M
25/01/2021 13:42

Trung tâm báo chí sôi động trong ngày đầu diễn ra Đại hội XIII của Đảng

(LĐTĐ) Ngày 25/1, các phóng viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài nước bắt đầu làm việc trong không khí tác nghiệp rất sôi động tại Trung tâm báo chí.

Các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Những nội dung quan trọng được xem xét tại Đại hội XIII của Đảng Phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng đặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021.

Dưới đây là một số hình ảnh về ngày đầu tiên các phóng viên hoạt động tác nghiệp tại Trung tâm báo chí:

Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng được trang bị toàn bộ máy tính mới nhằm đáp ứng tốt nhất cho công tác truyền thông về Đại hội.
Có khoảng 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước tham gia tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng
Có khoảng 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước, hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tham gia tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng
Hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tham gia tác nghiệp tại Đại hội XIII của Đảng
Việc cài đặt mạngGần như tất cả các máy tính để bàn đều được các phóng viên sử dụng, khai thác hết công suất internet, wifi cho máy tính xách tay để chia sẻ thông tin được các phóng viên thao tác thành thạo
Gần như tất cả các máy tính để bàn đều được các phóng viên sử dụng, khai thác hết công suất
Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí
Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sôi động trong ngày đầu diễn ra Đại hội
Phóng viên trao đổi thông tin qua đường hotline
Phóng viên trao đổi thông tin qua hotline
Việc cài đặt mạng internet, wifi cho máy tính xách tay để chia sẻ thông tin được các phóng viên thao tác thành thạo
Việc cài đặt mạng internet, wifi cho máy tính xách tay để chia sẻ thông tin được các phóng viên thao tác thành thạo
Đây cũng là phòng họp báo chính của Tiểu ban tuyên truyền Đại hội để cung cấp thông tin cho báo chí.
Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng được trang bị toàn bộ máy tính mới nhằm đáp ứng tốt nhất cho công tác truyền thông về Đại hội.
Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí
Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm báo chí
Trung tâm báo chí sôi động trong ngày đầu diễn ra Đại hội XIII của Đảng

Đây cũng là phòng họp báo chính của Tiểu ban tuyên truyền Đại hội để cung cấp thông tin cho báo chí

Hoàng Phúc

Nguồn :