M
16:19 | 16/04/2018

Phường Cát Linh, quận Đống Đa

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Năm 2017, công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và xây dựng lực lượng Công an phường Cát Linh đã được Đảng ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

tin nhap 20180416150659 Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
tin nhap 20180416150659 Kiềm chế gia tăng tội phạm hình sự
tin nhap 20180416150659 Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Lực lượng Công an phường đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, thử thách, có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn phường, làm giảm phạm pháp hình sự, giảm trọng án và các vụ việc phức tạp. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Bên cạnh đó, Công an phường cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

tin nhap 20180416150659
Hội nghị tổng kết công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017 của phường Cát Linh

Năm 2018 được Thành phố chọn là năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Năm nay cũng là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI... Để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, Đảng ủy yêu cầu các chi bộ đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tập trung thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ.

Đó là, tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhữn chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp trên và Đảng ủy phường về lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng, nhất là công an, quân đội, các tổ chức đoàn thể quần chúng. Củng cố, xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp... trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc”.

Ban chỉ đạo 139 phường là cơ quan thường trực, có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Đảng ủy, Công an phường, các ban, ngành, đoàn thể theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban công tác tuyên truyền, phối hợp và vận động cán bộ, hội viên cùng toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc.

Nguồn :