M
TIN MỚI NHẬN

Tag: giao lưu trực tuyến - Tin bài liên quan

Gần 300 công nhân lao động đối thoại về pháp luật Lao động và pháp luật Bầu cử

16:49 | 29/04/2021

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ (thành phố Hà Nội) báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ tổ chức giao lưu trực tuyến “Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Giao lưu trực tuyến: Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động và pháp luật Bầu cử

08:39 | 27/04/2021

(LĐTĐ) Đúng 8h30 sáng nay (27/4), tại Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ (thành phố Hà Nội) diễn ra buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân”. Buổi Giao lưu trực tuyến do báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ tổ chức.

Trực tuyến hình ảnh: GLTT "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân"

08:34 | 27/04/2021

(LĐTĐ) Sáng nay (27/4), đoàn viên công đoàn và người lao động thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã tham gia giao lưu trực tuyến "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân".

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến về pháp luật Lao động và pháp luật Bầu cử

14:51 | 25/04/2021

(LĐTĐ) Ngày 27/4, báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân".

Trực tuyến hình ảnh: GLTT “Những điểm mới liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động"

08:43 | 24/04/2021

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), gần 300 đoàn viên công đoàn và người lao động thuộc Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã tham gia Giao lưu trực tuyến “Những điểm mới liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ 1/1/2021”.

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến về những điểm mới của Bộ luật Lao động

19:46 | 21/04/2021

(LĐTĐ) Ngày 24/4, báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Những điểm mới liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019, có hiệu lực từ 01/01/2021. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.

Trực tuyến hình ảnh: GLTT “Bộ luật Lao động năm 2019 - Những điểm mới liên quan đến công nhân viên chức lao động áp dụng từ 1/1/2021”

08:33 | 20/04/2021

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), gần 400 đoàn viên công đoàn và người lao động thuộc Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã tham gia giao lưu trực tuyến “Bộ luật Lao động năm 2019 - Những điểm mới liên quan đến công nhân viên chức lao động áp dụng từ 1/1/2021”.

Mời bạn đọc tham gia giao lưu trực tuyến về những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019

12:58 | 16/04/2021

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2021, báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Bộ luật Lao động năm 2019 - những điểm mới liên quan đến công nhân viên chức lao động áp dụng từ 1/1/2021”.

Giao lưu trực tuyến: Giải đáp pháp luật và Bảo hiểm xã hội

08:43 | 16/04/2021

(LĐTĐ) Sáng nay (16/4), tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Giải đáp pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội".

Trực tuyến hình ảnh: Giao lưu trực tuyến "Giải đáp pháp luật Lao động và Bảo hiểm xã hội"

08:29 | 16/04/2021

(LĐTĐ) Sáng nay (16/4), hơn 300 đoàn viên công đoàn và người lao động thuộc Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã tham gia giao lưu trực tuyến "Giải đáp pháp luật Lao động và Bảo hiểm xã hội".

Giao lưu trực tuyến: Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, Luật Bầu cử

08:53 | 14/04/2021

(LĐTĐ) Sáng nay (14/4), tại Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO (Nam Từ Liêm, Hà Nội), báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026".

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến "Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử"

16:59 | 09/04/2021

(LĐTĐ) Ngày 14/4, báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, pháp luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026".

Bài cuối: Từng bước hình thành thói quen sống và làm việc theo pháp luật

20:41 | 23/11/2020

(LĐTĐ) Với trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chú trọng tuyên truyền cho công nhân, viên chức, lao động hiểu được quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, sống và làm việc theo pháp luật, qua đó góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

Bài 2: Giao lưu trực tuyến- kênh truyền đạt chính sách, pháp luật hiệu quả

17:49 | 22/11/2020

(LĐTĐ) Thực tế đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động hiện nay là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn và phát huy thế mạnh của cơ quan truyền thông, báo Lao động Thủ đô đã chủ động phối hợp với các với các ban, ngành, địa phương tổ chức hàng chục cuộc tuyên truyền, phổ biến về chế độ, chính sách pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội… đến đông đảo công nhân, viên chức, lao động qua hình thức giao lưu trực tiếp và truyền trực tuyến trên báo Lao động Thủ đô tại địa chỉ: laodongthudo.vn.

Nhiệm vụ cấp bách, lâu dài và thường xuyên

20:48 | 21/11/2020

(LĐTĐ) Công nhân, viên chức, lao động là lực lượng đi đầu, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Để xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động đông về số lượng, vững mạnh về chất lượng, xứng tầm với đòi hỏi của thời kỳ hội nhập, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng này được xác định là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài và thường xuyên của cả hệ thống chính trị, qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, lao động.

    Trước         Sau