M
10:49 | 26/10/2017

Cần sớm có giải pháp gỡ vướng trong khởi kiện nợ BHXH

Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH) đã có nhiều chuyển biến, nhưng chưa tác động mạnh đến phát triển đối tượng; công tác thanh, kiểm tra, giám sát về thực hiện chính sách BHXH chưa thường xuyên; số cuộc thanh, kiểm tra còn ít, việc xử phạt hành vi vi phạm về BHXH ít được thực hiện... là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH. 

can som co giai phap go vuong trong khoi kien no bhxh Đến ngày 31/8, nợ BHXH trên địa bàn TP Hà Nội là 3.200 tỷ đồng
can som co giai phap go vuong trong khoi kien no bhxh Đơn vị chây ỳ Bảo hiểm xã hội: Không được đấu thầu, đầu tư các dự án

Báo cáo với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công với cách mạng, Tổng LĐLĐVN cho rằng: Tình trạng lạm dụng để trục lợi gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) còn diễn biến phức tạp.

can som co giai phap go vuong trong khoi kien no bhxh
TCty May 10 là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách BHXH cho NLĐ. Ảnh: B.D

Nguyên nhân là do một số đơn vị khi tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ từ người lao động (NLĐ) không thẩm định chặt chẽ; công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với các hành vi trục lợi BHXH còn hạn chế.

Theo Tổng LĐLĐVN, đối tượng tham gia BHXH tuy có tăng lên nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Tình trạng doanh nghiệp chưa tham gia BHXH còn rất lớn, cả nước có khoảng gần 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng mới có hơn 235.000 doanh nghiệp đóng BHXH, đạt khoảng 47%. Tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động còn thấp (24,09%).

Theo Tổng LĐLĐVN, đối tượng tham gia BHXH tuy có tăng lên nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Tình trạng doanh nghiệp chưa tham gia BHXH còn rất lớn, cả nước có khoảng gần 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng mới có hơn 235.000 doanh nghiệp đóng BHXH, đạt khoảng 47%.

Tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động còn thấp (24,09%).

Nguyên nhân chính là do một số doanh nghiệp cố tình trốn tránh trách nhiệm khai trình lao động và tham gia BHXH cho NLĐ; do hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên nhiều doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc tạm ngừng hoạt động. Đáng chú ý là tỷ lệ nợ BHXH vẫn còn cao ở các doanh nghiệp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của NLĐ.

Đặc biệt, hiện có khoảng 1.400 tỷ đồng nợ BHXH từ các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn, không thể thu hồi và quyền lợi của hơn 193.000 NLĐ ở các doanh nghiệp này cũng bị “treo” chưa được giải quyết.

Cũng theo Tổng LĐLĐVN, công tác khởi kiện các doanh nghiệp nợ BHXH của tổ chức công đoàn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, do bất cập của pháp luật.

Để thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH theo quy định của Luật BHXH 2014, hướng tới mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH theo Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cáp bách về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, theo Tổng LĐLĐVN, các bộ, ngành thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp.

Trong đó, Tổng LĐLĐVN đề nghị: Chính phủ, cơ quan BHXH cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐVN cũng cho rằng, các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN ở trung ương và địa phương cần quan tâm, hướng dẫn và giải quyết kịp thời những vấn đề bất cập, phát sinh từ thực tiễn triển khai thi hành Luật BHXH, Luật BHYT, Luật việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động... để doanh nghiệp và NLĐ yên tâm, tích cực tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Về công tác khởi kiện doanh nghiệp nợ đọng BHXH, Tổng LĐLĐVN kiến nghị: Tòa án nhân dân tối cao sớm hướng dẫn các cấp Tòa án về giải quyết các vụ kiện liên quan đến BHXH; các cơ quan có liên quan sớm nghiên cứu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quy định khởi kiện đòi nợ BHXH.

Bảo Duy

Nguồn :