Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới

(LĐTĐ) Nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027, Lao động Thủ đô có cuộc trao đổi với đồng chí Chu Hồng Minh - Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, về mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới.
Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh Thanh niên Thủ đô học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy
Xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới
Đồng chí Chu Hồng Minh - Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Phóng viên: Trong sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, đồng chí có thể cho biết đoàn viên, thanh niên Thành phố đã có đóng góp như thế nào?

Đồng chí Chu Hồng Minh: Các hoạt động của Đoàn thanh niên luôn gắn với sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Thành phố cũng được cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ và thử thách mới để có cơ hội khẳng định, tham gia đóng góp vào sự phát triển chung.

Các phong trào hành động của Đoàn Thanh niên từng bước tiếp cận sâu tới cơ sở Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên; phù hợp với đặc điểm của các địa phương, đơn vị. Nổi bật nhất là phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội”... đã thể hiện trách nhiệm, sự đóng góp tích cực và hiệu quả của tuổi trẻ Thủ đô trong việc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại.

Các phong trào cũng phát huy được thế mạnh của đoàn viên, thanh niên, có tính hiệu triệu thanh niên tham gia tích cực và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. Đơn cử như đã sửa chữa, xây dựng mới và nâng cấp 691 nhà vệ sinh thân thiện; sửa chữa, xây dựng mới 250 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; sửa chữa, xây dựng mới 466 sân chơi thiếu nhi; hoàn thiện 21.426m2 tranh tường; trang trí hơn 980 tủ điện…

Điều đáng nói, hơn 2 năm dịch Covid-19 diễn ra, nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch đã được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện, để lại dấu ấn đậm nét trong cộng đồng.

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2017-2022 là việc triển khai bài bản, hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên. Cụ thể, chúng tôi đã tổ chức 43 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 14.203 cán bộ, đoàn viên, thanh niên; triển khai 512 khóa đào tạo với 213 chuyên gia tư vấn về khởi sự doanh nghiệp cho 231.805 lượt thanh niên, sinh viên.

Các cấp bộ Đoàn cũng tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 195.494 đoàn viên, thanh niên; tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp cho 480.846 bạn trẻ... Các chương trình đồng hành đã giúp thanh niên được phát triển trong môi trường lành mạnh, an toàn; phát huy năng lực, sở trường trong nhiều lĩnh vực; đồng thời được giao lưu, kết nối, tạo nên cộng đồng thanh niên đoàn kết cùng trưởng thành.

Phóng viên: Cần làm gì để phát huy tốt nhất vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, thưa đồng chí?

Đồng chí Chu Hồng Minh: Thanh niên Thủ đô hiện nay chủ yếu thuộc thế hệ Z (thế hệ sinh ra trong nửa cuối thập niên 1990 đến 2012), là thế hệ thanh niên có nhiều khác biệt về tính cách, phong cách sống, kỹ năng và mối quan tâm đến xã hội. Trong khi đại bộ phận có ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và lối sống vì cộng đồng. Thì vẫn còn một bộ phận thanh niên sống hưởng thụ, thiếu lý tưởng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, sống thực dụng, sính ngoại, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc... là thách thức không nhỏ tới công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Từ thực tiễn đó, Đoàn Thanh niên Thủ đô đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội phát triển toàn diện giàu lòng yêu nước, ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước, phồn vinh hạnh phúc, xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại; đồng thời, quan tâm chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Để làm được điều đó, Đoàn Thanh niên từ Thành phố đến cơ sở cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh hạt nhân đoàn kết chính trị của thanh niên Thủ đô gương mẫu, dẫn dắt, đi đầu, nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tiếp tục xây dựng và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa thanh niên với tổ chức Đoàn, Hội, thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng thanh niên, tạo môi trường và động viên khích lệ, cổ vũ thanh niên đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, vận động thanh niên Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững về bản lĩnh, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống tốt, được thử thách, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, là nguồn cung cấp cán bộ trẻ, chất lượng cho Đảng bộ Thành phố.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô phải luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố; đặc biệt là những lĩnh vực mới, chương trình trọng điểm, phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xung kích trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và những mô hình kinh tế mới, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, kinh tế chia sẻ…

Phóng viên: Được biết, Đại hội Đoàn Thanh niên Thành phố lần thứ XVI đặt ra rất nhiều mục tiêu, chỉ tiêu. Theo đồng chí, tuổi trẻ và các cấp bộ Đoàn Thủ đô cần phải làm gì để hoàn thành?

