M
22:22 | 19/04/2018

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội:

Đẩy mạnh tập huấn công tác tài chính và Quy chế dân chủ ở cơ sở

Theo đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, để đáp ứng yêu cầu cấp bách đặt ra cho tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập, tập huấn công tác tài chính và Quy chế dân chủ ở cơ sở là hết sức cần thiết. 

tin nhap 20180419213242 Nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị Người lao động
tin nhap 20180419213242 Đã có gần 90% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức
tin nhap 20180419213242 Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động

Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, công tác tài chính có vai trò hết sức quan trọng, góp phần ổn định và phát triển tổ chức công đoàn. Nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 sẽ trực tiếp góp phần giúp cán bộ công đoàn cơ sở ngành GTVT Hà Nội có những nhận thức đầy đủ chính sách của pháp luật, có thêm kỹ năng tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Từ nền tảng này sẽ góp phần thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Chia sẻ các nội dung tập huấn liên quan, đồng chí Nguyễn Phương Nga, Phó Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, các nội dung đề cập cơ bản về chế độ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo các quy định mới nhất được ban hành.

tin nhap 20180419213242
Theo đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018 sẽ góp phần giúp cán bộ công đoàn cơ sở ngành có những nhận thức đầy đủ chính sách của pháp luật. Ảnh: M.H

Thông qua các tình huống thực tế về công tác tài chính công đoàn tại các đơn vị, thông qua việc thảo luận sẽ rút ra những đề xuất, giải pháp cụ thể. “Với những kiến thức được tập huấn và nội dung thảo luận hữu ích, các đại biểu được cập nhật những quy định mới nhất về công tác tài chính và nghiệp vụ kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn, từ đó vận dụng vào thực tiễn đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – Đại diện Công đoàn ngành GTVT Hà Nội chia sẻ.

Trong đợt tập huấn năm 2018 này, đồng chí Hà Văn Cường- Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội cũng đã truyền đạt một số vấn đề cơ bản về dân chủ quy chế dân chủ ở cơ sở, quan điểm của Đảng về thực hiện dân chủ, những điều nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ; những nội dung cơ bản của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”;

tin nhap 20180419213242
Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã được bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ. Ảnh: M.H

nội dung của Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ “ Quy định chi tiết khoản 3, điều 63 của bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”; hội nghị đối thoại với chủ doanh nghiệp…

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đã được bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ nói chung, nhận thức về quy chế dân chủ ở cơ sở nói riêng. Qua đó, tích cực tham mưu giúp lãnh đạo chuyên môn tổ chức có hiệu quả Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2018;

thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ của tổ chức CĐ và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2018.

M.H

Nguồn :