Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới

(LĐTĐ) Nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027, Lao động Thủ đô có cuộc trao đổi với đồng chí Chu Hồng Minh - Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, về mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới.
Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh Thanh niên Thủ đô học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy
Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới
Đồng chí Chu Hồng Minh - Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Phóng viên: Trong sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, đồng chí có thể cho biết đoàn viên, thanh niên Thành phố đã có đóng góp như thế nào?

Đồng chí Chu Hồng Minh: Các hoạt động của Đoàn thanh niên luôn gắn với sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Thành phố cũng được cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ và thử thách mới để có cơ hội khẳng định, tham gia đóng góp vào sự phát triển chung.

Các phong trào hành động của Đoàn Thanh niên từng bước tiếp cận sâu tới cơ sở Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên; phù hợp với đặc điểm của các địa phương, đơn vị. Nổi bật nhất là phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội”... đã thể hiện trách nhiệm, sự đóng góp tích cực và hiệu quả của tuổi trẻ Thủ đô trong việc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại.

Các phong trào cũng phát huy được thế mạnh của đoàn viên, thanh niên, có tính hiệu triệu thanh niên tham gia tích cực và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. Đơn cử như đã sửa chữa, xây dựng mới và nâng cấp 691 nhà vệ sinh thân thiện; sửa chữa, xây dựng mới 250 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; sửa chữa, xây dựng mới 466 sân chơi thiếu nhi; hoàn thiện 21.426m2 tranh tường; trang trí hơn 980 tủ điện…

Điều đáng nói, hơn 2 năm dịch Covid-19 diễn ra, nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch đã được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện, để lại dấu ấn đậm nét trong cộng đồng.

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2017-2022 là việc triển khai bài bản, hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên. Cụ thể, chúng tôi đã tổ chức 43 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 14.203 cán bộ, đoàn viên, thanh niên; triển khai 512 khóa đào tạo với 213 chuyên gia tư vấn về khởi sự doanh nghiệp cho 231.805 lượt thanh niên, sinh viên.

Các cấp bộ Đoàn cũng tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 195.494 đoàn viên, thanh niên; tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp cho 480.846 bạn trẻ... Các chương trình đồng hành đã giúp thanh niên được phát triển trong môi trường lành mạnh, an toàn; phát huy năng lực, sở trường trong nhiều lĩnh vực; đồng thời được giao lưu, kết nối, tạo nên cộng đồng thanh niên đoàn kết cùng trưởng thành.

Phóng viên: Cần làm gì để phát huy tốt nhất vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, thưa đồng chí?

Đồng chí Chu Hồng Minh: Thanh niên Thủ đô hiện nay chủ yếu thuộc thế hệ Z (thế hệ sinh ra trong nửa cuối thập niên 1990 đến 2012), là thế hệ thanh niên có nhiều khác biệt về tính cách, phong cách sống, kỹ năng và mối quan tâm đến xã hội. Trong khi đại bộ phận có ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và lối sống vì cộng đồng. Thì vẫn còn một bộ phận thanh niên sống hưởng thụ, thiếu lý tưởng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, sống thực dụng, sính ngoại, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc... là thách thức không nhỏ tới công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Từ thực tiễn đó, Đoàn Thanh niên Thủ đô đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội phát triển toàn diện giàu lòng yêu nước, ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước, phồn vinh hạnh phúc, xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại; đồng thời, quan tâm chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Để làm được điều đó, Đoàn Thanh niên từ Thành phố đến cơ sở cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh hạt nhân đoàn kết chính trị của thanh niên Thủ đô gương mẫu, dẫn dắt, đi đầu, nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tiếp tục xây dựng và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa thanh niên với tổ chức Đoàn, Hội, thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng thanh niên, tạo môi trường và động viên khích lệ, cổ vũ thanh niên đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, vận động thanh niên Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững về bản lĩnh, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống tốt, được thử thách, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, là nguồn cung cấp cán bộ trẻ, chất lượng cho Đảng bộ Thành phố.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô phải luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố; đặc biệt là những lĩnh vực mới, chương trình trọng điểm, phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xung kích trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và những mô hình kinh tế mới, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, kinh tế chia sẻ…

Phóng viên: Được biết, Đại hội Đoàn Thanh niên Thành phố lần thứ XVI đặt ra rất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu. Theo đồng chí, tuổi trẻ và các cấp bộ Đoàn Thủ đô cần phải làm gì để hoàn thành?

