M
22:06 | 16/03/2018

Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây:

Nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị Người lao động

Với tư cách là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), Công đoàn có trách nhiệm to lớn đối với việc tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt là chỉ đạo và tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) trong doanh nghiệp.

nang cao chat luong to chuc hoi nghi nguoi lao dong Công ty Cổ phần May Sơn Hà: Tổ chức hội nghị người lao động
nang cao chat luong to chuc hoi nghi nguoi lao dong LĐLĐ Thành phố đôn đốc tiến độ tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018
nang cao chat luong to chuc hoi nghi nguoi lao dong Đã có gần 90% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức
nang cao chat luong to chuc hoi nghi nguoi lao dong
Lãnh đạo UBND thị xã Sơn Tây tặng quà cán bộ, công nhân Công ty

Trong nhiều năm qua, Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây xác định việc tổ chức Hội nghị NLĐ là cách phát huy tốt nhất quyền dân chủ của NLĐ. Đây cũng là dịp để thương lượng, ký kết, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Chính vì thế, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc để chỉ đạo và tổ chức Hội nghị NLĐ hàng năm. Trước tiên là tổ chức tốt Hội nghị NLĐ tại các tổ sản xuất để NLĐ có nhiều cơ hội mới, tiến tới tổ chức Hội nghị toàn công ty.

Quá trình tổ chức Hội nghị được chuẩn bị chu đáo. Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị, chuẩn bị nội dung công khai, tình hình sản xuất kinh doanh, những nội quy, quy chế thực hiện các chế độ chính sách với NLĐ… Từ đó, NLĐ phải có trách nhiệm thảo luận, góp ý đề xuất theo nguyện vọng chính đáng nếu cần bổ sung quyền lợi NLĐ.

Thông qua Hội nghị, những bức xúc giữa công ty và NLĐ sẽ được kịp thời giải quyết. Đồng thởi đẩy mạnh phong trào thi đua; đưa ra phương hướng, nhiệm vụ rõ ráng, sát thực tế; ký kết thỏa ước lao động tập thể với Ban giám đốc.

Nguồn :