M
13:55 | 25/06/2019

Chú trọng khâu giải quyết các kiến nghị của Nhân dân

(LĐTĐ) Sáng 25/6, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

chu trong khau giai quyet cac kien nghi cua nhan dan Nhiều hoạt động trong Lễ kỷ niệm 20 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố vì Hòa Bình"
chu trong khau giai quyet cac kien nghi cua nhan dan Tập huấn kỹ năng hoạt động Ban thanh tra nhân dân
chu trong khau giai quyet cac kien nghi cua nhan dan Nâng cao kiến thức, ý thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ và nhân dân
chu trong khau giai quyet cac kien nghi cua nhan dan Nhân lên những bông hoa đẹp

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.

chu trong khau giai quyet cac kien nghi cua nhan dan
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận (Ảnh: NC)

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện QCDC theo chương trình công tác đã đề ra, gắn với chủ đề công tác "Năm dân vận chính quyền 2019”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Công tác kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục được duy trì, nền nếp. Đến nay, đã kiểm tra tại 1 sở và 74 xã, phường, thị trấn thuộc 14 quận, huyện, thị xã. Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo đã ghi nhận những kết quả thực hiện đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại và một số giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.

Việc thực hiện QCDC gắn với Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy tiếp tục được đẩy mạnh. Cùng với đó, các cấp, các ngành Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, gắn với Quyết định số 6525-QĐ/TU và Quyết định số 2200 của Thành ủy. Các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã gặp gỡ, tiếp xúc đối thoại với nhiều tầng lớp nhân dân, như: Gặp mặt, đối thoại với 200 đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô; gặp gỡ, đối thoại với hơn 1.000 công nhân lao động... Các quận, huyện, thị xã cũng tổ chức 59 hội nghị đối thoại (trong đó có 50 hội nghị đột xuất); cấp xã, phường, thị trấn tổ chức 243 hội nghị (trong đó có 100 hội nghị đột xuất)...

Báo cáo của Ban Chỉ đạo cũng cho thấy, còn một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân, trong quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở; hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC tại một số địa phương chưa thật sâu sát, công tác kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cấp cơ sở còn hạn chế, chưa chủ động. Công tác nắm bắt dư luận, tình hình bức xúc, nổi cộm của nhân dân ở một số địa phương, cơ sở chưa được sâu sát, kịp thời; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân có nơi, có lúc còn chưa dứt điểm, để vụ việc kéo dài…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, kết quả thực hiện QCDC đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, một số địa phương triển khai công tác GPMB còn chậm, gây bức xúc. Việc giải quyết kiến nghị sau các hội nghị tiếp dân phải được chỉ đạo, giải quyết dứt điểm, tránh để việc tiếp dân thành hình thức hoặc phong trào. Cùng với đó, những tồn tại, hạn chế phải nêu rõ địa chỉ để khắc phục.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, trước tiên phải đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở bằng nhiều hình thức, thiết thực và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện QCDC của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, gắn QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố và các cơ quan, đơn vị, nhất là những khâu còn yếu.

Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố nêu rõ, trong thời gian tới, Thành phố sẽ thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, do vậy, QCDC phải gắn với nội dung này. Cùng với đó, tiếp tục phát huy QCDC trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ…

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện, đặc biệt phải chú trọng khâu giải quyết các kiến nghị của Nhân dân. Tiếp tục triển khai công tác kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở, hoàn thành 103 xã, phường, thị trấn còn lại trong 6 tháng đầu năm theo đúng kế hoạch

Nguyễn Công

Nguồn :