Xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

(LĐTĐ) Ngày 5/7, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội thảo góp ý “Xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”.
Đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh Trung học cơ sở từ năm học 2022-2023 Hà Nội: 3.000 lao động được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS.Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) nêu rõ, đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là một công việc quan trọng nhằm cung cấp thông tin về mức độ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức sau khi được bồi dưỡng.

Kết quả đánh giá cũng đồng thời là một kênh phản hồi chính thức từ người học, người dạy và bên liên quan về quá trình thực hiện hoạt động bồi dưỡng, về hiệu quả, chất lượng bồi dưỡng, để các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện mục tiêu “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân”.

Thời gian qua, việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được thể chế hóa thành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện từ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP).

Xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
TS.Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) phát biểu khai mạc hội thảo.

Bộ công cụ để thực hiện việc này đã được Bộ Nội vụ xây dựng, hướng dẫn thực hiện tại Công văn số 4524/BNV-ĐT ngày 27-10-2014 và hiện nay là tại Thông tư số 10/2017/TT-BNV ban hành ngày 29-12-2017.

Các bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng đã khẳng định vai trò quan trọng, cung cấp nhiều thông tin khách quan cho các cơ quan quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, giúp đưa ra các kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém về chất lượng chương trình, chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chất lượng khóa đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao hiệu quả học tập của học viên, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện, bộ công cụ đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải sớm sửa đổi, khắc phục.

TS. Nguyễn Ngọc Vân cho rằng, đo lường, đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là một việc rất khó, bởi chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào, quá trình bồi dưỡng và được thể hiện ở kiến thức, kỹ năng, thái độ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức sau quá trình bồi dưỡng. Từ góc độ tổng thể, chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn là những giá trị thể hiện sự đáp ứng nhu cầu, mục tiêu của các chủ thể liên quan, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức với tư cách là đối tượng thụ hưởng toàn bộ chu trình bồi dưỡng.

Tại hội thảo, các ý kiến góp ý đều thống nhất xây dựng bộ công cụ bảo đảm các tiêu chí đơn giản, linh hoạt, dễ thực hiện; các cấp độ đánh giá, đối tượng đánh giá; xây dựng phần mềm đánh giá…

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Chuyên viên cao cấp, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) cho rằng, thực tế triển khai cho thấy, các đối tượng đánh giá (chương trình, học viên, giảng viên, cơ sở vật chất, chất lượng khóa bồi dưỡng và hiệu quả sau bồi dưỡng) có nội dung “na ná” giống nhau, gây tâm lý nặng nề, nhàm chán, miễn cưỡng khi tổ chức đánh giá. Các tiêu chí, chỉ báo khá phức tạp, rườm rà, không thật sự cần thiết hoặc khó đánh giá, khó trả lời, gây rối, nhầm lẫn cho đối tượng trả lời. Trách nhiệm thực hiện của các bộ, ngành, địa phương chưa được thường xuyên; thông tin kết quả đánh giá chưa phản ánh một cách khách quan, đầy đủ, kịp thời về chất lượng, hiệu quả của công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức …

Vì vậy, cần có sự thay đổi về đối tượng, phạm vi, mục tiêu, công cụ đánh giá, đồng thời đưa ra một số giải pháp: Mở rộng quyền tham gia giảng dạy của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; trao quyền (kết hợp với quản lý của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức) cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc lựa chọn cơ sở đào tạo, bồi dưỡng…

Xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phát biểu kết luận hội thảo.

TS. Hà Quang Trường, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) đề xuất bổ sung hệ thống tiêu chí đánh giá bồi dưỡng trực tuyến; xây dựng 3 mẫu phiếu đánh giá cơ bản, gồm: Phiếu đánh giá chất lượng bồi dưỡng dành cho học viên; phiếu đánh giá chất lượng bồi dưỡng dành cho giảng viên; phiếu đánh giá hiệu quả sau bồi dưỡng dành cho cựu học viên, đồng nghiệp của cựu học viên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

TS. Nguyễn Hải Thập, nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đề xuất, Bộ Nội vụ nên có bộ phận chuyên trách kiểm định chất lượng bồi dưỡng, các Sở Nội vụ cũng có bộ phận chuyên trách; đồng thời, hình thành mạng lưới kiểm định chất lượng nhằm bảo đảm chất lượng một cách khách quan. Cùng với đó, cần có chế tài cụ thể, nếu kiểm định đạt chất lượng thì để tồn tại cơ sở bồi dưỡng, nếu không đạt thì cần xóa bỏ.

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đồng tình với đề xuất nên thành lập/ giao nhiệm vụ cho một tổ chức chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để kết quả đánh giá đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy; xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đánh giá để đảm bảo có thông tin thường trực giúp cho việc tư vấn chính sách và phát triển các chương trình bồi dưỡng.

Nội dung đánh giá nên bao gồm cả đánh giá đầu vào, quá trình và đầu ra để xem xét việc thực hiện và mức độ hoàn thành mục tiêu, nội dung và chuẩn đầu ra của chương trình.

