Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

(LĐTĐ) Việc xây dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” sẽ tạo ra những mô hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đa dạng, phong phú, có môi trường làm việc văn hóa, phong cách, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nền nếp, khoa học, từ đó tạo nên hình ảnh, con người Thủ đô thanh lịch, văn minh, hiện đại. Xác định điều này, thời gian qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội không ngừng quan tâm, nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.
Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóaCụm thi đua số 8 thành phố Hà Nội: Phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quảCụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Trên 70% đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội gồm các đơn vị: Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố; Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội; Công đoàn ngành Y tế Hà Nôi, Công đoàn Cục Hải Quan Thành phố… Xác định công tác xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt Chuẩn văn hóa là một trong những nội dung rất quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thời gian qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 luôn quan tâm, chú trọng đẩy mạnh công tác này.

Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa
Cụm thi đua số 8 tổ chức Tọa đàm đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 cho biết, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội và hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố, các đơn vị trong Cụm đã chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở đề xuất lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai đăng ký danh hiệu văn hóa với LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, nơi trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đề xuất Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kiểm tra, bình xét, công nhận.

Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội - đơn vị Cụm phó Cụm Thi đua số 8 cũng cho hay, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa của các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 đã từng bước thu được những kết quả tốt đẹp, thể hiện phong trào đang đi vào đời sống của công nhân, viên chức, lao động và trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cụ thể, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong Cụm thi đua số 8 đã triển khai tới các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” và được 100% Công đoàn cơ sở hưởng ứng, triển khai thực hiện, kết quả đạt được rất đáng ghi nhận. Hàng năm, trên 70% các đơn vị có đăng ký được công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, qua đó giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

“Sau nhiều năm thực hiện, phong trào đã đi vào nền nếp, đặc biệt là khối cơ quan, đơn vị thuộc các Ban của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Sở ngành Thành phố; khối các trường học, bệnh viện…”, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động được nâng cao.

Còn ông Phạm Bá Vĩnh nhận xét: “Với việc xây dựng danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” cùng với nhiều danh hiệu văn hóa khác sẽ đã tạo ra những mô hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đa dạng, phong phú, có môi trường làm việc văn hóa, phong cách, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nền nếp, khoa học qua đó tạo nên hình ảnh, con người Thủ đô thanh lịch, văn minh, hiện đại”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo ông Phạm Bá Vĩnh, việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa còn gặp những khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động chưa sát sao, thường xuyên; một số nơi việc bình xét công nhận các danh hiệu văn hóa, trong đó có danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” còn làm qua loa, hình thức; số lượng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị công nhận danh hiệu cấp Thành phố hàng năm rất lớn, do đó việc đăng ký, thống kê, theo dõi, đôn đốc thực hiện không được đảm bảo, chính xác, không đồng bộ, thống nhất…

Nhằm khắc phục những tồn tại trên, xây dựng ngày càng nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, các đơn vị Cụm thi đua số 8 đã triển khai nhiều giải pháp. Mới đây nhất, Cụm thi đua số 8 đã tổ chức buổi tọa đàm “Đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng tập trung phân tích, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện phong trào, từ việc đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện để công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Các đại biểu cũng đưa ra những giải pháp, cách làm sáng tạo kể cả những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá phù hợp hơn nữa về công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trong tình hình mới. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan tới quy trình thủ tục; tiêu chí; tiêu chuẩn; phân cấp phân quyền trong đánh giá thực hiện “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…

Bà Vũ Quỳnh Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cho rằng: Công đoàn cần chủ động tham mưu nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, sự phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với Thủ trưởng đơn vị đăng ký, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; đặc biệt quan tâm đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và các thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Bà Vũ Quỳnh Hương cũng kiến nghị, các cấp có thẩm quyền cần đồng bộ hóa hệ thống các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đặc biệt là việc công nhận đạt chuẩn văn hóa lần 2 để việc thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được thuận lợi.

