Tổng Liên đoàn công bố Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Vinh Danh

(LĐTĐ) Ngày 5/1, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức công bố Quyết định số 1662/QĐ-TLĐ ngày 4/12/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc giải quyết khiếu nại của đồng chí Lê Vinh Danh.
Việc xử lý kỷ luật tại Đại học Tôn Đức Thắng được tiến hành khách quan, minh bạch Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh Vì sao Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng bị tạm đình chỉ công tác?

Theo đó, trong đơn khiếu nại đề ngày 27/10/2020, đồng chí Lê Vinh Danh khiếu nại Quyết định số 1507/QĐ-TLĐ ngày 21/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thi hành kỷ luật viên chức bằng hình thức kỷ luật cách chức với 02 nội dung khiếu nại.

Căn cứ quy định của pháp luật về khiếu nại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thành lập đoàn xác minh, tiến hành xác minh, tổ chức đối thoại đảm bảo dân chủ, khách quan.

Tổng Liên đoàn công bố Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lê Vinh Danh
Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Về việc xem xét lại thành phần Hội đồng kỷ luật

Về nội dung khiếu nại xem xét lại thành phần Hội đồng kỷ luật do có thành viên liên quan đến các vi phạm của viên chức bị xem xét, xử lý kỷ luật: Căn cứ Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng và đồng chí Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Công văn của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị Đảng đoàn Tổng Liên đoàn chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với đồng chí Lê Vinh Danh, ngày 24/8/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quyết định số 1243/QĐ về việc thành lập hội đồng kỷ luật đối với đồng chí Lê Vinh Danh, trong đó có hai thành viên là đồng chí Trần Trọng Đạo - người được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn giao điều hành hoạt động của Trường trong thời gian tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng của đồng chí Lê Vinh Danh và đồng chí Võ Hoàng Duy - Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Sau đó, ngày 17/9/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng TP. Hồ Chí Minh ban hành các Quyết định kỷ luật đối với đồng chí Võ Hoàng Duy và đồng chí Trần Trọng Đạo. Căn cứ khoản 3 Điều 17 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức về việc không được cử người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật tham gia thành viên Hội đồng kỷ luật, ngày 06/10/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Quyết định số 1399/QĐ-TLĐ về việc thay đổi thành viên Hội đồng kỷ luật theo Quyết định số 1243/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2020. Theo đó, đồng chí Đinh Thị Thảo Trang - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng TP Hồ Chí Minh - thành viên Hội đồng (thay thế đồng chí Võ Hoàng Duy); đồng chí Đồng Sỹ Thiện Châu - Trưởng khoa Điện - Điện tử Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Thành viên Hội đồng (thay thế đồng chí Trần Trọng Đạo).

Như vậy, kết quả xác minh cho thấy nội dung khiếu nại thứ nhất của đồng chí Lê Vinh Danh là sai. Bởi vì, Quyết định số 1243/QĐ-TLĐ 24/8/2020 đã được điều chỉnh bởi Quyết định số 1399/QĐ-TLĐ 06/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, theo đó đồng chí Trần Trọng Đạo và đồng chí Võ Hoàng Duy không còn là thành viên Hội đồng kỷ luật.

Khiếu nại về lý do kỷ luật

Về nội dung khiếu nại: Người khiếu nại không vi phạm các quy định tại Điều 12 Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức): Quá trình xem xét, đánh giá các tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp, Đoàn xác minh nhận định nội dung khiếu nại về lý do kỷ luật như sau:

Đối với hành vi vi phạm không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 27/NĐ-CP ngày 06/4/2012: Căn cứ hồ sơ xử lý kỷ luật viên chức và văn bản giải trình của những người có liên quan đến vụ việc thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Lê Vinh Danh đã có những hành vi vi phạm như: Vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ: Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, viên chức có trường hợp không thông qua tập thể lãnh đạo quản lý, Ban Giám hiệu, Đảng ủy Trường hoặc có thông qua nhưng không đúng quy định của Đảng về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng về công tác cán bộ; ký hợp đồng với đồng chí Trịnh Minh Huyền sau khi nghỉ hưu với chức vụ Trợ lý Hiệu trưởng có thời hạn 5 năm là vi phạm điểm b, Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012. Mặt khác, chức danh này không có trong Đề án vị trí việc làm của trường.

