M
05/01/2021 17:53

Tổng Liên đoàn công bố Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Vinh Danh

(LĐTĐ) Ngày 5/1, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức công bố Quyết định số 1662/QĐ-TLĐ ngày 4/12/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc giải quyết khiếu nại của đồng chí Lê Vinh Danh.

Việc xử lý kỷ luật tại Đại học Tôn Đức Thắng được tiến hành khách quan, minh bạch Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh Vì sao Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng bị tạm đình chỉ công tác?

Theo đó, trong đơn khiếu nại đề ngày 27/10/2020, đồng chí Lê Vinh Danh khiếu nại Quyết định số 1507/QĐ-TLĐ ngày 21/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thi hành kỷ luật viên chức bằng hình thức kỷ luật cách chức với 02 nội dung khiếu nại.

Căn cứ quy định của pháp luật về khiếu nại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thành lập đoàn xác minh, tiến hành xác minh, tổ chức đối thoại đảm bảo dân chủ, khách quan.

Tổng Liên đoàn công bố Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Vinh Danh
Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Về việc xem xét lại thành phần Hội đồng kỷ luật

Về nội dung khiếu nại xem xét lại thành phần Hội đồng kỷ luật do có thành viên liên quan đến các vi phạm của viên chức bị xem xét, xử lý kỷ luật: Căn cứ Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng và đồng chí Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Công văn của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị Đảng đoàn Tổng Liên đoàn chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với đồng chí Lê Vinh Danh, ngày 24/8/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quyết định số 1243/QĐ về việc thành lập hội đồng kỷ luật đối với đồng chí Lê Vinh Danh, trong đó có hai thành viên là đồng chí Trần Trọng Đạo - người được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn giao điều hành hoạt động của Trường trong thời gian tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng của đồng chí Lê Vinh Danh và đồng chí Võ Hoàng Duy - Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Sau đó, ngày 17/9/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh ban hành các Quyết định kỷ luật đối với đồng chí Võ Hoàng Duy và đồng chí Trần Trọng Đạo. Căn cứ khoản 3 Điều 17 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức về việc không được cử người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật tham gia thành viên Hội đồng kỷ luật, ngày 06/10/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quyết định số 1399/QĐ-TLĐ về việc thay đổi thành viên Hội đồng kỷ luật theo Quyết định số 1243/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2020. Theo đó, đồng chí Đinh Thị Thảo Trang - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng TP Hồ Chí Minh - thành viên Hội đồng (thay thế đồng chí Võ Hoàng Duy); đồng chí Đồng Sỹ Thiện Châu - Trưởng khoa Điện - Điện tử Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Thành viên Hội đồng (thay thế đồng chí Trần Trọng Đạo).

Như vậy, kết quả xác minh cho thấy nội dung khiếu nại thứ nhất của đồng chí Lê Vinh Danh là sai. Bởi vì, Quyết định số 1243/QĐ-TLĐ 24/8/2020 đã được điều chỉnh bởi Quyết định số 1399/QĐ-TLĐ 06/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, theo đó đồng chí Trần Trọng Đạo và đồng chí Võ Hoàng Duy không còn là thành viên Hội đồng kỷ luật.

Khiếu nại về lý do kỷ luật

Về nội dung khiếu nại: Người khiếu nại không vi phạm các quy định tại Điều 12 Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức): Quá trình xem xét, đánh giá các tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp, Đoàn xác minh nhận định nội dung khiếu nại về lý do kỷ luật như sau:

Đối với hành vi vi phạm không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 27/NĐ-CP ngày 06/4/2012: Căn cứ hồ sơ xử lý kỷ luật viên chức và văn bản giải trình của những người có liên quan đến vụ việc thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Lê Vinh Danh đã có những hành vi vi phạm như: Vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ: Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, viên chức có trường hợp không thông qua tập thể lãnh đạo quản lý, Ban Giám hiệu, Đảng ủy Trường hoặc có thông qua nhưng không đúng quy định của Đảng về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng về công tác cán bộ; ký hợp đồng với đồng chí Trịnh Minh Huyền sau khi nghỉ hưu với chức vụ Trợ lý Hiệu trưởng có thời hạn 5 năm là vi phạm điểm b, Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012. Mặt khác, chức danh này không có trong Đề án vị trí việc làm của trường.

