M
09:03 | 07/04/2018

Các cấp công đoàn Thủ đô khảo sát việc thực hiện chính sách lao động nữ năm 2018

Nhằm đánh giá thực trạng về việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; tập hợp các kiến nghị, đề xuất của người lao động và người sử dụng lao động đối với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn và thành phố Hà Nội, mới đây, LĐLĐ Thành phố đã có Kế hoạch số 25/KH-LĐLĐ về tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách lao động nữ năm 2018.

tin nhap 20180407070241 Thiết thực các hoạt động chăm lo cho lao động nữ
tin nhap 20180407070241 Bộ LĐTBXH: Trả lời về cách tính lương hưu với lao động nữ
tin nhap 20180407070241 Phần lớn phụ nữ thường làm các công việc phi chính thức

Theo đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn các CĐCS tự kiểm tra về việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ đồng thời tổ chức khảo sát tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ trên địa bàn quản lý (các doanh nghiệp có từ 10 lao động nữ trở lên).

Nội dung các buổi khảo sát tập trung nắm bắt tình hình lao động nữ tại doanh nghiệp và kết quả thực hiện các quy định tại chương X Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2012; Luật BHXH sửa đổi năm 2014 về những quy định riêng đối với lao động nữ và Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ; nghe báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công; kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới cũng như các đề xuất, kiến nghị của CĐCS.

tin nhap 20180407070241
Khảo sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ảnh minh họa. Nguồn Hanoimoi

Sau khi tổ chức khảo sát, các công đoàn cấp trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát; các kiến nghị, đề xuất của cơ sở (theo mẫu) và biên bản khảo sát về LĐLĐ thành phố Hà Nội qua Ban Nữ công trước ngày 30/10/2018.

Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố sẽ tổng hợp kết quả khảo sát của các cấp Công đoàn và các đề xuất, kiến nghị báo cáo LĐLĐ Thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo LĐLĐ Thành phố, việc khảo sát thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành CĐCS, đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công thông qua tổ chức hoạt động Ban Nữ công quần chúng; đặc biệt trong tham mưu xây dựng thỏa ước lao động tập thể, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của doanh nghiệp những vấn đề liên quan đến lao động nữ theo Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2012, Luật BHXH sửa đổi năm 2014 và Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ.

Nguồn :