M
19:13 | 23/08/2018

Hồ sơ về tai nạn lao động:

Có cần lưu Biên bản giám định và sơ đồ hiện trường?

Một bạn đọc hỏi: Công ty tôi có người bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về (thời điểm tháng 11/2017), được cơ quan Công an địa phương có Thông báo tai nạn giao thông gửi về Công ty. Công ty tôi đã thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động và hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Vậy sau này khi gửi hồ sơ làm tai nạn lao động cho người lao động có cần phải có thêm Biên bản giám định và sơ đồ hiện trường không?

co can luu bien ban giam dinh va so do hien truong Bị tai nạn trên đường đi làm về, được hưởng chế độ BHXH ra sao?
co can luu bien ban giam dinh va so do hien truong Quy định về trách nhiệm khai báo tai nạn lao động hàng hải

- Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: Theo quy định tại Điều 57 Luật An toàn vệ sinh lao động thì hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động gồm:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp điều trị nội trú.

3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa.

4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Mẫu số 05-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, kèm theo hướng dẫn ghi bổ sung tại Điểm 1 Công văn số 3647/BHXH-CSXH ngày 21/9/2016 của BHXH Việt Nam về hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động).

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động thì khi điều tra tai nạn lao động đối với trường hợp tai nạn giao thông thì biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông là một trong các thành phần hồ sơ làm căn cứ để Công ty tiến hành điều tra, kết luận tai nạn đó có được coi là tai nạn lao động không và hồ sơ này phải được lưu giữ đầy đủ tại Công ty.

Đề nghị bạn nghiên cứu kỹ Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành luật để Công ty tiến hành điều tra tai nạn lao động đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

N.Lan

Nguồn :