Xây dựng ứng dụng dịch vụ công trên thiết bị di động

(LĐTĐ) Với 70% các thủ tục hành chính được giải quyết ở cấp phường, xã là thủ tục tư pháp, hộ tịch, thời gian qua, ngành Tư pháp Hà Nội đã luôn nỗ lực để cải cách, đơn giản quy trình giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân. Để thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), Sở Tư pháp đã chủ động triển khai nhiều phần việc để cung cấp các dịch vụ công theo đúng tiến độ.
Hà Nội đề xuất không cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công Triển khai ngay những dịch vụ công thiết yếu người dân đang mong đợi

Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết 192 thủ tục lĩnh vực tư pháp

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và đoàn công tác của Bộ Tư pháp vừa có buổi làm việc với Sở Tư pháp Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án 06. Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội - ông Ngô Anh Tuấn cho biết, để thực hiện Đề án, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch, xác định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị. Đồng thời, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết 192 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã trình Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành.

Xây dựng ứng dụng dịch vụ công trên thiết bị di động
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc làm việc với Sở Tư pháp Hà Nội về thực hiện Đề án 06.

Sở Tư pháp cũng chỉ đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã đăng ký các sự kiện hộ tịch đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật và cập nhật kịp thời vào Cổng Dịch vụ công, Một cửa điện tử Thành phố, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tích hợp, chia sẻ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư.

Chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp, ghi chú người thôi quốc tịch Việt Nam (hơn 1.176 trường hợp), rà soát người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, người không có giấy tờ chứng minh nhân thân (85 trường hợp), người di cư, trẻ em là con lai giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn (hơn 1.564 trường hợp), các trường hợp thông tin chưa chính xác hoặc chưa thống nhất cần kiểm tra, xử lý, bảo đảm dữ liệu hộ tịch và dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”...

Các thủ tục hộ tịch được đăng ký đầy đủ, chính xác

Thực hiện Đề án 06, liên quan đến trách nhiệm của Sở Tư pháp gồm các thủ tục: Thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử thực hiện trong tháng 3/2022; liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em thực hiện trong tháng 5/2022; liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí thực hiện trong tháng 5/2022; cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thực hiện trong tháng 5/2022.

Đáng quan tâm, để triển khai thực hiện Đề án 06, Sở Tư pháp Hà Nội đề nghị xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động sử dụng phần mềm Android, IOS để công dân có thể truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ, Ngành, Cổng Dịch vụ công Thành phố nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại di động, máy tính bảng.

Đồng thời, đề nghị khi chuyển từ phần mềm, hệ thống cũ sang phần mềm, hệ thống mới có giai đoạn chuyển tiếp, có sự kế thừa thông tin mà công chức và công dân đã cập nhật vào phần mềm, hệ thống cũ, bảo đảm phần mềm, hệ thống hoạt động ổn định, không bị gián đoạn, tránh lãng phí.

Theo Sở Tư pháp, hàng năm, UBND cấp huyện, UBND cấp xã giải quyết hơn 120 nghìn hồ sơ đăng ký khai sinh, 40 nghìn hồ sơ đăng ký kết hôn, 40 nghìn hồ sơ đăng ký khai tử và hàng nghìn hồ sơ khác. Các sự kiện hộ tịch được đăng ký đầy đủ, chính xác, đúng quy định.

Từ ngày 01/01/2016, thành phố Hà Nội đã sử dụng Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. Đến 12h ngày 22/3/2022, trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch có: 1.227.895 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó 790.226 dữ liệu khai sinh được cấp số định danh cá nhân; 86.185 dữ liệu đăng ký kết hôn; 53.606 dữ liệu đăng ký khai tử; 355 dữ liệu đăng ký nhận cha mẹ con; 35 dữ liệu đăng ký giám hộ; 27.323 dữ liệu xác nhận tình trạng hôn nhân; 63 dữ liệu nhận con nuôi trong nước; 7.620 dữ liệu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

Từ ngày 01/01/2016, thành phố Hà Nội đã sử dụng Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch. Đến 12h ngày 22/3/2022, trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch có: 1.227.895 dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó 790.226 dữ liệu khai sinh được cấp số định danh cá nhân; 86.185 dữ liệu đăng ký kết hôn; 53.606 dữ liệu đăng ký khai tử; 355 dữ liệu đăng ký nhận cha mẹ con; 35 dữ liệu đăng ký giám hộ; 27.323 dữ liệu xác nhận tình trạng hôn nhân; 63 dữ liệu nhận con nuôi trong nước; 7.620 dữ liệu thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

Hiện, Sở Tư pháp đã xây dựng 3 dự thảo Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử qua Cổng Dịch vụ công gửi các cơ quan liên quan để góp ý, tổng hợp, trình UBND Thành phố ban hành.

