M
19:17 | 27/06/2018

Đa dạng sinh học đang suy thoái

Mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái nhưng trong thời gian qua, đa dạng sinh học của Việt Nam vẫn đang trên đà bị suy thoái.

da dang sinh hoc dang suy thoai Việt Nam hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học
da dang sinh hoc dang suy thoai Tăng cường bảo vệ động vật hoang dã
da dang sinh hoc dang suy thoai Những bức ảnh cho thấy con người đã phá hủy rừng Amazon như thế nào?

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đưa ra tại Hội nghị bên lề Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF6) với chủ đề “Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch bền vững ở Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, đa dạng sinh học của Việt Nam có ý nghĩa to lớn trong đời sống tự nhiên và con người không chỉ ở phạm vi của quốc gia mà còn ở phạm vi khu vực và toàn cầu. Điều này được thể hiện qua chức năng và tầm quan trọng của các hệ sinh thái. Các hệ sinh thái với các cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, sự phong phú và đa dạng của rừng, rạn san hô, thảm cỏ biển, các vùng đất ngập nước, các loài... đang mang lại các dịch vụ về văn hóa, điều tiết, cung cấp và hỗ trợ. Các giá trị dịch vụ hệ sinh thái này là nền tảng cho du lịch bền vững.

da dang sinh hoc dang suy thoai
Ảnh minh họa

“Ngược lại, các hoạt động du lịch bền vững góp phần gìn giữ, bảo tồn các giá trị dịch vụ hệ sinh thái, giúp bảo vệ môi trường sống của con người, đảm bảo sự hài hòa về môi trường sống cho các loài động, thực vật. Đồng thời, du lịch bền vững giúp phát triển kinh tế, cung cấp những lợi ích kinh tế - xã hội, dịch vụ cho cộng đồng địa phương, cung cấp công ăn việc làm và góp phần xóa đói giảm nghèo. Phát triển du lịch bền vững giúp khai thác nguồn tài nguyên một cách khoa học, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường” – Bộ trưởng nhấn mạnh

Nhận thức được tầm quan trọng của đa dạng sinh học, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều hành động để đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, cụ thể: Việt Nam là thành viên của nhiều công ước và cam kết quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học như Công ước Đa dạng sinh học (CBD), Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (RAMSAR), Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITIES), … Hệ thống chính sách, pháp luật trong nước về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học cũng ngày càng hoàn thiện. Việt Nam đã ban hành và triển khai các luật rất quan trọng để bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học như Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Thủy sản, Luật Du lịch, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành.

Nhiều khu bảo tồn của Việt Nam có tầm quan trọng toàn cầu và khu vực được công nhận, bao gồm: 08 Khu Ramsar, 09 khu Dự trữ sinh quyển thế giới, 02 Khu Di sản thiên nhiên thế giới, 01 Khu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 05 Khu Vườn di sản Asean. Hiện nay tại Việt Nam, có hơn 180 khu bảo tồn thiên nhiên và 63 vùng chim quan trọng (IBA). Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch sinh thái. Theo thống kê của Viện nghiên cứu phát triển du lịch, các vườn quốc gia và khu bảo tồn tại Việt Nam thu hút trên 30% lượng khách du lịch hàng năm.

“Mặc dù có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái trong thời gian qua, đa dạng sinh học của Việt Nam vẫn đang trên đà bị suy thoái. Rừng, các hệ sinh thái sông, hồ, đầm phá, ... tiếp tục bị đe dọa. Các hành vi khai thác, săn bắt, buôn bán, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, nguy cấp vẫn đang diễn ra hàng ngày. Sự phát triển nhanh chóng của du lịch ở một số khu vực đã tác động tiêu cực đến các hệ sinh thái tự nhiên, làm vượt quá sức chịu tải của môi trường (thay đổi mục đích sử dụng đất, gây suy giảm diện tích rừng, chia cắt sinh cảnh, phá hủy các rạn san hô…), gây ảnh hưởng đến các loài động, thực vật, làm mất môi trường sống, kiếm ăn cũng như làm suy giảm các giá trị đa dạng sinh học. Do vậy, công tác bảo tồn đa dạng sinh học đang tiếp tục phải đối đầu với nhiều thách thức. Để có thể thành công trong công cuộc bảo tồn, ngoài sự nỗ lực của cơ quan chính phủ, cần có sự tham gia tích cực của toàn thể cộng đồng trong xã hội và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho hay.

Tại Hội nghị, Việt Nam đã giới thiệu các giá trị đa dạng sinh học của mình cũng như khẳng định du lịch bền vững có thể góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng độc đáo của Việt Nam.Bên cạnh các báo cáo tham luận tại Hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp quý báu về hiện trạng, cơ hội cũng như thách thức đối với bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam đã được trao đổi, thảo luận. Đặc biệt, Hội nghị đã lắng nghe những kinh nghiệm của quốc tế về phát triển du lịch bền vững từ góc nhìn của các doanh nghiệp, kinh nghiệm của các quốc gia, chuyên gia về bảo tồn và du lịch. Đây là những thông tin rất quan trọng, cần thiết cho Việt Nam để phát triển du lịch gắn bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong thời gian tới.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã kết luận Hội nghị, truyền đi thông điệp rằng Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các đối tác và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, ủng hộ của cộng đồng thế giới, các tổ chức quốc tế (Ngân hàng thế giới, GEF, …), các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, các tổ chức bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học để thực hiện giải pháp hài hoà giữa bảo tồn và phát triển bền vững bao gồm phát triển du lịch bền vững trong các hoạt động cụ thể.

Đó là tiếp tục hoàn thiện các chính sách, pháp luật, xây dựng năng lực để bảo tồn đa dạng sinh học; phát triển du lịch dựa vào thiên nhiên chú trọng đến các ưu tiên bảo tồn, vai trò của cộng đồng bản địa, góp phần phát triển bền vững đất nước. Đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và thực hiện các mô hình phát triển du lịch sinh thái, các mô hình hợp tác công- tư để thực hiện hài hòa mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch. Bên cạnh đó, cần phải tiếp tục huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan vào các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học để thực hiện thành công các cam kết quốc tế và mục tiêu quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học.

Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu và các tổ chức trong nước, quốc tế cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam và tin tưởng rằng, trong chu kỳ GEF lần thứ 7, Việt Nam tiếp tục nhận được hợp tác của các cơ quan thực hiện GEF và các tổ chức, cơ quan đối tác để thực hiện các sáng kiến về bảo tồn đa dạng sinh học gắn với du lịch bền vững.

Nguồn :