M
09:28 | 12/11/2018

Cách chống thiếu nước mùa khô hanh

Đặc trưng của mùa Đông miền Bắc, khí hậu khô hanh sẽ khiến cơ thể bị mất nước một cách nhanh chóng và gây ra các triệu chứng như khô da, môi thâm.

Nguồn :