M
10/05/2021 17:38

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì

Tổ chức tiếp xúc cử tri tại 9 đơn vị bầu cử

(LĐTĐ) Thực hiện cuộc Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại 9 đơn vị bầu cử.

Tổ chức tiếp xúc cử tri trực tuyến phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Chủ động rà soát biến động cử tri Công nhân, viên chức, lao động các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội với Ngày hội của toàn dân

Tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì giới thiệu và tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại các đơn vị bầu cử.

Tổ chức tiếp xúc cử tri tại 9 đơn vị bầu cử
Một buổi tiếp xúc các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 4, huyện Ba Vì. Ảnh: Hồng Đạt

Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được cống hiến, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của địa phương. Luôn phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, cử tri mong muốn, nếu trúng cử vào Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì khóa XX, các đại biểu sẽ góp tiếng nói, đề nghị các cấp ngành đầu tư hệ thống cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa; hệ thống giao thông thủy lợi; giải quyết vấn đề đất đai, trật tự xây dựng; thúc đẩy đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch, giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri; phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi…

Đại diện các ứng cử viên đã bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm của cử tri dành cho các ứng cử viên. Đồng thời khẳng định, những tình cảm quý báu này sẽ là động lực để mỗi ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành tốt nhất vai trò của người đại biểu dân cử.

Được biết, huyện Ba Vì có 9 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và số lượng đại biểu được bầu là 40 người. Thông qua việc tiếp xúc cử tri, những người ứng cử viên có điều kiện gặp gỡ, báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Cử tri được tiếp xúc để hiểu rõ, nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử.

Hồng Đạt

Nguồn :