M
21:46 | 17/02/2019

MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện, năm vừa qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Chương Mỹ đã khẳng định vai trò và vị trí của MTTQ trong giai đoạn hiện nay.

mttq viet nam huyen chuong my don vi xuat sac trong phong trao thi dua Tạo thêm nhiều việc làm mới để không còn tình trạng thất nghiệp
mttq viet nam huyen chuong my don vi xuat sac trong phong trao thi dua Mặt trận cần tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước
mttq viet nam huyen chuong my don vi xuat sac trong phong trao thi dua Hơi ấm Mặt trận nơi “Thủ đô gió ngàn”

Trong năm 2018, MTTQ các cấp trong huyện Chương Mỹ đã chủ động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, qua đó tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

mttq viet nam huyen chuong my don vi xuat sac trong phong trao thi dua
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ. (Ảnh: Hoài Lưu).

Đặc biệt, MTTQ các cấp trong huyện Chương Mỹ đã đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Đồng thời, MTTQ huyện Chương Mỹ đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” nhằm tạo ra nguồn lực chăm lo cho người nghèo, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ các cấp trong huyện Chương Mỹ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Đến nay, toàn huyện đã có 25/30 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 65.860 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 87,5%, có thêm 27 làng được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”, 2 tổ dân phố, 3 cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”.

Song song đó, MTTQ các cấp trong huyện Chương Mỹ cũng đã phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, hội nghị phản biện xã hội, hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở...

Đặc biệt, trong năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Phú tổ chức thành công Đại hội điểm. Đến ngày 17/1/2019, đã chỉ đạo 26/32 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng thời chuẩn bị các bước phục vụ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào tháng 5/2019. Với những kết quả đạt được, năm 2018 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ đã vinh dự được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.

Minh Khuê

Nguồn :