M
26/01/2020 08:49

Từ 15/2/2020: Mỗi giáo viên, học sinh sẽ có mã định danh riêng

(LĐTĐ) Mỗi giáo viên, học sinh đều được xây dựng một mã định danh trên Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành để phục vụ cho công tác quản lý, báo cáo, kết nối cơ sở dữ liệu…

tu 1522020 moi giao vien hoc sinh se co ma dinh danh rieng Lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật
tu 1522020 moi giao vien hoc sinh se co ma dinh danh rieng Từ 15/1/2020: Bỏ cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên
tu 1522020 moi giao vien hoc sinh se co ma dinh danh rieng Thù lao giáo viên dạy nghề sơ cấp: Tối đa 2 triệu đồng/người/buổi

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thông tư nêu rõ: Mã định danh của mỗi đối tượng được quản lý trên Cơ sở dữ liệu ngành là duy nhất, được hình thành từ lần tạo lập dữ liệu đầu tiên và bất biến (không bị thay đổi hoặc xóa bỏ từ khi mã được sinh ra). Mã định danh phục vụ công tác quản lý, báo cáo, kết nối dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu ngành và các mục đích khác do Bộ GD&ĐT quy định.

tu 1522020 moi giao vien hoc sinh se co ma dinh danh rieng
Mỗi giáo viên, học sinh sẽ có mã định danh riêng từ ngày 15/2/2020.

Mã định danh của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT trên Cơ sở dữ liệu ngành do Bộ GD&ĐT tạo lập. Thông tin mã định danh của Sở GD&ĐT được xác định tại trường dữ liệu “Mã sở”; thông tin mã định danh của Phòng GD&ĐT được xác định tại trường dữ liệu “Mã phòng”.

Mã định danh của cơ sở giáo dục do Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT trực tiếp quản lý cấp từ lần tạo lập đầu tiên trên Cơ sở dữ liệu ngành về cơ sở giáo dục đó. Thông tin mã định danh của cơ sở giáo dục được xác định tại trường dữ liệu “Mã trường (học)”, có độ dài 20 ký tự và được hình thành theo quy tắc kết hợp mã tỉnh + mã huyện + mã đơn vị.

Trường hợp có sự sáp nhập hoặc chia, tách cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT trực tiếp quản lý quyết định việc sử dụng mã định danh cho đơn vị mới (sử dụng công cụ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành để sáp nhập hoặc chia, tách cơ sở giáo dục kèm theo việc cấp mã định danh). Trường hợp cơ sở giáo dục không còn hoạt động, Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT trực tiếp quản lý chỉ thay đổi thông tin trạng thái của cơ sở giáo dục dục (không xóa tên và mã định danh của cơ sở giáo dục trên Cơ sở dữ liệu ngành).

Theo Thông tư, mỗi giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có một mã định danh duy nhất, có độ dài 20 ký tự do Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành cấp tự động trong lần tạo lập hồ sơ đầu tiên trên cơ sở các thông tin bắt buộc khai báo.

Trường hợp giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chuyển công tác, ngừng làm việc, thôi việc, Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT trực tiếp quản lý cập nhật trạng thái và thông tin hồ sơ điện tử (không xóa hồ sơ và mã định danh của giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục trên Cơ sở dữ liệu ngành).

Bên cạnh đó, mỗi học sinh cũng sẽ có một mã định danh duy nhất, có độ dài 20 ký tự do Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành cấp tự động trong lần tạo lập hồ sơ đầu tiên trên cơ sở các thông tin bắt buộc khai báo. Trường hợp học sinh nghỉ học, thôi học, chuyển đi, cơ sở giáo dục nơi có học sinh chuyển đi và Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT trực tiếp quản lý cập nhật trạng thái hồ sơ điện tử của học sinh.

Trường hợp tiếp nhận học sinh chuyển đến, cơ sở giáo dục nơi tiếp nhận học sinh chuyển đến và Sở GD&ĐT hoặc Phòng GD&ĐT trực tiếp quản lý cập nhật thông tin hồ sơ điện tử theo mã định danh của học sinh (không xóa hồ sơ và mã định danh của học sinh trên Cơ sở dữ liệu ngành).

Cũng theo Thông tư, việc quản lý, vận hành kỹ thuật hệ thống cơ sở dữ liệu ngành do Bộ GD&ĐT (Cục Công nghệ thông tin) chịu trách nhiệm thực hiện. Dữ liệu thuộc các cơ sở dữ liệu thành phần trong Cơ sở dữ liệu ngành do các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT quản lý. Sở GD&ĐT quản lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của dữ liệu thuộc phạm vi tỉnh/thành phố trong Cơ sở dữ liệu ngành. Phòng GD&ĐT quản lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của dữ liệu thuộc phạm vi quận/huyện trong Cơ sở dữ liệu ngành. Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời về dữ liệu của cơ sở giáo dục đó trong Cơ sở dữ liệu ngành.

Thông tư 26/2019/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2020.

P.T

Nguồn :