Liên thông đăng ký thường trú hiện không thực hiện được

Về thực hiện thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em thực hiện trong tháng 5/2022, Sở Tư pháp cho biết, qua 5 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, toàn Thành phố giải quyết được hơn 2,1 triệu hồ sơ. Nếu công dân thực hiện riêng lẻ từng thủ tục thì thời gian giải quyết là 28 ngày, nếu liên thông thì thời gian giải quyết là 7 ngày làm việc.

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2021 đến nay, việc liên thông Đăng ký khai sinh - Cấp Thẻ Bảo hiểm y tế thực hiện bình thường còn việc liên thông Đăng ký khai sinh - Cấp số định danh cá nhân có một số trường hợp bị chậm vài ngày; việc liên thông Đăng ký thường trú không thực hiện được. Vì vậy, Sở Tư pháp đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về liên thông thủ tục hành chính thay thế Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT.

Về thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí (thực hiện trong tháng 5/2022), Sở Tư pháp cho biết, hàng năm trên địa bàn thành phố có hơn 40 nghìn hồ sơ đăng ký khai tử. Thân nhân của người quá cố chưa nộp ngay hồ sơ liên thông xóa đăng ký thường trú và hưởng các chế độ tử tuất, trợ cấp mai táng phí nên số lượng hồ sơ liên thông không nhiều.

Xây dựng ứng dụng dịch vụ công trên thiết bị di động
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa phường Cát Linh.

Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2022, Sở Tư pháp, Công an Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ dự thảo Quy trình qua Cổng Dịch vụ công, Một cửa điện tử Thành phố tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu hộ tịch, Bảo hiểm xã hội, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định pháp luật, thuận lợi cho công dân.

Về cấp Phiếu lý lịch tư pháp, hàng năm, Sở Tư pháp tiếp nhận, giải quyết hơn 80 nghìn hồ sơ cấp phiếu, trong đó hồ sơ nộp trực tuyến chiếm trên 90% qua Cổng Dịch vụ công Lý lịch tư pháp.

Mặc dù tỷ lệ chậm muộn rất thấp, tuy nhiên, chưa được kết nối, chia sẻ với Phần mềm nghiệp vụ Lý lịch tư pháp, Cổng Dịch vụ công, Một cửa điện tử Thành phố, khiến công dân, công chức phải nhập dữ liệu nhiều lần trên nhiều phần mềm, tốn giấy tờ, thời gian trong nộp hồ sơ, tiếp nhận, xác minh, giải quyết. Từ tháng 3-5/2022, Sở Tư pháp sẽ dự thảo Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục và phối hợp cung cấp dịch vụ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác của Sở Tư pháp Hà Nội. “Trong danh mục của Đề án 06 có 6 thủ tục liên quan trực tiếp đến ngành tư pháp. Qua báo cáo cho thấy Sở Tư pháp Hà Nội đã rất chủ động trong việc thực hiện Đề án, đã phác thảo lại những quy trình thủ tục hiện nay theo quy định của pháp luật, cách đặt vấn đề của Hà Nội là chính xác, đúng quy trình pháp luật. Hà Nội đã làm rất tốt khi đi trước một bước, có sự tham khảo ý kiến của các cơ quan, đơn vị”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nói./.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Fortech khánh thành cơ sở sản xuất 15.000m2 tại Việt Nam

Fortech khánh thành cơ sở sản xuất 15.000m2 tại Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 5/12, Fortech chính thức khánh thành cơ sở sản xuất mới tại Việt Nam. Nhà máy có diện tích 15.000m2, tọa lạc tại Khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, dây chuyền sản xuất hiệu quả, dự kiến ​​sẽ tạo hàng trăm cơ hội việc làm tại địa phương và nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như đơn đặt hàng từ Đông Nam Á.
Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc

Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc

(LĐTĐ) Tối 5/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phát đi thông tin, cảnh báo hành vi xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa (SGK) tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4.
Bế mạc Giải bóng đá thường niên Hanoi Metro năm 2023

