so với kế hoạch, năng suất lúa ước đạt 64 tạ/ha, tổng diện tích cây màu các loại 981 ha. Huyện tiếp tục hỗ trợ giá giống lúa, vật tư cho các điểm khảo nghiệm với tổng lượng thóc giống đã hỗ trợ 187,2 tấn/2 vụ; tổng kinh phí hỗ trợ là 3,64 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh giai đoạn 2014 - 2020 tại các xã: Thắng Lợi, Tự Nhiên, Chương Dương, Tân Minh. Đặc biệt, huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đánh giá các tiêu chí đạt, cơ bản đạt, chưa đạt, đặc biệt đối với 4 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017: Tự Nhiên, Tô Hiệu, Tân Minh, Nghiêm Xuyên nâng tổng số xã đạt nông thôn mới của huyện lên 19 xã.

Các lực lượng chức năng huyện Thường Tín cũng đã tiến hành rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động trong các cụm công nghiệp. Triển khai công tác xét công nhận “Làng nghề”, “Làng nghề truyền thống Hà Nội”. Thẩm định 07 hồ sơ đề nghị UBND Thành phố xét công nhận các danh hiệu nghệ nhân Hà Nội, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra hoạt động kinh doanh gia cầm không rõ nguồn gốc. Tính trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức 10 lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; kiểm tra 08 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử phạt 01 cơ sở với số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngay từ đầu năm, huyện Thường Tín đã triển khai và quán triệt thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2017 và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị… Thực hiện đúng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo ISO 9001: 2008; thực hiện nghiêm quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”. Bước đầu triển khai có hiệu quả dịch vụ công mức độ 3 trên địa bàn góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Về lĩnh vực tài nguyên môi trường, huyện đã hoàn thành công tác thống kê đất đai, công tác lập, điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã kiểm tra, lập hồ sơ xét duyệt được 5.142 trường hợp đủ điều kiện được cấp giấy CNQSD đất ở còn vướng mắc, tồn tại, đạt 96,2%.

Tổ chức kiểm tra, xử lý cưỡng chế và vận động giải tỏa 224 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; xử lý kỷ luật 07 tập thể cấp ủy, chính quyền, 46 cán bộ có sai phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, xử lý vi phạm về đất đai. Kiểm tra, ngăn chặn hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại một số Cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường hàng ngày.

Phát huy những thành tích đạt được, trong thời gian tới, huyện Thường Tín phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế. trong đó, phấn đấu trị sản xuất công nghiệp - xây dựng cả năm lên 9.976 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2016. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện; thực hiện tốt chương trình khuyến công. Hoàn thành công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Phấn đấu giá trị thương mại dịch vụ đạt 3.805 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất năm 2017 lên 7.815 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trên thị trường. Nâng cao chất lượng phục vụ cho nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Nguyễn Công

Nguồn :