Bên cạnh đó, đề xuất bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng không có trong quy hoạch; bổ nhiệm 44 trường hợp không có trong quy hoạch; thực hiện công tác cán bộ đối với rất nhiều trường hợp không đảm bảo quy trình, hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ…

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ: Đồng chí Danh đã trực tiếp ký các văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bỏ cơ chế cơ quan chủ quản nhưng không thông qua Hội đồng Trường, Đảng ủy Trường, không báo cáo xin ý kiến Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn là vượt thẩm quyền theo quy định; thực hiện không đúng quy định của Tổng Liên đoàn và Quyết định số 747/QĐ-TTg ngày 11/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Quyết định cũng chỉ ra việc xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ chưa đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật… Không thực hiện công khai, minh bạch và có sự chênh lệch lớn trong phân phối lương, thu nhập giữa một số ít cán bộ lãnh đạo với giảng viên, nhân viên vi phạm Khoản 1, 2 Điều 18 Luật Phòng chống tham nhũng .

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường không quy định chế độ làm việc của lãnh đạo Trường, dẫn đến chế độ làm việc của lãnh đạo Trường không ổn định; Ban hành Quy chế dân chủ cơ sở của Trường chưa bám sát Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Ban hành Hướng dẫn số 1037/2015/TĐT-HD ngày 03/8/2015 về quy trình đầu tư xây dựng, mua sắm, sữa chữa, thanh lý tài sản của Trường trong đó quy định đối với hạng mục đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản có giá trị dưới 1 tỷ đồng thì hình thức lựa chọn nhà thầu do Hiệu trưởng quyết định là vi phạm Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu…

Như vậy, kết quả xác minh cho thấy nội dung khiếu nại thứ hai của đồng chí Lê Vinh Danh cũng là khiếu nại sai. Bởi vì trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Lê Vinh Danh đã có các vi phạm thuộc trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 12 và vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức ở mức độ rất nghiêm trọng quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 27/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ.

Từ đó, Tổng Liên đoàn quyết định giữ nguyên Quyết định số 1507/QĐ-TLĐ ngày 21/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc thi hành kỷ luật viên chức đối với đồng chí Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng bằng hình thức cách chức.

Về việc thành lập Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng

Xung quanh thông tin Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị về thành lập hội đồng trường tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định việc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng “một cán bộ tạm quyền, được chỉ định trái luật” (ám chỉ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Trường Đại học Tôn Đức Thắng trái luật) là hoàn toàn không có cơ sở.

Trong điều kiện thực tiễn đặc thù của Trường Đại học Tôn Đức Thắng không có Hội đồng trường, Hiệu trưởng bị kỷ luật cách chức, các Phó Hiệu trưởng đã hết nhiệm kỳ giữ chức vụ, Tổng Liên đoàn đã giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của Trường cho một tiến sĩ từng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014 - 2019 nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục của Trường. Việc giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Trường Đại học Tôn Đức Thắng khi chưa kiện toàn người đứng đầu nhà trường là đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Tổng Liên đoàn cũng đã có văn bản trao đổi, thống nhất với các bộ, cơ quan của Quốc hội liên quan trước khi ra quyết định.

Những thông tin không có cơ sở, sai sự thật như trên được đưa ra trong lúc này là rất nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình ổn định hoạt động của Trường, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của Trường. Việc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chỉ căn cứ vào thông tin một chiều do một số cán bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng cung cấp mà không trao đổi, xác minh thông tin là rất đáng tiếc.

Việc thành lập Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng là rất cần thiết để kiện toàn Ban giám hiệu thực hiện quản lý, điều hành hoạt động của trường theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có việc ký bằng tốt nghiệp cho các em sinh viên. Quy trình thành lập Hội đồng trường Đại học Tôn Đức Thắng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Tổng Liên đoàn đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc thành lập Hội đồng trường đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định nhằm lựa chọn được người đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào Hội đồng trường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Mục tiêu quan trọng trên hết và trước hết là sớm ổn định hoạt động để Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục phát triển, đồng thời giải quyết và đảm bảo quyền lợi của người học, của cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021. Hội nghị được tổ ...
Đất và người ở HTX La Khê - Kỳ 3: Tòa sơ thẩm vừa tuyên, nguyên đơn đã làm đơn kháng cáo

