M
11/05/2021 20:47

Ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn tiếp xúc cử tri trực tuyến

(LĐTĐ) Ngày 11/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến với điểm cầu 4 xã để người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, Trung Giã.

Lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri Ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vận động bầu cử tại huyện Chương Mỹ

Tại Hội nghị, sau khi đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của 8 ứng cử viên, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình. Trong đó nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện và 4 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, Trung Giã.

Trên cơ sở chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết (tập trung vào các vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, môi trường, công tác an sinh xã hội), các ứng cử viên hứa nếu trúng cử sẽ phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, trách nhiệm để thực hiện tốt vai trò, trọng trách được nhân dân tín nhiệm.

Ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn tiếp xúc cử tri trực tuyến
Các ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn tiếp xúc cử tri trực tuyến.

Phát biểu tại điểm cầu các xã, cử tri bày tỏ sự tán thành, nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri cũng mong muốn, tin tưởng các ứng cử viên trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã nêu tại hội nghị; gần dân, sát dân, tích cực đi cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của địa phương; giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri, không để kéo dài.

Nhất là giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho các hộ dân dọc đường 35 bị ảnh hưởng trực tiếp môi trường từ xe chở rác; vấn đề nước sạch; hỗ trợ, giúp đỡ người nông dân chuyển đổi, hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp chất lượng cao…

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn Vương Nguyên Minh tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các cử tri. Đồng thời bày tỏ mong muốn cử tri quan tâm, ủng hộ, tín nhiệm bầu vào làm người đại diện để được đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong thời gian tới.

Ông Vương Nguyên Minh cũng cho biết, toàn bộ chương trình hành động của 8 ứng cử viên sẽ được gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để giám sát việc thực hiện chương trình hành động khi các ứng cử viên trúng cử.

Theo kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19, 48/56 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ở 6 đơn vị bầu cử còn lại (từ số 2 đến số 7) sẽ báo cáo chương trình hành động của mình trước cử tri bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu các xã từ chiều 11/5 đến hết ngày 15/5/2021. Thành phần tham dự ở điểm cầu các xã, thị trấn theo đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị không quá 20 đại biểu.

Ngọc Lan - Phương Ngân

Nguồn :