M
05/06/2020 21:24

Việt Nam là 1/16 quốc gia có tính đa dạng cao trên thế giới

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác bảo tồn đa dạng sinh học đã huy động được sự tham gia của nhiều Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức bảo tồn trong nước và quốc tế và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, nhiều khu bảo tồn thiên nhiên và khu vực đã được công nhận các danh hiệu quốc tế.    

viet nam la 116 quoc gia co tinh da dang cao tren the gioi “Hành động vì thiên nhiên” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
viet nam la 116 quoc gia co tinh da dang cao tren the gioi Quy mô lớn, sản phẩm đa dạng, Novaland tăng cường hợp tác với các đơn vị phân phối uy tín
viet nam la 116 quoc gia co tinh da dang cao tren the gioi “Hành động 3 không” chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Hiện cả nước có 173 khu bảo tồn với tổng diện tích hơn 2.500 ha, gồm 33 vườn quốc gia; 66 khu dự trữ thiên nhiên, 18 khu bảo tồn loài và sinh cảnh; 56 khu bảo vệ cảnh quan (tăng 7 khu bảo tồn so với năm 2015 với tổng diện tích tăng thêm gần 73.260 ha).

viet nam la 116 quoc gia co tinh da dang cao tren the gioi

Thả cá ra các sông hồ góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên cũng như bảo vệ đa dạng sinh học

Nước ta có 9 khu Ramsar với tổng diện tích hơn 120.000 ha; có 10 khu bảo tồn biển đã được thành lập với tổng diện tích gần 188.000 ha; có 09 khu vực được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới với tổng diện tích hơn 4,2 triệu ha. Trong năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng hồ sơ đề cử và được Ban Thư ký Asean công nhận thêm 4 vườn di sản Asean, nâng tổng số vườn di sản Asean của Việt Nam thành 10 khu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai thành công việc thành lập 2 khu bảo tồn đất ngập nước, đó là khu Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) và Phá Tam giang - Cầu Hai (tỉnh Thừa - Thiên Huế).

Thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có các giải pháp để đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học như xây dựng và hoàn thiện pháp luật: Luật Đa dạng sinh học được Quốc hội thông qua năm 2008 (để hướng dẫn thực hiện đã có: 9 Nghị định, 2 Nghị quyết của Chính phủ; 10 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư của các Bộ).

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành sửa đổi Luật bảo vệ môi trường, trong đó đang dự thảo 7 điều có nội dung liên quan để góp phần làm tốt hơn công tác bảo tồn đa dạng sinh học, xem cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học là thành phần môi trường quan trọng cần quan tâm, bảo vệ.

Bên cạnh đó, Bộ lập quy hoạch quốc gia về bảo tồn đa dạng sinh học, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ nhằm thực hiện mục tiêu bảo tồn đến năm 2030, tăng cường giải pháp quản lý thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua giải pháp dựa vào thiên nhiên, “thuận thiên”, phát huy tri thức bản địa để giảm nhẹ tác động tới các hệ sinh thái và đa dạng sinh học, tăng cường quản lý, bảo tồn các hệ sinh thái đất ngập nước, phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái.

Đồng thời Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình bảo tồn loài nguy cấp, quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen, thúc đẩy các hoạt động quan trắc, xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học làm cơ sở cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, tiếp tục tăng cường năng lực hệ thống quản lý nhà nước về bảo tồn đa dạng sinh học từ Trung ương đến địa phương để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đa dạng sinh học.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết thời gian qua, công tác bảo tồn đa dạng sinh học đã huy động được sự tham gia của nhiều Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức bảo tồn trong nước và quốc tế và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mạng lưới khu bảo tồn thiên nhiên, khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (khu Ramsar), khu dự trữ sinh quyển thế giới, vườn Di sản Asean được liên tục mở rộng.

Đến nay, nhiều khu bảo tồn thiên nhiên và khu vực đã được công nhận các danh hiệu quốc tế. Việc tăng cường thực thi pháp luật về bảo vệ các loài hoang dã được chú trọng đẩy mạnh trong những năm qua đã góp phần ngăn chặn việc buôn bán, tiêu thụ các loài nguy cấp, vừa góp phần bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam và thế giới. Việt Nam đã thực hiện tốt công tác đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường để kiểm soát các tác động từ hoạt động phát triển kinh tế xã hội tới đa dạng sinh học…

N. Hoa

Nguồn :