M
08:20 | 27/10/2018

Công đoàn Viên chức Việt Nam:

Đã hoàn thành 100% nghĩa vụ nộp kinh phí và đoàn phí công đoàn

(LĐTĐ) Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban công tác tài chính năm 2018 mà Công đoàn Viên chức Việt Nam vừa tổ chức hôm 26/10.  

da hoan thanh 100 nghia vu nop kinh phi va doan phi cong doan Công đoàn Viên chức Việt Nam: Sinh hoạt Câu lạc bộ cán bộ Nữ công kỳ 16
da hoan thanh 100 nghia vu nop kinh phi va doan phi cong doan Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn
da hoan thanh 100 nghia vu nop kinh phi va doan phi cong doan Sôi nổi Giải thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2018

Tại hội nghị, bà Lê Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tài chính Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết, ngay từ đầu năm 2018, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn trong hệ thống chú trọng triển khai thực hiện các chỉ tiêu thu, chi tài chính công đoàn.

Theo báo cáo của các công đoàn trực thuộc, trong 6 tháng đầu năm, thu kinh phí công đoàn đạt 44,5% dự toán; thu đoàn phí đạt 41% dự toán; chi tài chính đạt 42,35 dự toán năm 2018; nộp nghĩa vụ kinh phí đoàn phí 10 tháng đầu năm về Công đoàn Viên chức Việt Nam đạt 48% dự toán; nộp tiết giảm chi hành chính và hoạt động phong trào 10 tháng đầu năm đạt 16% dự toán.

da hoan thanh 100 nghia vu nop kinh phi va doan phi cong doan
Quang cảnh hội nghị

Đối với các đơn vị chưa được phân cấp thu kinh phí công đoàn, 9 tháng đầu năm thu đạt 62% dự toán. Công đoàn Viên chức Việt Nam đã nộp nghĩa vụ kinh phí công đoàn và đoàn phí về Tổng LĐLĐVN đạt 100% theo dự toán giao và nộp tiết giảm chi hành chính và hoạt động phong trào đạt 11% dự toán…

Để hoàn thành dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2018, Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc tích cực phối hợp, đôn đốc việc thu, nộp kinh phí công đoàn và đoàn phí theo đúng quy định thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí và nguồn điều chỉnh giảm 10% tỉ trọng chi hành chính và hoạt động phong trào theo dự toán đã được phê duyệt về Công đoàn Viên chức Việt Nam

Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam có hướng dẫn chi tiết việc thực hiện chi tiết việc thực hiện tiết giảm; theo đó, việc tiết giảm được loại trừ một số mục chi phong trào như: thăm hỏi, trợ cấp, xem xét giảm tỉ lệ thực hiện tiết giảm đối với các CĐCS có ít đoàn viên. Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét đưa vào quy định cho phép công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS được điều tiết kinh phí giữa hai cấp tạo chủ động, linh hoạt về kinh phí trong hoạt động công đoàn…

Nguồn :