Kết luận hội thảo, TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu đầy trách nhiệm, tâm huyết, đồng thời khẳng định đây là cơ sở để các đơn vị nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

TS. Lại Đức Vượng mong muốn trong thời gian tới, các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Thông tư và trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

NSND Trung Hiếu: Đích đến của nền công nghiệp văn hoá chính là khán giả

NSND Trung Hiếu: Đích đến của nền công nghiệp văn hoá chính là khán giả

(LĐTĐ) Nêu ví dụ một số tác phẩm điện ảnh, sân khấu của các nước trên thế giới đã khiến vô vàn khán giả trầm trồ kinh ngạc về chất lượng ...
Đồng chí Mai Vy, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

Đồng chí Mai Vy, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

(LĐTĐ) Chiều 17/8, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến nhà riêng, trao tặng Huy hiệu 85 ...
Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô

Đoàn đại biểu cấp cao LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô

(LĐTĐ) Chiều 17/8, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Đao Phet Aroune - ...
Thị trường tuyển dụng lao động sẽ sôi động với nhu cầu tìm kiếm việc làm cao

Thị trường tuyển dụng lao động sẽ sôi động với nhu cầu tìm kiếm việc làm cao

(LĐTĐ) Theo Dữ liệu khảo sát của VietnamWorks: 80% người lao động ở các cấp độ tham gia khảo sát cho biết họ có nhu cầu chuyển việc và tìm kiếm ...
Lĩnh vực nông nghiệp giàu tiềm năng và dư địa để các bạn trẻ dấn thân trên con đường lập nghiệp

Lĩnh vực nông nghiệp giàu tiềm năng và dư địa để các bạn trẻ dấn thân trên con đường lập nghiệp

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nông nghiệp được xem là lợi thế của Việt Nam và khởi nghiệp là phương thức hiệu quả và thiết thực để thúc ...
Công trình xây dựng 383+385 phố Vọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà liền kề

Công trình xây dựng 383+385 phố Vọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà liền kề

(LĐTĐ) Không chỉ có dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng khi sửa chữa, cải tạo, xây thêm tầng… trong quá trình thi công, chủ công trình số 383+385 ...
TP.HCM: Phát hiện hoạt động thẩm mỹ "chui" tại khách sạn A25

TP.HCM: Phát hiện hoạt động thẩm mỹ "chui" tại khách sạn A25

(LĐTĐ) Ngày 17/8, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, sau khi nhận phản ánh của người dân, đơn vị đã phối hợp kiểm tra ...

Tin khác

Lĩnh vực nông nghiệp giàu tiềm năng và dư địa để các bạn trẻ dấn thân trên con đường lập nghiệp

Lĩnh vực nông nghiệp giàu tiềm năng và dư địa để các bạn trẻ dấn thân trên con đường lập nghiệp

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nông nghiệp được xem là lợi thế của Việt Nam và khởi nghiệp là phương thức hiệu quả và thiết thực để thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Lĩnh vực nông nghiệp với đa dạng ngành nghề, giàu tiềm năng và dư địa để các bạn trẻ dấn thân trên con đường lập nghiệp, góp phần nâng cao giá trị và đưa các sản phẩm đặc trưng vùng miền của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Đề xuất các chính sách khắc phục bất cập trong quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đề xuất các chính sách khắc phục bất cập trong quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Nghiên cứu, rà soát, đề xuất các chính sách nhằm khắc phục được những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đã được chỉ ra qua tổng kết thi hành Luật và giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.
Đại hội Chi bộ Ban Pháp luật & Xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Ban Pháp luật & Xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Ngày 16/8, Chi bộ Ban Pháp luật & Xã hội, Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã bầu ra Chi uỷ Chi bộ Ban; bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và ra mắt Cấp uỷ mới.
Thủ tướng phân công 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Thủ tướng phân công 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

(LĐTĐ) Để kịp thời có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tại Công văn số 727/TTg-KTTH, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phân công các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số Bộ, cơ quan, địa phương.
Bố trí đủ vốn cho các dự án đầu tư công dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025

Bố trí đủ vốn cho các dự án đầu tư công dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao kế hoạch vốn cho 3 dự án số tiền 78.307,587 tỷ đồng, gồm: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh.
Dùng mẹo dân gian chữa rắn độc cắn, người đàn ông ở Bình Phước tử vong

Dùng mẹo dân gian chữa rắn độc cắn, người đàn ông ở Bình Phước tử vong

(LĐTĐ) Dù biết bị rắn độc cắn nhưng ông Đức không đến bệnh viện mà đến nhà một người dân điều trị bằng mẹo dân gian nên tử vong sau đó. Sự vụ này một lần nữa cảnh báo người dân không chủ quan, phụ thuộc quá lớn vào các phương pháp trị bệnh dân gian mà ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí cả tính mạng.
Không để xảy ra tình trạng nhồi nhét hành khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Không để xảy ra tình trạng nhồi nhét hành khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16/8 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Khởi công xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh vào 30/6/2023

Khởi công xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh vào 30/6/2023

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP, triển khai Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất người gây bạo lực gia đình phải thực hiện công việc phục vụ cộng đồng

Đề xuất người gây bạo lực gia đình phải thực hiện công việc phục vụ cộng đồng

(LĐTĐ) Các công việc phục vụ cộng đồng gồm: Tham gia trồng, chăm sóc cây xanh ở khu vực công cộng; sửa chữa, làm sạch đường làng, ngõ xóm, đường phố, ngõ phố, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc các công trình công cộng khác; Tham gia các công việc khác cải thiện môi trường sống và cảnh quan của cộng đồng.
Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

(LĐTĐ) Ngày 16/8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức hội thảo khoa học: “Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động