Triển khai ngay những dịch vụ công thiết yếu người dân đang mong đợi

(LĐTĐ) Chiều 17/3, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 06 thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp lần 1 với Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ.
Hà Nội: “Mở cửa” có kiểm soát, quản lý hiệu quả, linh hoạt với tình hình dịch Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Tham dự phiên họp có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an - Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ cùng đại diện các bộ, ngành liên quan của Trung ương; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc…

Về phía Thành phố có đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 06 Thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của Thành phố.

Đã triển khai 7/25 dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo 06 Thành phố).

Lãnh đạo Thành phố đã khẳng định sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn Thành phố trong việc triển khai thực hiện Đề án 06, xứng đáng với vị trí, vai trò của Thủ đô. Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Thành phố điều chỉnh, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để hướng tới việc hoàn thành và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Đề án 06.

Triển khai ngay những dịch vụ công thiết yếu người dân đang mong đợi
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 06 Thành phố đã báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành phố đã ban hành Kế hoạch tái cấu trúc, xây dựng, tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hàng chính (TTHC), Cổng dịch vụ công quốc gia đối với tối thiểu 794 TTHC/1.135 TTHC đủ điều kiện xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến mức 3,4. Dự kiến trong năm 2022, Thành phố sẽ triển khai thực hiện 1.048 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (trong đó có 254 dịch vụ công đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công trước đó).

Về tiến độ đưa các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tính đến 1/3/2022, Thành phố đang có 254 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Dự kiến đến tháng 12/2022, thành phố phải thực hiện tích hợp tối thiểu 794 TTHC/1.135 TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ tiêu đề ra.

Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND Thành phố đang phối hợp với các sở, ngành có liên quan hoàn chỉnh Quyết định phê duyệt danh mục và theo dõi tiến độ hoàn thành, đảm bảo việc thực hiện đủ 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Thành phố tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022 (dự kiến hoàn thành tổng hợp, phê duyệt danh mục trước ngày 30/3/2022).

Về tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu ban hành kèm theo Đề án 06 của Chính phủ, Đại tá Nguyễn Hồng Ky cho biết, đến tháng 3/2022 Hà Nội đã triển khai 7/25 dịch vụ công (5 dịch vụ mức độ 3, 2 dịch vụ mức độ 4) theo Đề án. Hiện đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công Thành phố 3 dịch vụ và 4 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; sẵn sàng kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; còn 7/14 dịch vụ công hiện còn một số khó khăn, vướng mắc chưa triển khai được mức độ 3, mức độ 4.

Trong các nhiệm vụ phải thực hiện trong thời gian tới, Phó Giám đốc Công an Thành phố cho biết, Hà Nội sẽ triển khai ngay trong tháng 3/2022 đối với 3 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trực tuyến là: Khai sinh – Khai tử và Đăng ký kết hôn trên toàn Thành phố. Tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc làm sạch dữ liệu hộ tịch điện tử của Thành phố và tổ chức kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu dân cư để thực hiện tổ chức giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ trực tuyến về hộ tịch cho người dân. Sẵn sàng triển khai ngay từ giai đoạn thử nghiệm đối với nhóm TTHC liên thông...

Triển khai ngay những dịch vụ công thiết yếu người dân đang mong đợi
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh trách nhiệm đi đầu, làm mẫu của Thủ đô trong việc thực hiện Đề án 06.

Đối với các TTHC còn lại, các đơn vị liên quan đã xây dựng phương án và chủ động thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo việc kết nối; Hoàn thành việc triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trong thực hiện TTHC về đất đai (dự kiến trong tháng 4/2022); Mở rộng phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Văn phòng Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Mở rộng thực hiện Cấp đổi Giấy phép lái xe mức độ 4 trên toàn địa bàn...

Đối với 11/25 dịch vụ công thực hiện trong tháng 5/2022, Hà Nội đã góp ý và phối hợp với các bộ, ngành thực hiện tái cấu trúc quy trình, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng kết nối theo chỉ đạo vào tháng 5/2022.

Tăng cường chia sẻ, cập nhật dữ liệu dân cư tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Chỉ đạo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng; đây là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ gồm: hạ tầng giao thông, chuyển đổi số và chống biến đổi khí hậu. Vì thế, việc triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ sẽ góp phần đảm bảo quản lý thống nhất, tập trung, thuận lợi, tiết kiệm, minh bạch và hiệu quả.

“Hà Nội là một trong 5 thành phố lớn của cả nước triển khai điểm Đề án 06 của Chính phủ. Vì thế, việc triển khai thực hiện cần có sự chuyển động rõ nét để người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi. Trên cơ sở đó, các thành viên của Tổ công tác của Thành phố cần rà soát lại các văn bản chỉ đạo liên quan của Chính phủ để triển khai thực hiện Đề án hiệu quả, kịp thời. Trong đó, Thành phố cần xây dựng lộ trình triển khai thực hiện từng bước, cụ thể; từng lộ trình một người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Triển khai ngay những dịch vụ công thiết yếu người dân đang mong đợi
Toàn cảnh phiên họp.

Để hoàn thành kịp tiến độ Đề án 06 thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị liên quan của thành phố Hà Nội cần chủ động phối hợp, tăng cường kết nối chia sẻ, cập nhật dữ liệu dân cư nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thành phố cần bố trí ngân sách hợp lý; tiếp tục rà soát lại kho dữ liệu dân cư, các công nghệ, thiết bị, phần mềm để triển khai Đề án nhằm tránh lãng phí. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 06 Thành phố tiếp tục phân công, phân cấp để rõ trách nhiệm từng đơn vị, địa phương cũng như mỗi cá nhân khi triển khai phần việc của mình.