Đồng chí Chu Hồng Minh: Tuy đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng trong nhiệm kỳ 2017-2022 vẫn còn một số hạn chế. Do đó giải quyết bằng được những tồn tại, hạn chế, đồng thời phát huy những kết quả tích cực để thúc đẩy hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Thủ đô là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, từ đó đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Cụ thể, Đoàn Thanh niên Thành phố sẽ bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của Thành ủy Hà Nội để thực hiện 10 chỉ tiêu cơ bản, 8 kế hoạch, đề án trọng điểm, 8 nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó, tiếp tục tập trung, triển khai thường xuyên, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đoàn viên, thanh niên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn, hội, phụ trách Đội; tăng cường các giải pháp khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện những phong trào hành động bảo đảm tính lan tỏa, rộng khắp, định hướng, hiệu quả, bền vững, sáng tạo, với phương châm lấy thanh niên làm trung tâm, chủ thể của hoạt động; chú trọng đồng hành trong việc nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ để thanh niên Hà Nội chủ động tham gia và tận dụng tối đa cơ hội của chuyển đổi số, hội nhập.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2022-2027, phong trào “Tôi yêu Hà Nội” sẽ tiếp tục là một hoạt động mang đặc trưng, màu sắc của tuổi trẻ Thủ đô, bám sát với việc thực hiện Nghị quyết số 15-CT/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với 3 nhóm nội hàm mới: Tham gia tích cực vào việc phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thanh niên Thủ đô thời đại mới với 6 tiêu chí và 6 giá trị; tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm, đồng thời phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Từ thành công của Đại hội sẽ mở ra chặng đường mới, để tuổi trẻ Thủ đô tiếp bước truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

H.Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bài 1: Chuyện nêu gương của những đảng viên ở ngoại thành

Bài 1: Chuyện nêu gương của những đảng viên ở ngoại thành

(LĐTĐ) LTS: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ...
Hiệu quả từ các phiên giao dịch việc làm

Hiệu quả từ các phiên giao dịch việc làm

(LĐTĐ) Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, đặc biệt là tích cực tổ chức hàng loạt các phiên giao dịch việc làm, thành ...
Nền móng công nghiệp xe hơi Việt

Nền móng công nghiệp xe hơi Việt

(LĐTĐ) Việc hãng ô tô VinFast của Tập đoàn Vingroup vừa xuất khẩu 999 chiếc xe ô tô điện VF8 ra thị trường quốc tế, cụ thể là thị trường khó ...
Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Xác định công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn ...
Ngóng trông gió lạnh đầu mùa

Ngóng trông gió lạnh đầu mùa

(LĐTĐ) Đã gần cuối tháng 11, vậy mà tiết trời Hà Nội chưa bước hẳn sang mùa đông. Sương khói heo may vẫn bảng lảng trên những vòm cây hoa sữa ...
Thuốc lá thế hệ mới: Nên quản lý hay cấm lưu hành?

Thuốc lá thế hệ mới: Nên quản lý hay cấm lưu hành?

(LĐTĐ) Đến nay thuốc lá thế hệ mới vẫn chưa có biện pháp quản lý phù hợp. Vì vậy, cho phép lưu hành và quản lý hay cấm lưu hành với ...
Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022: Từ “đại sứ văn hóa” dần trở thành “đại sứ du lịch”

Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022: Từ “đại sứ văn hóa” dần trở thành “đại sứ du lịch”

(LĐTĐ) Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 được tổ chức tại phố đi bộ Hoàn Kiếm trong 3 ngày (2 - 4/12) nhằm mục tiêu kích cầu du ...

