Triển khai ngay những dịch vụ công thiết yếu người dân đang mong đợi

(LĐTĐ) Chiều 17/3, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 06 thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp lần 1 với Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ.
Hà Nội: “Mở cửa” có kiểm soát, quản lý hiệu quả, linh hoạt với tình hình dịch Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Tham dự phiên họp có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an - Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ cùng đại diện các bộ, ngành liên quan của Trung ương; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc…

Về phía Thành phố có đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 06 Thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của Thành phố.

Đã triển khai 7/25 dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo 06 Thành phố).

Lãnh đạo Thành phố đã khẳng định sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn Thành phố trong việc triển khai thực hiện Đề án 06, xứng đáng với vị trí, vai trò của Thủ đô. Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Thành phố điều chỉnh, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để hướng tới việc hoàn thành và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Đề án 06.

Triển khai ngay những dịch vụ công thiết yếu người dân đang mong đợi
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 06 Thành phố đã báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thành phố đã ban hành Kế hoạch tái cấu trúc, xây dựng, tích hợp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hàng chính (TTHC), Cổng dịch vụ công quốc gia đối với tối thiểu 794 TTHC/1.135 TTHC đủ điều kiện xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến mức 3,4. Dự kiến trong năm 2022, Thành phố sẽ triển khai thực hiện 1.048 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (trong đó có 254 dịch vụ công đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công trước đó).

Về tiến độ đưa các dịch vụ công trực tuyến của Thành phố lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tính đến 1/3/2022, Thành phố đang có 254 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Dự kiến đến tháng 12/2022, thành phố phải thực hiện tích hợp tối thiểu 794 TTHC/1.135 TTHC lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ tiêu đề ra.

Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND Thành phố đang phối hợp với các sở, ngành có liên quan hoàn chỉnh Quyết định phê duyệt danh mục và theo dõi tiến độ hoàn thành, đảm bảo việc thực hiện đủ 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của Thành phố tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022 (dự kiến hoàn thành tổng hợp, phê duyệt danh mục trước ngày 30/3/2022).

Về tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu ban hành kèm theo Đề án 06 của Chính phủ, Đại tá Nguyễn Hồng Ky cho biết, đến tháng 3/2022 Hà Nội đã triển khai 7/25 dịch vụ công (5 dịch vụ mức độ 3, 2 dịch vụ mức độ 4) theo Đề án. Hiện đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công Thành phố 3 dịch vụ và 4 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an; sẵn sàng kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; còn 7/14 dịch vụ công hiện còn một số khó khăn, vướng mắc chưa triển khai được mức độ 3, mức độ 4.

Trong các nhiệm vụ phải thực hiện trong thời gian tới, Phó Giám đốc Công an Thành phố cho biết, Hà Nội sẽ triển khai ngay trong tháng 3/2022 đối với 3 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trực tuyến là: Khai sinh – Khai tử và Đăng ký kết hôn trên toàn Thành phố. Tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc làm sạch dữ liệu hộ tịch điện tử của Thành phố và tổ chức kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu dân cư để thực hiện tổ chức giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ trực tuyến về hộ tịch cho người dân. Sẵn sàng triển khai ngay từ giai đoạn thử nghiệm đối với nhóm TTHC liên thông...

Triển khai ngay những dịch vụ công thiết yếu người dân đang mong đợi
Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh trách nhiệm đi đầu, làm mẫu của Thủ đô trong việc thực hiện Đề án 06.

Đối với các TTHC còn lại, các đơn vị liên quan đã xây dựng phương án và chủ động thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo việc kết nối; Hoàn thành việc triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trong thực hiện TTHC về đất đai (dự kiến trong tháng 4/2022); Mở rộng phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Văn phòng Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Mở rộng thực hiện Cấp đổi Giấy phép lái xe mức độ 4 trên toàn địa bàn...

Đối với 11/25 dịch vụ công thực hiện trong tháng 5/2022, Hà Nội đã góp ý và phối hợp với các bộ, ngành thực hiện tái cấu trúc quy trình, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng kết nối theo chỉ đạo vào tháng 5/2022.

