M
08/04/2021 15:38

Trường hợp bất khả kháng, có thể cho học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT, lần đầu tiên quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Ngoại thành Hà Nội tích cực triển khai dạy học trực tuyến Dạy và học trực tuyến: Hình thức phù hợp trong phòng, chống dịch Covid-19
Trường hợp bất khả kháng, có thể cho học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến
Trong trường hợp bất khả kháng, việc kiểm tra, đánh giá định kỳ ở các trường phổ thông có thể được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ hoặc thay thế việc dạy học trực tiếp trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.

Học liệu dạy học trực tuyến cần được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc, đồng thời phải được tổ chuyên môn thông qua, được người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông phê duyệt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học trực tuyến. Trong trường hợp học sinh không thể đến trường tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, thì việc kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ba nguyên tắc dạy học trực tuyến, gồm: Nội dung phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật và đội ngũ giáo viên; tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về dữ liệu, thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ...

Thông tư cũng nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó học sinh có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc nội quy dạy học trực tuyến; thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên và nhà trường; chủ động liên lạc với giáo viên hoặc nhân viên hỗ trợ trong quá trình học tập trực tuyến để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo Thống Nhất/hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/995810/truong-hop-bat-kha-khang-co-the-cho-hoc-sinh-lam-bai-kiem-tra-truc-tuyen

Nguồn :