Đất và người ở HTX La Khê - Kỳ 3: Tòa sơ thẩm vừa tuyên, nguyên đơn đã làm đơn kháng cáo

(LĐTĐ) Không thuyết phục được Công ty Thái Việt hủy bỏ hợp đồng, ông Trịnh Quang Nam - Giám đốc HTX La Khê đã đại diện bà con HTX khởi kiện ...
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức LB Nga

Tối 2/12 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã rời LB Nga trở về nước, kết ...
Man United 3-2 Arsenal: Đại tiệc chia tay Michael Carrick

Man United 3-2 Arsenal: Đại tiệc chia tay Michael Carrick

(LĐTĐ) Michael Carrick đã chia tay Man United sau khi kết thúc nhiệm vụ huấn luyện viên tạm thời bằng một trận cầu mãn nhãn ngay trên sân nhà Old Trafford.
Từ ngày 6/12, học sinh Trung học phổ thông ở Hà Nội trở lại trường học trực tiếp

Từ ngày 6/12, học sinh Trung học phổ thông ở Hà Nội trở lại trường học trực tiếp

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 4322/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Y tế cùng UBND các quận, ...
Chăm lo Tết là cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay

Chăm lo Tết là cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động như hiện nay

(LĐTĐ) Chiều 2/12, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về tình hình công nhân, viên chức, lao động ...
Triển khai cấp bách các biện pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trước biến thể Omicron

Triển khai cấp bách các biện pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trước biến thể Omicron

(LĐTĐ) Trước nguy cơ của biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 gây ra, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội giao Sở Y tế tiếp tục chủ động ...

Tin khác

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 Thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết hoạt động năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 05 điểm cầu, gồm LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh, LĐLĐ thành phố Cần Thơ, LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, LĐLĐ thành phố Hải Phòng.
Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Sở Tư pháp tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Hưởng ứng phát động của Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội, sáng 1/12, nhiều đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 1/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm đã phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Công đoàn vào cuộc góp phần giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng BHXH một lần

Công đoàn vào cuộc góp phần giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng BHXH một lần

(LĐTĐ) Trước tình trạng số người hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần có xu hướng gia tăng, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn cần vào cuộc thực hiện một số giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.
Phát huy sáng kiến, sáng tạo trên mọi lĩnh vực

Phát huy sáng kiến, sáng tạo trên mọi lĩnh vực

(LĐTĐ) Năm 2021, phong trào thi đua đạt danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về chất, đóng góp tích cực trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường và quản lý nhà nước.
Hiệu quả và sức lan tỏa từ một phong trào thi đua

Hiệu quả và sức lan tỏa từ một phong trào thi đua

(LĐTĐ) Phong trào thi đua đạt danh hiệu “Sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động đã và đang tạo ra sức lan tỏa lớn, được các cấp chính quyền, Công đoàn, chủ doanh nghiệp và đông đảo người lao động hưởng ứng tích cực. Qua nhiều năm triển khai, phong trào đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về chất, góp phần quan trọng giải quyết khó khăn, ách tắc trong sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động.
Chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

Chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

(LĐTĐ) Tính đến hết tháng 11/2021, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC đã giới thiệu được 80 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Qua đó, Đảng ủy Tổng Công ty đã kết nạp được 41 quần chúng ưu tú vào tổ chức Đảng và chuyển Đảng chính thức được 13 đồng chí.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, quyết định sự thắng lợi của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (khóa XVI) đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-LĐLĐ về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”.
Lan tỏa phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo”

Lan tỏa phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo”

(LĐTĐ) Điểm nhấn của phong trào là đã chuyển trọng tâm thi đua khen thưởng về cơ sở, động viên khen thưởng những nhà quản lý, nhà khoa học và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trực tiếp có thành tích sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.
“Sáng kiến- sáng tạo” làm lợi cho doanh nghiệp

“Sáng kiến- sáng tạo” làm lợi cho doanh nghiệp

(LĐTĐ) Nhằm khích lệ sức sáng tạo của công nhân viên, người lao động trong việc tạo ra những sản phẩm hữu ích, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu thị trường, thời gian qua, Công đoàn Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á (trực thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm) đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước như thi đua Lao động giỏi, phấn đấu trở thành Công nhân giỏi và nhất là thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo…
Xem thêm
Phiên bản di động