Tăng cường chia sẻ, cập nhật dữ liệu dân cư tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Chỉ đạo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng; đây là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ gồm: hạ tầng giao thông, chuyển đổi số và chống biến đổi khí hậu. Vì thế, việc triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ sẽ góp phần đảm bảo quản lý thống nhất, tập trung, thuận lợi, tiết kiệm, minh bạch và hiệu quả.

“Hà Nội là một trong 5 thành phố lớn của cả nước triển khai điểm Đề án 06 của Chính phủ. Vì thế, việc triển khai thực hiện cần có sự chuyển động rõ nét để người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi. Trên cơ sở đó, các thành viên của Tổ công tác của Thành phố cần rà soát lại các văn bản chỉ đạo liên quan của Chính phủ để triển khai thực hiện Đề án hiệu quả, kịp thời. Trong đó, Thành phố cần xây dựng lộ trình triển khai thực hiện từng bước, cụ thể; từng lộ trình một người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Triển khai ngay những dịch vụ công thiết yếu người dân đang mong đợi
Toàn cảnh phiên họp.

Để hoàn thành kịp tiến độ Đề án 06 thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị liên quan của thành phố Hà Nội cần chủ động phối hợp, tăng cường kết nối chia sẻ, cập nhật dữ liệu dân cư nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thành phố cần bố trí ngân sách hợp lý; tiếp tục rà soát lại kho dữ liệu dân cư, các công nghệ, thiết bị, phần mềm để triển khai Đề án nhằm tránh lãng phí. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 06 Thành phố tiếp tục phân công, phân cấp để rõ trách nhiệm từng đơn vị, địa phương cũng như mỗi cá nhân khi triển khai phần việc của mình.

Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đồng tình với các ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và nhấn mạnh trách nhiệm đi đầu, làm mẫu của Thủ đô. Chủ tịch UBND Thành phố phân tích, cần nhìn thấy trước tác động xã hội lớn lao mạnh mẽ với 25 thủ tục thiết yếu này khi được triển khai. Đây là việc chưa có tiền lệ, với nhiều bài toán cần cân nhắc.

“Không cầu toàn, việc nào người dân mong chờ thì triển khai ngay. Ưu tiên nỗ lực hoàn thành trong tháng 5/2022”, Chủ tịch UBND Thành phố nêu quan điểm.

Với 25 thủ tục thiết yếu, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu làm từng ngành một theo thứ tự ưu tiên đã được đề ra. Các đơn vị phải phối hợp, liên thông, xuống tận xã, phường để nắm bắt. Hà Nội sẽ chủ động tối đa trong các phần việc thuộc thẩm quyền và đề nghị Tổ công tác của Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, điều phối, tháo gỡ khó khăn cho Thủ đô…

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

BXH FIFA tháng 10/2022: ĐT Việt Nam thăng hạng, tiếp tục bỏ xa Thái Lan

BXH FIFA tháng 10/2022: ĐT Việt Nam thăng hạng, tiếp tục bỏ xa Thái Lan

Chiều 6/10, FIFA đã công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển bóng đá nam thuộc các liên đoàn thành viên. Theo đó, ĐT Việt Nam ...
Đi tìm cú hích phục hồi du lịch Việt Nam

Đi tìm cú hích phục hồi du lịch Việt Nam

Từ đầu năm đến nay, ngành du lịch Việt Nam đón 1,65 triệu lượt khách nước ngoài, đạt 30% mục tiêu 5 triệu lượt cả năm, tốc độ phục hồi ...
Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ  trợ người lao động Công đoàn Hà Nội: Kênh trợ giúp pháp lý tin cậy cho người lao động

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội: Kênh trợ giúp pháp lý tin cậy cho người lao động

(LĐTĐ) Trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, nhằm đáp ứng tốt hơn những nhu cầu chính đáng của đoàn ...
Tân Trưởng Đại diện UNDP cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển

Tân Trưởng Đại diện UNDP cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển