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đồng tình với các ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và nhấn mạnh trách nhiệm đi đầu, làm mẫu của Thủ đô. Chủ tịch UBND Thành phố phân tích, cần nhìn thấy trước tác động xã hội lớn lao mạnh mẽ với 25 thủ tục thiết yếu này khi được triển khai. Đây là việc chưa có tiền lệ, với nhiều bài toán cần cân nhắc.

“Không cầu toàn, việc nào người dân mong chờ thì triển khai ngay. Ưu tiên nỗ lực hoàn thành trong tháng 5/2022”, Chủ tịch UBND Thành phố nêu quan điểm.

Với 25 thủ tục thiết yếu, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu làm từng ngành một theo thứ tự ưu tiên đã được đề ra. Các đơn vị phải phối hợp, liên thông, xuống tận xã, phường để nắm bắt. Hà Nội sẽ chủ động tối đa trong các phần việc thuộc thẩm quyền và đề nghị Tổ công tác của Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, điều phối, tháo gỡ khó khăn cho Thủ đô…

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí quyết giúp phái nữ khỏe đẹp tự nhiên

Bí quyết giúp phái nữ khỏe đẹp tự nhiên

(LĐTĐ) Không còn xa lạ với phái nữ, hạt đậu nành tuy nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa nguồn dưỡng chất vô cùng dồi dào, hỗ trợ chị em chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp một cách toàn diện.
Khơi thông nguồn lực, định vị thương hiệu Thành phố sáng tạo

Khơi thông nguồn lực, định vị thương hiệu Thành phố sáng tạo

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 đã chính thức khép lại sau 12 ngày sôi động diễn ra tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm và một số địa điểm khác. Không đơn thuần là một hoạt động văn hóa sáng tạo, Lễ hội mang lại thành công khi đã khơi nguồn, lan tỏa tinh thần sáng tạo trong giới hoạt động sáng tạo và trong cộng đồng, góp phần định vị thương hiệu Thành phố sáng tạo Hà Nội.
TRỰC TUYẾN: Sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức Công đoàn, ngày hội lớn của đoàn viên, người lao động

TRỰC TUYẾN: Sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức Công đoàn, ngày hội lớn của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (2/12), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã khai mạc trọng thể. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức Công đoàn, là ngày hội lớn được đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) cả nước hướng về và gửi trọn niềm tin tưởng, kỳ vọng.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Toàn cảnh phiên khai mạc trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Toàn cảnh phiên khai mạc trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028), diễn ra phiên khai mạc trọng thể với sự tham gia của 1.100 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước.
Công đoàn Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm từ Tổng Công hội Trung Quốc

Công đoàn Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm từ Tổng Công hội Trung Quốc

(LĐTĐ) Chiều nay (1/12), trong khuôn khổ ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đã tiếp đoàn công tác của Tổng Công hội Trung Quốc (ACFTU) nhân dịp đoàn sang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Liên kết phát triển sản phẩm du lịch golf giữa Hà Nội và các địa phương

Liên kết phát triển sản phẩm du lịch golf giữa Hà Nội và các địa phương

(LĐTĐ) Chiều 1/12, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị “Định hướng và liên kết phát triển sản phẩm du lịch golf giữa Hà Nội và các địa phương” tại thị xã Sơn Tây.
Khai mạc Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội năm 2023

Khai mạc Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội năm 2023

(LĐTĐ) Tối 1/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội năm 2023. Dự Lễ hội có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.

Tin khác

Công đoàn Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm từ Tổng Công hội Trung Quốc

Công đoàn Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ kinh nghiệm từ Tổng Công hội Trung Quốc

(LĐTĐ) Chiều nay (1/12), trong khuôn khổ ngày làm việc đầu tiên của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đã tiếp đoàn công tác của Tổng Công hội Trung Quốc (ACFTU) nhân dịp đoàn sang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Thúc đẩy mối quan hệ với Công đoàn Lào và Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Thúc đẩy mối quan hệ với Công đoàn Lào và Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Chiều nay (1/12), tại buổi tiếp đoàn Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và Trung tâm Những người Lao động Cuba nhân dịp các đoàn sang dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang khóa XII khẳng định lập trường nhất quán của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục duy trì, củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với Công đoàn Lào và Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ trên nhiều lĩnh vực

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ trên nhiều lĩnh vực

(LĐTĐ) Chiều ngày 29/11 (theo giờ địa phương), trong chương trình chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz đã có cuộc gặp gỡ báo chí và chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị của hai nước.
Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

(LĐTĐ) Dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy dọc theo tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia chưa giảm, thậm chí còn có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp cả về quy mô, tính chất và phạm vi hoạt động, đòi hỏi hai bên phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống ma túy.
Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 6 thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 6 thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn

(LĐTĐ) Sáng 29/11, sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Quốc hội thông qua Nghị quyết áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung

Quốc hội thông qua Nghị quyết áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 29/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, với 462 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 93,52 %).
70 tuổi vẫn có thể tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

70 tuổi vẫn có thể tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

(LĐTĐ) Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được thành lập trên cơ sở thống nhất 3 lực lượng, gồm: Bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó đội dân phòng.
Quận Nam Từ Liêm có tân Bí thư

Quận Nam Từ Liêm có tân Bí thư

(LĐTĐ) Tại quận Hoàng Mai và Nam Từ Liêm, ngày 28/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm làm Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội

Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm làm Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 28/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ tại Thanh tra Thành phố.
Điều động Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh làm Bí thư Quận ủy Hoàng Mai

Điều động Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh làm Bí thư Quận ủy Hoàng Mai

(LĐTĐ) Ngày 28/11, tại huyện Đông Anh và quận Hoàng Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xem thêm
Phiên bản di động