M
18:05 | 20/07/2015

Công bố kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT

Sáng 19/7, Ban Chỉ đạo Ứng dụng Công nghệ thông tin (BCĐ CNTT) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2014.

Đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội, Phó trưởng BCĐ CNTT TP cho biết, để lượng hóa kết quả ứng dụng CNTT của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời làm căn cứ triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm, từ năm 2010 đến nay, thành phố Hà Nội đều tổ chức triển khai việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước, qua đó, giúp các đơn vị thấy được điểm mạnh, những điểm còn hạn chế để có phương án khắc phục.

 Đặc biệt, từ năm 2013, Thành phố thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT ở cấp Ban chỉ đạo CNTT, kết quả đánh giá, xếp hạng đã tác động rất tích cực đến việc triển khai ứng dụng CNTT tại mỗi đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn và Giám đốc Sở TT&TT Phan Lan Tú tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong ứng dụng CNTT

Tham gia đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2014 có 111 đơn vị. Quá trình đánh giá, xếp hạng đã được thực hiện chặt chẽ, khách quan theo 4 nhóm tiêu chí gồm: cơ sở hạ tầng CNTT, các ứng dụng phục vụ công tác quản lý điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp, nguồn nhân lực CNTT và môi trường chính sách ứng dụng CNTT. Quy trình đánh giá, xếp hạng năm nay tiếp tục được đổi mới theo hướng chặt chẽ, đảm bảo khách quan. 

Kết quả, về xếp hạng ứng dụng CNTT tổng thể, đối với khối Sở, ngành có 6 đơn vị xếp loại tốt; 13 đơn vị xếp loại khá; 3 đơn vị xếp loại trung bình. Khối hiệp quản có  5 đơn vị xếp loại tốt; 1 đơn vị xếp loại khá; 2 đơn vị xếp loại trung bình; 1 đơn vị xếp loại yếu. Khối quận, thị xã có 3 đơn vị xếp loại tốt; 10 đơn vị xếp loại khá. Khối huyện có 17 đơn vị xếp loại khá. Khối phường, thị trấn có 6 đơn vị xếp loại tốt, 23 đơn vị xếp loại khá. Khối xã có 17 đơn vị xếp loại khá, 4 đơn vị xếp loại trung bình.

Tại buổi lễ, 19 đơn vị tiêu biểu, xếp thứ hạng cao đã được nhận bằng khen của UBND TP. Điểm mới trong công tác tuyên dương, khen thưởng các đơn vị ứng dụng CNTT năm 2014 là bên cạnh các đơn vị có vị trí xếp hạng cao, BCĐ CNTT Thành phố ghi nhận 4 đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả; 6 đơn vị có vị trí xếp hạng không cao, nhưng đã có nhiều nỗ lực triển khai, có đơn vị đã tăng 5 bậc so với vị trí xếp hạng năm 2013 cũng được BCĐ CNTT Thành phố tuyên dương, khen thưởng.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao việc tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội. Đồng chí nhấn mạnh: Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giao dịch quốc tế của cả nước, chính vì thế, việc ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp có tác động rất lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội nói chung, có sự ảnh hưởng nhất định đến việc xếp hạng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng BCĐ CNTT TP biểu dương và chúc mừng các đơn vị được UBND TP khen thưởng về những thành tích cao trong ứng dụng CNTT.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian qua, ứng dụng CNTT đã được Thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ trên địa bàn, kết quả ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan, trong cơ chế “một cửa” đã được triển khai khá tốt, có tác động tích cực trong thực tiễn, tuy nhiên, trong thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” giữa các đơn vị hiệu quả còn chưa cao.

Chính vì thế, bên cạnh việc biểu dương, khen thưởng, các đơn vị trên địa bàn Thành phố cần xác định tiếp tục phải đẩy mạnh ứng dụng CNTT hơn nữa, những đơn vị làm tốt cần duy trì và phát huy hiệu quả đầu tư; những đơn vị còn chưa tốt cần nỗ lực cải thiện các chỉ số còn thấp để nâng cao chỉ số đánh giá, xếp hạng tổng thể. 

 

Nguồn :