M
11:24 | 30/11/2018

LĐLĐ quận Long Biên:

Chú trọng bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Năm 2018 bám sát nhiệm vụ chính trị của quận Long Biên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố và chương trình công tác năm 2018, LĐLĐ quận Long Biên đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Với quyết tâm sáng tạo, đổi mới, hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động, 10 tháng đầu năm 2018, LĐLĐ quận đã đạt 100% kế hoạch chỉ tiêu năm, trong đó, nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được đặc biệt chú trọng.

chu trong bao ve quyen loi doan vien nguoi lao dong LĐLĐ quận Long Biên: Đổi mới, sáng tạo, đi đầu
chu trong bao ve quyen loi doan vien nguoi lao dong Quận Long Biên: Thêm 315 đoàn viên gia nhập tổ chức Công đoàn
chu trong bao ve quyen loi doan vien nguoi lao dong Hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu thành phố giao

LĐLĐ quận Long Biên cho biết: Hiện, LĐLĐ quận quản lý và chỉ đạo trực tiếp là 280 công đoàn (CĐ) cơ sở, trong đó: Khối hành chính sự nhiệp: 25 đơn vị; khối trường học 96 đơn vị; doanh nghiệp ngoài nhà nước: 159 đơn vị với 11.684 đoàn viên CĐ/ 12.538 người lao động. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận thường xuyên hoạt động cùng 42 đơn vị phối quản.

chu trong bao ve quyen loi doan vien nguoi lao dong
LĐLĐ quận phối hợp với UBND quận và BHXH quận đối thoại pháp luật lao động với người lao động và đơn vị sử dụng lao động. Ảnh: L.N

Thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, năm 2018, LĐLĐ quận đã triển khai đến các CĐ cơ sở tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) và đã có trên 10.000 ý kiến đóng góp vào 32 điều của dự thảo Luật.

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, LĐLĐ quận đã tổ chức tuyên truyền việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) theo quy định Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn 2012; chỉ đạo, hướng dẫn CĐ cơ sở trực thuộc tổ chức thực hiện việc thương lượng tập thể tại doanh nghiệp và phân công cán bộ theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ cho các CĐ cơ sở.

Một trong những hoạt động của LĐLĐ quận được đoàn viên, người lao động đánh giá cao là phối hợp UBND, BHXH quận tổ chức đối thoại pháp luật lao động. Tham gia buổi đối thoại có gần 300 đại biểu, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, Hiệu trưởng các trường học, cán bộ CĐ, người lao động trên địa bàn quận Long Biên.

Tại buổi đối thoại, đã có 19 ý kiến trực tiếp đề xuất giải đáp 35 nhóm vấn đề, trong đó, nội dung các ý kiến tập trung vào các vấn đề: Tuổi nghỉ hưu của người lao động; thủ tục ký hợp đồng lao động; tiền lương làm thêm giờ; có được đóng BHXH theo mức thu nhập; những đối tượng nào phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; đoàn viên CĐ xin nghỉ không lương có phải đóng đoàn phí; việc ký hợp đồng với giáo viên trên địa bàn tính theo năm hay theo năm học...

Đến nay, trên địa bàn quận đã có 124 doanh nghiệp có TƯLĐTT (đạt 80%), trong đó có 2 đơn vị chưa có tổ chức CĐ; có 102 đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Nghị định 60 của Chính phủ. Đáng chú ý, sau khi CĐ cơ sở ký kết TƯLĐTT đã thực hiện có hiệu quả những nội dung đã thỏa thuận và ký kết thông qua việc giám sát của CĐ.

Phối hợp với Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ quận giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật theo Nghị định 04 của Chính phủ. LĐLĐ quận đại diện người lao động tại 2 công ty chưa có tổ chức CĐ (Công ty Việt Hàn và Công ty CEC) lấy ý kiến của tập thể người lao động, tổng hợp ý kiến và tham gia bằng văn bản về Nội quy lao động theo quy định, thành lập tổ thương lượng tập thể thương lượng với người sử dụng lao động tại Công ty Việt Hàn, Công ty CEC về những điều khoản có lợi hơn cho người lao động và đại diện người lao động tổ chức ký kết TƯLĐTT với người sử dụng lao động tại đơn vị.

Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết: Thực hiện chức năng của tổ chức, nhằm đảm bảo quyền lợi, và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, năm 2018, LĐLĐ quận đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại 25 doanh nghiệp.

Qua đó, đoàn đã kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, UBND - LĐLĐ quận đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị người lao động năm 2018.

Theo đó, đã có 25/25 cơ quan, đơn vị khối hành chính sự nghiệp, 76/76 trường học tổ chức xong Hội nghị Hội nghị Cán bộ công chức (đạt 100%) và 127/155 đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 82%). Phối hợp với Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ quận đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định 04/NĐ-CP và Nghị định 60/NĐ-CP của Chính phủ tại 15 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp.

Một trong những hoạt động của LĐLĐ quận được đoàn viên, người lao động đánh giá cao là phối hợp UBND, BHXH quận tổ chức đối thoại pháp luật lao động. Tham gia buổi đối thoại có gần 300 đại biểu, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, Hiệu trưởng các trường học, cán bộ CĐ, người lao động trên địa bàn quận Long Biên.

Tại buổi đối thoại, đã có 19 ý kiến trực tiếp đề xuất giải đáp 35 nhóm vấn đề, trong đó, nội dung các ý kiến tập trung vào các vấn đề: Tuổi nghỉ hưu của người lao động; thủ tục ký hợp đồng lao động; tiền lương làm thêm giờ; có được đóng BHXH theo mức thu nhập; những đối tượng nào phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; đoàn viên CĐ xin nghỉ không lương có phải đóng đoàn phí; việc ký hợp đồng với giáo viên trên địa bàn tính theo năm hay theo năm học...

Trong năm, LĐLĐ quận đã phối hợp với BHXH quận tổ chức 2 buổi đối thoại về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và CNVCLĐ về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT tới chủ sử dụng lao động, cán bộ CĐ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Bảo Duy

Nguồn :