Bế mạc Giải bóng đá thường niên Hanoi Metro năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 5/12, tại Depot Phú Lương, Giải bóng đá Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) lần thứ 3 năm 2023 chính thức khép lại sau nhiều ngày tranh tài kịch tính. Với sự đầu tư ngày một bài bản, chuyên nghiệp, Giải bóng đá thường niên Hanoi Metro tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào văn hóa, thể thao, rèn luyện sức khỏe cho đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội.
Chính thức phát động Lễ tôn vinh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2023

Chính thức phát động Lễ tôn vinh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2023

(LĐTĐ) Tiếp nối sự thành công rực rỡ của 5 mùa liên tiếp 2017 - 2022, ngày 5/12, Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam chính thức phát động Lễ tôn vinh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” mùa thứ 6 với đầy mong chờ và hứa hẹn sẽ nhận được sự tham gia đông đảo của các gương mặt tiêu biểu trên toàn quốc.
Phẫu thuật nội soi một lỗ: Kỹ thuật y khoa sánh ngang tầm thế giới

Phẫu thuật nội soi một lỗ: Kỹ thuật y khoa sánh ngang tầm thế giới

(LĐTĐ) Sau khi phát hiện con gái 4 tuổi bị nang ống mật chủ, một gia đình người Australia (hiện đang sinh sống tại Indonesia) đã quyết định sang Việt Nam để điều trị bằng công nghệ nội soi một lỗ.
TP.HCM: Có thêm sản phẩm du lịch đường thủy phục vụ người dân và du khách

TP.HCM: Có thêm sản phẩm du lịch đường thủy phục vụ người dân và du khách

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 3, Sở Du lịch TP.HCM đã giới thiệu 17 sản phẩm du lịch đường thủy, giúp người dân và du khách có thể tham quan hệ thống sông nước Thành phố.
Năm 2024 tiếp tục xét xử một số đại án

Năm 2024 tiếp tục xét xử một số đại án

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 5/12, Chánh án Toà án nhân dân (TAND) Thành phố Nguyễn Hữu Chính đã báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tin khác

HĐND thành phố Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh

HĐND thành phố Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh

(LĐTĐ) Chiều 5/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm
Đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cung cấp nước sạch

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cung cấp nước sạch

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Hà Nội thu ngân sách năm 2023 ước đạt trên 400 nghìn tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2023 ước đạt trên 400 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong năm 2023, thu ngân sách của Thành phố đạt cao vượt 13,5% dự toán. Tổng thu ước đạt 400.421 tỷ đồng, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, chi đảm bảo an sinh xã hội.
Tiếp tục tinh thần đổi mới để luôn là “điểm sáng" trong hoạt động của các cơ quan dân cử

Tiếp tục tinh thần đổi mới để luôn là “điểm sáng" trong hoạt động của các cơ quan dân cử

(LĐTĐ) Sáng nay (5/12), kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI đã chính thức khai mạc. Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục tinh thần đổi mới trong hoạt động để luôn là “điểm sáng”, “hình mẫu”, “tiêu biểu đi đầu” trong hoạt động của các cơ quan dân cử trong cả nước.
HĐND Thành phố nắm bắt đúng, trúng vấn đề quan trọng, cấp thiết để giám sát, chất vấn

HĐND Thành phố nắm bắt đúng, trúng vấn đề quan trọng, cấp thiết để giám sát, chất vấn

(LĐTĐ) Sáng nay (5/12) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp 14 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
HĐND Thành phố chất vấn nhóm vấn đề giao thông đô thị tại kỳ họp 14

HĐND Thành phố chất vấn nhóm vấn đề giao thông đô thị tại kỳ họp 14

(LĐTĐ) Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khoá XVI, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp này, Thường trực HĐND Thành phố dự kiến tái chất vấn kết quả thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND Thành phố đã đến thời hạn nhưng tiến độ còn chậm, chưa hiệu quả; Chất vấn về nhóm vấn đề giao thông đô thị của Thành phố.
Khai mạc kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI

(LĐTĐ) Sáng nay (5/12), kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI đã chính thức khai mạc. Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 67 nội dung, trong đó, xem xét 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.
Hà Nội: Cán bộ, công chức nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

Hà Nội: Cán bộ, công chức nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

(LĐTĐ) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 liền 7 ngày liên tục, từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.
Hà Nội xây dựng 28 mô hình điểm về chuyển đổi số

Hà Nội xây dựng 28 mô hình điểm về chuyển đổi số

(LĐTĐ) Kế hoạch được triển khai bằng 28 mô hình trong thời gian từ tháng 11/2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai, mở rộng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố giai đoạn 2023-2025.
Xem thêm
Phiên bản di động