Kết luận tọa đàm, ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội biểu dương, ghi nhận những ý kiến đóng góp trách nhiệm, trí tuệ, xác đáng của các đại biểu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Ông Phạm Bá Vĩnh đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa để ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

“Tôi mong muốn và kỳ vọng, sau buổi tọa đàm, cán bộ Công đoàn các cấp trong Cụm thi đua số 8 sẽ có thêm cách nhìn mới, giải pháp mới, tư duy mới, sáng tạo để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong việc xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - ông Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh./.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI có 49,3% đại biểu là Tiến sĩ, Thạc sĩ

Đại hội Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ XVI có 49,3% đại biểu là Tiến sĩ, Thạc sĩ

(LĐTĐ) Sáng 28/9, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, ...
Chia sẻ kiến thức về sức khỏe, trí tuệ của trẻ đến hàng trăm gia đình và giáo viên tại Nghệ An

Chia sẻ kiến thức về sức khỏe, trí tuệ của trẻ đến hàng trăm gia đình và giáo viên tại Nghệ An

(LĐTĐ) Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam vừa phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ...
Phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, cùng chung tay vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại mỗi hộ gia đình, khu dân cư, Ủy ban nhân dân (UBND) ...
Xử lý các cuộc thi hoa hậu kém chất lượng là điều cần thiết

Xử lý các cuộc thi hoa hậu kém chất lượng là điều cần thiết

Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng ký ban hành về tăng cường quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa ...
Lan toả mạnh mẽ hoạt động giám sát từ Quốc hội tới Hội đồng nhân dân cấp cơ sở

Lan toả mạnh mẽ hoạt động giám sát từ Quốc hội tới Hội đồng nhân dân cấp cơ sở

(LĐTĐ) Sáng 27/9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm ...
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành họp với các địa phương về ảnh hưởng sau khi bão số 4 đổ bộ

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành họp với các địa phương về ảnh hưởng sau khi bão số 4 đổ bộ

Sáng sớm 28/9, tại điểm cầu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục ...
Thái tử Mohammed bin Salman được bổ nhiệm làm Thủ tướng Saudi Arabia

Thái tử Mohammed bin Salman được bổ nhiệm làm Thủ tướng Saudi Arabia

Trước khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng Saudi Arabia, Thái tử Mohammed bin Salman từng giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Tin khác

Hải Phòng: Các cấp Công đoàn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022

Hải Phòng: Các cấp Công đoàn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 27/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, bàn giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Bùi Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị.
Infographic: Danh sách 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022

Infographic: Danh sách 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 612/QĐ-LĐLĐ về việc tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022. Những doanh nghiệp được tôn vinh là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 5 năm liên tục trở lên; thực hiện tốt các quy định của pháp luật; thường xuyên sử dụng từ 300 lao động trở lên; trong quá trình hoạt động không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng…
Phát huy vai trò Công đoàn tại doanh nghiệp

Phát huy vai trò Công đoàn tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Tại các doanh nghiệp, vai trò của “thủ lĩnh” Công đoàn ngày càng được phát huy thông qua việc cùng với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Ký kết phối hợp công tác giữa Công đoàn ngành GTVT Hà Nội và Sở GTVT Cao Bằng

Ký kết phối hợp công tác giữa Công đoàn ngành GTVT Hà Nội và Sở GTVT Cao Bằng

(LĐTĐ) Mới đây, tại Thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội và Sở GTVT Cao Bằng ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.
Hội thao CNVCLĐ ngành Nông nghiệp lần thứ VI diễn ra vào 30/9

Hội thao CNVCLĐ ngành Nông nghiệp lần thứ VI diễn ra vào 30/9

(LĐTĐ) Ngày 30/9 tới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội sẽ phối hợp với Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tổ chức Hội thao trong công nhân viên chức lao động ngành NN&PTNT Hà Nội lần thứ VI- năm 2022. Hội thao được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Danh sách 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương

Danh sách 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 611/QĐ-LĐLĐ về việc biểu dương 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước năm 2022.
Danh sách 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tôn vinh

Danh sách 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tôn vinh

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 612/QĐ-LĐLĐ về việc tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022.
Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Mê Linh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Mê Linh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Cùng với các hoạt động chuyên môn, thời gian qua, các tổ công đoàn thuộc Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Mê Linh đã tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần thay đổi cảnh quan nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn từng bước được cải thiện.
LĐLĐ Đà Nẵng trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn và học bổng cho con người lao động tỉnh Quảng Nam

LĐLĐ Đà Nẵng trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn và học bổng cho con người lao động tỉnh Quảng Nam

(LĐTĐ) Ngày 24/9, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Hạnh cho biết, mới đây đơn vị đã có chuyến thăm, làm việc tại LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, đồng thời trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên; trao học bổng cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Quận Thanh Xuân: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2022

Quận Thanh Xuân: Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2022

(LĐTĐ) Tại buổi tập huấn, các chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra công đoàn cơ sở trực thuộc khu vực ngoài Nhà nước đã được giới thiệu về những cơ hội và thách thức của tổ chức Công đoàn trong tình hình hiên nay.
Xem thêm
Phiên bản di động