Bà Ramla Al Khalidi nhấn mạnh trong vai trò mới sẽ tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ quá trình phát triển của Việt Nam, trong đó có giảm thiểu và ...
Công ty TNHH Sumitomo Nacco Forklift Việt Nam: Nỗ lực chăm lo cho người lao động

Công ty TNHH Sumitomo Nacco Forklift Việt Nam: Nỗ lực chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Thành lập từ năm 2009, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Sumitomo Nacco Forklift Việt Nam luôn tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động và phối ...
Hải Phòng: Tổng kiểm tra, rà soát hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke

Hải Phòng: Tổng kiểm tra, rà soát hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke

(LĐTĐ) UBND thành phố Hải Phòng vừa yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ...
Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2022 vinh danh đạo diễn Trần Văn Thủy

Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2022 vinh danh đạo diễn Trần Văn Thủy

(LĐTĐ) Ngày 6/10, Ban Tổ chức Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội của báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức ...

Tin khác

Tân Trưởng Đại diện UNDP cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển

Tân Trưởng Đại diện UNDP cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển

Bà Ramla Al Khalidi nhấn mạnh trong vai trò mới sẽ tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ quá trình phát triển của Việt Nam, trong đó có giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả bom mìn.
Việt Nam ủng hộ đối thoại hoà bình giữa Nga và Ukraine

Việt Nam ủng hộ đối thoại hoà bình giữa Nga và Ukraine

(LĐTĐ) Liên quan đến vấn đề Nga và Ukraine, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.
Ông Tống Văn Thanh làm Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo TW

Ông Tống Văn Thanh làm Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo TW

Ông Tống Văn Thanh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Báo chí - Xuất bản được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản , Ban Tuyên giáo Trung ương.
Triển khai hiệu quả các công trình mang tính biểu tượng của Hà Nội

Triển khai hiệu quả các công trình mang tính biểu tượng của Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 5/10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dẫn đầu Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội (Ban Quản lý dự án) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm.
Tọa đàm về Nghị quyết 128/NQ-CP: “Chìa khóa” hóa giải khó khăn, phục hồi kinh tế

Tọa đàm về Nghị quyết 128/NQ-CP: “Chìa khóa” hóa giải khó khăn, phục hồi kinh tế

(LĐTĐ) Phát biểu tại tọa đàm "Nghị quyết 128/NQ-CP - Chuyển hướng chiến lược, ý nghĩa quyết định”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đánh giá sau 1 năm triển khai, Nghị quyết đã có tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội trong cả nước, đặt nền móng lớn, tạo bước ngoặt quan trọng tác động đến tăng trưởng kinh tế.
Thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ

Thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ

(LĐTĐ) Chiều nay (5/10), thay mặt lãnh đạo Thành ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao kinh phí 3 tỷ đồng, hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi thư thăm hỏi cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi thư thăm hỏi cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An

(LĐTĐ) Ngày 3/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có thư gửi Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Nghệ An.
Chính thức thông xe Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3

Chính thức thông xe Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3

(LĐTĐ) Sáng nay (5/10), Dự án hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 chính thức thông xe sau 2 năm thi công. Đây là dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến - Tố Hữu, giảm ô nhiễm môi trường trong đô thị và từng bước hoàn chỉnh giao thông theo quy hoạch được phê duyệt.
Thủ tướng tiếp Đoàn đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế làm việc tại Việt Nam

Thủ tướng tiếp Đoàn đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế làm việc tại Việt Nam

Thủ tướng đề nghị IMF ưu tiên hỗ trợ Việt Nam là một nước đang phát triển, trải qua nhiều năm chiến tranh, nền kinh tế đang chuyển đổi và còn nhiều khó khăn.
Quảng Bình hỗ trợ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

Quảng Bình hỗ trợ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ

(LĐTĐ) Sau khi nắm thông tin về diễn biến và hậu quả mưa lũ tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình đã quyết định trích kinh phí 800 triệu đồng hỗ trợ hai tỉnh, góp phần khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động