Đồng chí Chu Hồng Minh: Tuy đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng trong nhiệm kỳ 2017-2022 vẫn còn một số hạn chế. Do đó giải quyết bằng được những tồn tại, hạn chế, đồng thời phát huy những kết quả tích cực để thúc đẩy hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Thủ đô là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, từ đó đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Cụ thể, Đoàn Thanh niên Thành phố sẽ bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của Thành ủy Hà Nội để thực hiện 10 chỉ tiêu cơ bản, 8 kế hoạch, đề án trọng điểm, 8 nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, tiếp tục tập trung, triển khai thường xuyên, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đoàn viên, thanh niên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn, hội, phụ trách Đội; tăng cường các giải pháp khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện những phong trào hành động bảo đảm tính lan tỏa, rộng khắp, định hướng, hiệu quả, bền vững, sáng tạo, với phương châm lấy thanh niên làm trung tâm, chủ thể của hoạt động; chú trọng đồng hành trong việc nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ để thanh niên Hà Nội chủ động tham gia và tận dụng tối đa cơ hội của chuyển đổi số, hội nhập.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2022-2027, phong trào “Tôi yêu Hà Nội” sẽ tiếp tục là một hoạt động mang đặc trưng, màu sắc của tuổi trẻ Thủ đô, bám sát với việc thực hiện Nghị quyết số 15-CT/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với 3 nhóm nội hàm mới: Tham gia tích cực vào việc phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thanh niên Thủ đô thời đại mới với 6 tiêu chí và 6 giá trị; tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm, đồng thời phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Từ thành công của Đại hội sẽ mở ra chặng đường mới, để tuổi trẻ Thủ đô tiếp bước truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

H.Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi số giúp tăng 30% năng suất lao động của thẩm phán

Chuyển đổi số giúp tăng 30% năng suất lao động của thẩm phán

(LĐTĐ) Các giải pháp chuyển đổi số do Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội triển khai đã góp phần giúp Tòa án nhân dân tối cao tiết kiệm được 20% chi phí hoạt động và chi phí xã hội; tăng 30% năng suất lao động của thẩm phán, công chức Tòa án.
Tạm giữ hình sự 25 đối tượng trong vụ tai nạn ở đường Láng

Tạm giữ hình sự 25 đối tượng trong vụ tai nạn ở đường Láng

(LĐTĐ) Hai nhóm đối tượng "Trẻ Giải Phóng" và "Toàn Bi Xôi" đã xảy ra mâu thuẫn, đuổi đánh nhau khiến 3 người tử vong ở trước cửa số 790 đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) vào rạng sáng ngày 12/6. Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt, giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 25 đối tượng về hành vi Giết người, Gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ...
TP.HCM: Quy định mới mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề khi thu hồi đất nông nghiệp

TP.HCM: Quy định mới mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề khi thu hồi đất nông nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 17/6, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ban hành Quyết định số 35 quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp trên địa bàn.
Thi tuyển quốc tế quy hoạch kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa

Thi tuyển quốc tế quy hoạch kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa

(LĐTĐ) Kết quả thi tuyển ý tưởng sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chọn đưa vào các đồ án quy hoạch làm cơ sở phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, các khu vực kế cận như Khu đô thị Trường Thọ và các khu vực dọc sông Sài Gòn.
Cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I làm giả hồ sơ bệnh nhân

Cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I làm giả hồ sơ bệnh nhân

(LĐTĐ) Ngày 17/6, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Hà Huy Dũng (sinh năm 1970), Trưởng khoa Điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I về tội nhận hối lộ, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Ngắm hồ Trị An, nơi vừa được Chính phủ quy hoạch điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia

Ngắm hồ Trị An, nơi vừa được Chính phủ quy hoạch điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 509/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai được quy hoạch là điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia.
Độ tuổi hành nghề của công chứng viên đến 70 tuổi

Độ tuổi hành nghề của công chứng viên đến 70 tuổi

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) quy định độ tuổi hành nghề của công chứng viên là đến 70 tuổi, với công chứng viên trên 70 tuổi đang hành nghề tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục hành nghề trong thời hạn tối đa là 2 năm.

Tin khác

Sơn Tây: Tổ chức hàng loạt sự kiện chào mừng 100 năm thành lập

Sơn Tây: Tổ chức hàng loạt sự kiện chào mừng 100 năm thành lập

(LĐTĐ) Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý về việc tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Thành lập thị xã Sơn Tây, 70 năm Ngày Giải phóng thị xã và 555 năm danh xưng "Sơn Tây". Đáng chú ý, theo kế hoạch, dịp này, thị xã Sơn Tây sẽ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời, đúng quy định

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời, đúng quy định

(LĐTĐ) Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri để các kiến nghị chính đáng của cử tri được xem xét, trả lời đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.
Hà Nội: Sẽ hoàn thành cấp nước sạch cho 54 xã trong năm 2024

Hà Nội: Sẽ hoàn thành cấp nước sạch cho 54 xã trong năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 14/6, tại phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ tới nay, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trả lời làm rõ thêm các nội dung về thu gom rác thải ở một số quận nội đô; công tác cấp nước sạch ở các xã…
Hà Nội mới đầu tư, khai thác được 72/1.620 bãi đỗ xe

Hà Nội mới đầu tư, khai thác được 72/1.620 bãi đỗ xe

(LĐTĐ) Tại phiên họp giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 tới nay, đại diện các Sở, ngành đã làm rõ về tình trạng thiếu bãi đỗ xe của Hà Nội.
Hà Nội còn 206 dự án vẫn đang vướng mắc do sai phạm về quy hoạch

Hà Nội còn 206 dự án vẫn đang vướng mắc do sai phạm về quy hoạch

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, hiện toàn Thành phố còn 206 dự án còn vướng mắc do sai phạm về quy hoạch, tự ý chuyển đổi công năng, nghĩa vụ tài chính… Thành phố đã có chỉ đạo, sẽ thực hiện song song việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân cùng với xử lý vi phạm của chủ đầu tư.
Còn tình trạng trông chờ ý kiến chỉ đạo dẫn đến xử lý kiến nghị của cử tri còn chậm

Còn tình trạng trông chờ ý kiến chỉ đạo dẫn đến xử lý kiến nghị của cử tri còn chậm

(LĐTĐ) Nêu nguyên nhân dẫn đến xử lý kiến nghị của cử tri còn chậm, chưa dứt điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết do cơ quan chức năng đôi khi còn trông chờ ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố mới tổ chức thực hiện.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, trong các ngày 13 đến 14/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã Sơn Tây long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Quận Tây Hồ: Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ

Quận Tây Hồ: Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ

(LĐTĐ) Ngày 14/6, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” tại Đảng bộ quận Tây Hồ.
Làm rõ trách nhiệm, lộ trình khắc phục những kiến nghị của cử tri

Làm rõ trách nhiệm, lộ trình khắc phục những kiến nghị của cử tri

(LĐTĐ) Chiều 14/6, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ (2021 - 2026) đến nay trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và các Phó Chủ tịch chủ trì phiên giải trình.
Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 14/6, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, thông qua phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2023; trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam và Thẻ hội viên.
Xem thêm
Phiên bản di động