M
20:15 | 22/02/2020

Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

Biểu dương gương điển hình tiên tiến năm 2020

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến năm 2020. Tại hội nghị, 3 tập thể, 15 cá nhân điển hình tiên tiến; 03 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được biểu dương khen thưởng.    

Sẽ gặp mặt, biểu dương 90 cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu
Tôn vinh 90 cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu
Biểu dương các điển hình trong công tác nuôi dạy trẻ khuyết tật

Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Chăn nuôi. Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo tập huấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về bò và các giống cỏ. Trung tâm có 42 người làm việc ở 07 phòng, ban gồm: Ban Giám đốc, 03 phòng chức năng và 03 trại thực nghiệm.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương – Đại diện Liên đoàn lao động huyện Ba Vì trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì đã tổ chức tốt các phong trào thi đua trong toàn Trung tâm ngay từ hội nghị cán bộ viên chức đầu năm, đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu cơ bản.

Từ đó, Trung tâm xây dựng kế hoạch phấn đấu các danh hiệu thi đua toàn diện của chính quyền. Các phong trào như “Sáng kiến – Sáng tạo”, “Xanh – Sach – Đẹp”, “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” của Công đoàn; phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Cấp ủy Đảng; phong trào “Xanh – Sach – Đẹp”, “Hiến máu tình nguyện”... không ngừng được đẩy mạnh và triển khai sâu rộng.

Đặc biệt, trong 5 năm qua công nhân viên chức lao động Trung tâm đã tích cực tham gia các phong trào thi đua và được các cấp ghi nhận. Cụ thể, có 02 đồng chí được Huyện ủy Ba Vì khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền”; 01 đồng chí được khen thưởng công tác Kiểm tra của Đảng. Nhiều cán bộ, đảng viên, công nhân viên được khen thưởng các đợt thi đua chuyên đề như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Tìm hiểu lịch sử 50 năm huyện Ba Vì”… Có 32 lượt tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;

Đồng chí Tăng Xuân Lưu – Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Trong đó, có 09 lượt “Tập thể lao động xuất sắc”; có 01 lần Trung tâm được tặng “Bằng khen của Bộ trưởng”; Có 166 lượt cán bộ viên chức, lao động Trung tâm đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; trong đó có 29 lượt đoàn viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 03 cá nhân được tặng “Giấy khen của Viện trưởng”; có 07 lượt cán bộ viên chức, lao động Trung tâm được tặng “Bằng khen của Bộ trưởng”; 01 đồng chí được tặng “Bằng khen của Thủ tướng chính phủ”; 01 đồng chí được tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Ba”. Được các cấp công đoàn tặng nhiều Bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư chi bộ, Giám đốc Tăng Xuân Lưu ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Trung tâm đã làm tốt thời gian qua. Ông Tăng Xuân Lưu cũng đề nghị trong thời gian tới Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì tiếp tục phát động hiệu quả các phong trào thi đua, chú trọng nâng cao kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ viên chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, đoàn thể các cấp. Đẩy mạnh sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện trọng đại của Đảng, của dân tộc trong năm 2020.

Phùng Thiện

Nguồn :