Tin khác

Bài 1: Chuyện nêu gương của những đảng viên ở ngoại thành

Bài 1: Chuyện nêu gương của những đảng viên ở ngoại thành

(LĐTĐ) LTS: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Hà Nội, tinh thần học tập và làm theo Bác đã thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Đáng chú ý, thông qua học tập, nhiều bài học về tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước nhân dân đã được đúc rút. Đồng thời, qua thực tiễn cũng cho thấy việc học tập và làm theo Bác không phải quá cao xa mà có thể dễ dàng thực hiện ngay trong đời thường, đó có thể đơn thuần là những hành động nhân văn, những nghĩa cử đẹp, là nói đi đôi với làm, tự mình nêu gương trên tinh thần “lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu” để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Bài 1: Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm

Bài 1: Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm

(LĐTĐ) Lời dẫn: Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”, nhiều địa phương của Hà Nội đã làm tốt công tác cán bộ, nhất là việc điều động, luân chuyển cán bộ có năng lực, uy tín, kinh nghiệm tăng cường cho các địa bàn khó khăn, phức tạp. Qua đó giúp cán bộ có điều kiện, môi trường rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, phát triển nhanh và toàn diện hơn. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm được chỉ ra sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.
Hà Nội: Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc

Hà Nội: Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc

(LĐTĐ) Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đã lên các phương án với mục tiêu cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.
Thúc đẩy thiết kế sáng tạo từ tài nguyên di sản

Thúc đẩy thiết kế sáng tạo từ tài nguyên di sản

Với thế mạnh về di sản, gồm 5.922 di tích, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể và 1.350 làng nghề, Hà Nội coi di sản là nguồn tài nguyên cho các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà thiết kế khai thác. Những tác phẩm, sản phẩm mới từ tài nguyên di sản lại khẳng định bản sắc văn hóa Hà Nội. Do đó, thành phố đang thúc đẩy các giải pháp để phát triển thiết kế sáng tạo.
Tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới

Tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới

(LĐTĐ) Sáng nay (27/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
EVN Hà Nội đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước

EVN Hà Nội đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước

(LĐTĐ) Với mục tiêu vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) luôn đồng hành để phục vụ cung cấp điện an toàn tuyệt đối phục vụ các hoạt động chính trị, an ninh quốc phòng, văn hoá, ngoại giao của Đảng và Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô.
Giải bóng đá Tổng Công ty Vận tải Hà Nội khép lại kịch tính, hấp dẫn

Giải bóng đá Tổng Công ty Vận tải Hà Nội khép lại kịch tính, hấp dẫn

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Giải bóng đá Tổng Công ty Vận tải Hà Nội lần thứ XV - năm 2022 chính thức khép lại với nhiều dư âm kịch tính, hấp dẫn trong lượt trận chung kết giải đấu.
Hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động về quê đón Tết

Hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận sẽ hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe, hỗ trợ phương tiện cho các doanh nghiệp - công đoàn cơ sở có đóng kinh phí Công đoàn tổ chức Chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên và người lao động về quê đón Tết”.
Sơn Tây: Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ Nhất năm 2022

Sơn Tây: Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ Nhất năm 2022

(LĐTĐ) Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn thông tin, hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, dự kiến ngày 17/12, tại không gian Phố đi bộ Thành Cổ Sơn Tây sẽ diễn ra Liên hoan nghệ thuật quần chúng các học viện, nhà trường, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thị xã lần thứ Nhất - năm 2022.
Phụ nữ Thủ đô sáng tạo, hội nhập, kết nối thành công

Phụ nữ Thủ đô sáng tạo, hội nhập, kết nối thành công

(LĐTĐ) Sáng nay (24/11), Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình Giao lưu biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2022 với chủ đề "Phụ nữ Thủ đô Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối thành công".
Xem thêm
Phiên bản di động