M
08/11/2020 11:20

Xây dựng thương hiệu riêng từ các cuộc giao lưu trực tuyến

Trong những năm qua, Ban Biên tập báo Lao động Thủ đô đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của báo điện tử Lao động Thủ đô bằng nhiều biện pháp. Trong đó, chú trọng tăng cường tính tương tác thông qua việc tổ chức các cuộc đối thoại, giao lưu trực tiếp với công nhân, viên chức, lao động và truyền trực tuyến trên trang laodongthudo.vn.

Mai Quý - Lương Hằng

Nguồn :