M
08:33 | 01/03/2019

Cụm thi đua số 10 Thành phố Hà Nôi:

11 mô hình thi đua năm 2019

(LĐTĐ) Năm 2019 các đơn vị trong Cụm thi đua số 10 Thành phố Hà Nội đăng ký 11 mô hình thi đua, trong đó huyện Gia Lâm đăng ký 2 mô hình: Nâng cao chất lượng vệ sinh mội trường tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm; xây dựng tuyên đương kiểu mẫu.

11 mo hinh thi dua nam 2019 MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua
11 mo hinh thi dua nam 2019 Mỗi cấp Công đoàn có ít nhất 1 công trình mừng 90 năm thành lập Công đoàn
11 mo hinh thi dua nam 2019 Lấy người lao động làm hạt nhân của các phong trào thi đua

Ngày 28/02, tại huyện Gia Lâm, Cụm thi đua số 10 thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động; ký giao ước thi đua năm 2019. Dự hội nghị có đại diện Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên của Cụm thi đua.

Năm 2019, tiếp tục thực hiện chủ đề công tác “ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” các huyện trong Cụm thi đua số 10 tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn các huyện thuộc cụm tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần “ Quyết liệt, khẩn trương, chắc chắn và hiệu quả” nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện thuộc cụm.

11 mo hinh thi dua nam 2019
Lãnh đạo các huyên ký giao ước thi đua năm 2019

Năm 2019 các đơn vị trong cụm đã đăng ký 11 mô hình thi đua trong đó huyện Gia Lâm đăng ký 2 mô hình: Nâng cao chất lượng vệ sinh mội trường tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm; xây dựng tuyên đương kiểu mẫu.

Tại hội nghị các Huyện trong cụm đã trao đổi về giải pháp nâng cao nâng lực, hiệu quả hoạt động công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

Trên cơ sở kế hoạch và nội dung công tác thi đua khen thưởng năm 2019 các huyện thành viên của cụm đã ký giao ước thi đua với 05 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Đặc biệt, cả 05 huyện trong Cụm đều đăng ký nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Phạm Diệp

Nguồn :