M
23/10/2020 23:56

Việc xử lý kỷ luật tại Đại học Tôn Đức Thắng được tiến hành khách quan, minh bạch

(LĐTĐ) Việc xem xét, xử lý kỷ luật các viên chức quản lý tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tiến hành nghiêm túc, khách quan, minh bạch, công bằng, dân chủ, trên cơ sở các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; đánh giá đúng mức giữa thành tích, đóng góp và tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, nguyên nhân vi phạm, ý thức sau vi phạm và kết quả khắc phục hậu quả.

Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh Bộ Công an thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng Vì sao Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng bị tạm đình chỉ công tác?

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trước câu hỏi của phóng viên chiều 23/10 về quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với các viên chức quản lý tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Việc xử lý kỷ luật tại Đại học Tôn Đức Thắng được tiến hành khách quan, minh bạch
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thông tin tới báo chí về Quy trình xem xét xử lý kỷ luật đối với các viên chức quản lý tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng và cá nhân ông Lê Vinh Danh.

Thông tin về Quy trình xem xét xử lý kỷ luật đối với các viên chức quản lý tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng và cá nhân ông Lê Vinh Danh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Căn cứ Công văn số 1772-CV/TU ngày 14/8/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; sau khi trao đổi với một số bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương có liên quan, ngày 17/8/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã họp, thảo luận và thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh để xem xét trách nhiệm do có những vi phạm theo Thông báo của Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 20/8/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Thông báo số 130/TB-TLĐ, về việc xem xét xử lý kỷ luật tại trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 21/8/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 1228/QĐ-TLĐ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng để kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm do có các khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 24/8/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành các quyết định: Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng và các Phó Hiệu trưởng, trong đó có gửi kèm theo thông báo, yêu cầu kiểm điểm của từng cá nhân có tên trong Quyết định yêu cầu nộp kiểm điểm về Tổng Liên đoàn trước ngày 10/9/2020.

Cùng ngày, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Thông báo số 131/TB-TLĐ về việc kiểm điểm đối với Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngày 22/9/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức họp kiểm điểm viên chức có hành vi vi phạm pháp luật đối với ông Lê Vinh Danh và 3 Phó Hiệu trưởng. Tuy nhiên, chỉ tổ chức kiểm điểm được đối với 3 Phó Hiệu trưởng. Ông Lê Vinh Danh không có mặt nên Hội nghị kiểm điểm đối với ông Lê Vinh Danh không thực hiện được.

Sau 3 lần mời họp kiểm điểm, ông Lê Vinh Danh tiếp tục không có mặt. Căn cứ khoản 3 Điều 15 Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ, ngày 28/9/2020, Tổng Liên đoàn đã quyết định tổ chức họp kiểm điểm vắng mặt ông Lê Vinh Danh.

Sau hội nghị kiểm điểm, biên bản cuộc họp kiểm điểm đã được báo cáo Chủ tịch Hội đồng kỷ luật theo đúng quy định. Ngày 8/10/2020, các Hội đồng kỷ luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức họp để xem xét kiến nghị hình thức kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh, tuy nhiên ông Lê Vinh Danh vắng mặt và có bản giải trình, trong đó nêu một số lý do không thực hiện các quyết định của Tổng Liên đoàn.

Hội đồng kỷ luật đã xem xét, không chấp nhận lý do và tiếp tục triệu tập ông Lê Vinh Danh tham dự họp Hội đồng kỷ luật. Tuy nhiên, ông Lê Vinh Danh tiếp tục vắng mặt.

Sau 2 lần mời họp Hội đồng, ông Lê Vinh Danh tiếp tục không có mặt, ngày 19/10/2020, Hội đồng kỷ luật đã họp vắng mặt người có hành vi vi phạm. Tại cuộc họp, Hội đồng kỷ luật đã xem xét và kiến nghị kỷ luật ông Lê Vinh Danh bằng hình thức cách chức.

Trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng kỷ luật, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn họp ngày 19/10/2020 xem xét, thống nhất hình thức kỷ luật cách chức đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

“Việc xem xét, xử lý kỷ luật các viên chức quản lý tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tiến hành nghiêm túc, khách quan, minh bạch, công bằng, dân chủ, trên cơ sở các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; đánh giá đúng mức giữa thành tích, đóng góp và tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, nguyên nhân vi phạm, ý thức sau vi phạm và kết quả khắc phục hậu quả”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

Thông tin tới các cơ quan báo chí về việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Thời gian tới, Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong toàn trường; thành lập Hội đồng trường, kiện toàn Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định của Luật Giáo dục Đại học; hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, quản trị trường; tập trung khắc phục các sai phạm do cơ quan kiểm tra, kiểm toán chỉ ra; lãnh đạo để Hội đồng trường phát huy kết quả đạt được, tiếp tục hoàn thiện chiến lược và kế hoạch phát triển, đảm bảo trường phát triển liên tục, lành mạnh và vững chắc trong những năm tới.

B.D

Nguồn :