M
01/04/2021 20:11

Đại biểu Quách Thế Tản (Hoà Bình):

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công

(LĐTĐ) Đó là một trong những đề nghị của đại biểu Quách Thế Tản – Đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình, tại phiên thảo luận Quốc hội về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Kiểm toán Nhà nước sáng ngày 1/4.

Phạt đến 20 triệu đồng nếu tự ý cho thuê ô tô công ​Thông qua Nghị quyết về việc quản lý, sử dụng tài sản công Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra

Theo đại biểu đoàn Hòa Bình, trong nhiệm kỳ vừa qua của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước đã nỗ lực rất lớn để thực hiện được đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp cũng như nhiệm vụ phân công của Quốc hội. Kiểm toán Nhà nước cũng đã thể hiện được vai trò, vị trí trong công tác quản lý tài chính công, tài sản công và đặc biệt góp phần rất to lớn vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công
Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công

Kết quả kiểm toán qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như trong các chương trình kỳ họp Quốc hội được dư luận quan tâm, nhất là những kết quả trong báo cáo Tổng kiểm toán, cũng như những tài liệu do kiểm toán cung cấp cho Quốc hội, cho đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở đó đại biểu Quốc hội mới nắm được tình hình chung và có những kiến nghị với Quốc hội, đề nghị với Chính phủ,...

“Chúng tôi chất vấn Chính phủ và các bộ, ngành cũng do một số tài liệu Tổng Kiểm toán Nhà nước cung cấp, thể hiện được số liệu rất khách quan, trung thực và có ý nghĩa thực tiễn. Tôi bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo, cũng như đánh giá hoạt động của ngành kiểm toán; kiểm toán có vai trò quan trọng không chỉ đối với tầm quốc gia, mà đối với địa phương cũng giúp cho vấn đề quản lý tài chính, vấn đề điều hành ngân sách của Ủy ban, của Hội đồng nhân dân; góp phần làm lành mạnh công tác tài chính và góp phần thực hiện cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở các cấp, các ngành”, đại biểu Quách Thế Tản bày tỏ.

Cũng theo đại biểu đoàn Hòa Bình, trong nhiệm kỳ qua, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính là 353.733 tỷ đồng, tức là 300/350.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2015 - 2020. Báo cáo có nêu kết quả thực hiện được 237.578 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 73,6%; liên quan vấn đề này, đại biểu Quách Thế Tản đề nghị Kiểm toán Nhà nước cần xem lại số liệu trên. Theo đại biểu, nếu chia ra thì số liệu 353.000 tỷ đồng đề nghị xử lý tài chính mới đạt 237.000 tỷ đồng, như vậy, nếu tính ra mới đạt được khoảng 67,2%, không biết con số nào đúng.

“Tại Phụ lục số 7, số liệu được Kiểm toán Nhà nước lại đề ra rất đúng, khớp, tức là trong kiến nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước là có 322.000 tỷ đồng (lấy tròn số) và thực hiện 237.000 tỷ đồng; nếu như vậy mới đạt được 73,6%. Đề nghị các đồng chí xem lại con số là 322.000 tỷ đồng hay là 353.000 tỷ đồng, nó chênh lệch nhau khoảng 39.000 tỷ đồng”, đại biểu Quách Thế Tản nêu.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công
Quốc hội thảo luận tại hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Kiểm toán Nhà nước sáng ngày 1/4/2021

Để hoạt động kiểm toán đạt được những kết quả tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, đại biểu Quách Thế Tản cũng đề nghị, Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan của địa phương cần thực hiện nghiêm các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai phạm trong vấn đề quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; nhằm siết chặt kỷ cương, sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước.

Bên cạnh đó, đại biểu đoàn Hòa Bình cũng chia sẻ, bên cạnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hằng năm đã được phê duyệt theo phân công, theo yêu cầu của Quốc hội, của Chính phủ và các bộ, ngành, các địa phương… thì Kiểm toán Nhà nước cũng đã thực hiện một số kiểm toán chuyên đề như, chuyên đề BT, BOT, hay hiệu quả sử dụng vốn của các dự án ODA... có nhiều kết quả tốt; nhất là vấn đề quản lý, sử dụng đất sau cổ phần hóa các doanh nghiệp, đó là việc làm rất đáng phát huy, sẽ cần phát huy.

“Tôi mong muốn thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nữa, nhất là vấn đề sử dụng, quản lý đất đai. Đây là một tài nguyên rất lớn của đất nước,mà chúng ta thấy rằng, còn có nhiều thiếu sót, vi phạm, cho nên đề nghị Kiểm toán Nhà nước phát huy thành tích đã đạt được trong giai đoạn qua và đồng thời trong thời gian tới tiếp tục thực hiện”, đại biểu Quách Thế Tản kiến nghị.

Đỗ Đạt

Nguồn :