Bên cạnh đó, đề xuất bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng không có trong quy hoạch; bổ nhiệm 44 trường hợp không có trong quy hoạch; thực hiện công tác cán bộ đối với rất nhiều trường hợp không đảm bảo quy trình, hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ…

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ: Đồng chí Danh đã trực tiếp ký các văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bỏ cơ chế cơ quan chủ quản nhưng không thông qua Hội đồng Trường, Đảng ủy Trường, không báo cáo xin ý kiến Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn là vượt thẩm quyền theo quy định; thực hiện không đúng quy định của Tổng Liên đoàn và Quyết định số 747/QĐ-TTg ngày 11/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Quyết định cũng chỉ ra việc xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ chưa đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật… Không thực hiện công khai, minh bạch và có sự chênh lệch lớn trong phân phối lương, thu nhập giữa một số ít cán bộ lãnh đạo với giảng viên, nhân viên vi phạm Khoản 1, 2 Điều 18 Luật Phòng chống tham nhũng .

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường không quy định chế độ làm việc của lãnh đạo Trường, dẫn đến chế độ làm việc của lãnh đạo Trường không ổn định; Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở của Trường chưa bám sát Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Ban hành Hướng dẫn số 1037/2015/TĐT-HD ngày 03/8/2015 về quy trình đầu tư xây dựng, mua sắm, sữa chữa, thanh lý tài sản của Trường trong đó quy định đối với hạng mục đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản có giá trị dưới 1 tỷ đồng thì hình thức lựa chọn nhà thầu do Hiệu trưởng quyết định là vi phạm Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu…

Như vậy, kết quả xác minh cho thấy nội dung khiếu nại thứ hai của đồng chí Lê Vinh Danh cũng là khiếu nại sai. Bởi vì trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Lê Vinh Danh đã có các vi phạm thuộc trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 12 và vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức ở mức độ rất nghiêm trọng quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 27/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ.

Từ đó, Tổng Liên đoàn quyết định giữ nguyên Quyết định số 1507/QĐ-TLĐ ngày 21/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc thi hành kỷ luật viên chức đối với đồng chí Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng bằng hình thức cách chức.

Về việc thành lập Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng

Xung quanh thông tin Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị về thành lập hội đồng trường tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định việc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng “một cán bộ tạm quyền, được chỉ định trái luật” (ám chỉ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Trường Đại học Tôn Đức Thắng trái luật) là hoàn toàn không có cơ sở.

Trong điều kiện thực tiễn đặc thù của Trường Đại học Tôn Đức Thắng không có Hội đồng trường, Hiệu trưởng bị kỷ luật cách chức, các Phó Hiệu trưởng đã hết nhiệm kỳ giữ chức vụ, Tổng Liên đoàn đã giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của Trường cho một tiến sĩ từng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014 - 2019 nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục của Trường. Việc giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Trường Đại học Tôn Đức Thắng khi chưa kiện toàn người đứng đầu nhà trường là đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Tổng Liên đoàn cũng đã có văn bản trao đổi, thống nhất với các bộ, cơ quan của Quốc hội liên quan trước khi ra quyết định.

Những thông tin không có cơ sở, sai sự thật như trên được đưa ra trong lúc này là rất nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình ổn định hoạt động của Trường, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của Trường. Việc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chỉ căn cứ vào thông tin một chiều do một số cán bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng cung cấp mà không trao đổi, xác minh thông tin là rất đáng tiếc.

Việc thành lập Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng là rất cần thiết để kiện toàn Ban giám hiệu thực hiện quản lý, điều hành hoạt động của trường theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có việc ký bằng tốt nghiệp cho các em sinh viên. Quy trình thành lập Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Tổng Liên đoàn đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc thành lập Hội đồng trường đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định nhằm lựa chọn được người đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Hội đồng trường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Mục tiêu quan trọng trên hết và trước hết là sớm ổn định hoạt động để Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục phát triển, đồng thời giải quyết và đảm bảo quyền lợi của người học, của cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường.

B.D

Nguồn :