M
16:10 | 31/05/2018

Công đoàn cơ quan Thị ủy Sơn Tây: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thời gian qua, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn cơ quan Thị ủy Sơn Tây đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn; thực hiện tốt vai trò đại diện cho người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định và tiến bộ.

cong doan co quan thi uy son tay xay dung to chuc cong doan vung manh Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
cong doan co quan thi uy son tay xay dung to chuc cong doan vung manh Vì mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
cong doan co quan thi uy son tay xay dung to chuc cong doan vung manh Phát huy truyền thống quận Đống Đa anh hùng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

Công đoàn cơ quan Thị ủy Sơn Tây trực thuộc LĐLĐ thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội và bao gồm 7 tổ công đoàn: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị và Cơ quan thường trực Văn phòng Đảng ủy khối Doanh nghiệp thị xã.

cong doan co quan thi uy son tay xay dung to chuc cong doan vung manh
Đại hội Điểm Công đoàn cơ quan Thị ủy Sơn Tây nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh là vấn đề then chốt mà các CĐCS hết sức quan tâm. Công đoàn có vững mạnh thì mới có thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Bởi lẽ CĐCS là nơi trực tiếp vận động đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp. CĐCS có mạnh thì tổ chức công đoàn mới phát triển mạnh mẽ.

Thời gian qua, BCH Công đoàn cơ quan Thị ủy Sơn Tây đã làm tốt vai trò, chức năng của tổ chức CĐCS. Theo đó, công đoàn cơ quan đã chủ động, tích cực tham gia quản lý, kiểm tra và giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời tham mưu và phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị án bộ công chức viên chức (CBCCVC), Hội nghị Người lao động (NLDD) hàng năm đảm bảo đúng thời gian, hình thức tổ chức, chú trọng chất lượng và hiệu quả hội nghị. Tham mưu thực hiện kịp thời, đúng, đủ chế độ chính sách cho NLĐ theo quy định của pháp luật. Quan tâm động viên tinh thần và vật chất kịp thời để công đoàn viên yên tâm, gắn bó với cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công đoàn cơ quan còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức chấp hành luật pháp trong CBCCVC, NLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp (băng dôn, khẩu hiểu, xem phim tư liệu, nghiên cứu thảo luận tàu liệu tại các tổ chức công đoàn…), góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC vững mạnh về mọi mặt.

Công đoàn cơ quan đã chủ động phát động và tích cực đổi mứi tổ chức các đợt thi đua, các phong trào thi đua trong CBCCVC, NLĐ gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng của cơ quan và của thị xã. Tiếp tục vận động CBCCVC, NLĐ thực hiện tốt “Quy tắc ứng xử của CBCCVC, NLĐ trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội”; thực hiện văn hóa công sở, xây dựng hình tượng “Người CBCCVC trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Duy trì tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho CBCCVC, NLĐ

Đồng thời quan tâm, chú trọng, đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC có trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cao; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thông qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

PV

Nguồn :