M
21:39 | 27/02/2020

Trường hợp nào bị ảnh hưởng bởi COVID-19 sẽ được miễn giảm lãi vay?

Theo dự thảo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước, khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 có thể được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay đối với các khoản nợ chưa thậm chí đã chuyển nợ quá hạn.

truong hop nao bi anh huong boi covid 19 se duoc mien giam lai vay Đối phó dịch Covid-19: Cơ hội đổi mới ngành bán lẻ
truong hop nao bi anh huong boi covid 19 se duoc mien giam lai vay Hà Nội sẽ sớm có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để giảm tác động của dịch Covid-19
truong hop nao bi anh huong boi covid 19 se duoc mien giam lai vay
 
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thông tư này hướng dẫn các ngân hàng cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19).

Theo dự thảo, Ngân hàng Chính sách không thuộc đối tượng áp dụng hướng dẫn này do ngân hàng này hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và hoạt động theo hệ thống văn bản riêng khác so với các tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong đó số dư nợ xấu của Ngân hàng Chính sách không được tính vào tổng số dư nợ xấu của toàn hệ thống.

Toàn bộ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo đó được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay đối với các khoản nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Khoản nợ chưa chuyển nợ quá hạn mà khách hàng được đánh giá không có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng đã ký do chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID–19 bao gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung);

b) Khoản nợ đã chuyển nợ quá hạn trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày Thông tư được ký ban hành do chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tổng thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định trên không vượt quá thời gian cấp tín dụng ban đầu theo hợp đồng đã ký.

Ngoài ra tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ như đã phân loại theo quy định của NHNN tại thời điểm gần nhất trước thời điểm ngày 23/1/2020 đối với phần dư nợ của các khoản nợ quy định trên mà thời hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng từ ngày 23.1.2020 đến thời điểm liền sau 90 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch COVID-19, bao gồm cả phần dư nợ đã cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi vay trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và đã chuyển nhóm nợ theo quy định của NHNN.

Trong khi chờ Thông tư được ban hành, các ngân hàng vẫn thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và có dư nợ gốc và/hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 và đến ngày 31/3/2020 theo hướng dẫn trước đó của NHNN.

Theo Lam Duy/laodong.vn

https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/truong-hop-nao-bi-anh-huong-boi-covid-19-se-duoc-mien-giam-lai-vay-787222.ldo

Nguồn :