M
28/01/2021 20:26

Tin tưởng đất nước phát triển trong giai đoạn mới

(LĐTĐ) Bên lề Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, nhiều đại biểu đã chia sẻ ý kiến tâm huyết về các văn kiện trình Đại hội, trong đó các ý kiến đồng tình với nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đã có 36 tham luận về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng Vui mừng vì Nhân dân được đưa vào vị trí trung tâm của Văn kiện Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội

Đại biểu Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho rằng: Nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn chính xác và khách quan. Thực tiễn về cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ta được bạn bè quốc tế đánh giá như vậy. Những năm trước thời kỳ đổi mới, chúng ta không có tích lũy về kinh tế, nhưng bây giờ, nền kinh tế đất nước đã có nhiều tỷ đô la.

Tin tưởng đất nước phát triển trong giai đoạn mới
Đại biểu Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được xin ý kiến của tất cả các tầng lớp nhân dân, trong đó, tổ chức Đoàn Thanh niên đã có 6 hội nghị đóng góp ý kiến, gồm cả thanh niên trong nước và thanh niên ngoài nước. Với quá trình này, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho rằng Trung ương đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng.

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng các tham luận sẽ tạo có giá trị tham khảo rất tốt để Văn kiện tiếp tục được hoàn thiện, cụ thể hóa, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới.

Còn đại biểu Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ (Đoàn Hà Nội) cho biết: Báo cáo chính trị trình trước Đại hội XIII của Đảng đánh giá nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết 35 năm đổi mới, đồng thời định hướng phát triển đến năm 2045 đã bao quát tổng thể sự phát triển đi lên của đất nước.

Đại biểu Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ (Đoàn Hà Nội)
Đại biểu Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ (Đoàn Hà Nội)

“Có thể nói, đây là một báo cáo rất công phu, đánh giá đầy đủ, khái quát trên cơ sở tiếp thu những ý kiến góp ý của các đảng viên. Tôi cho rằng, đây không chỉ là một báo cáo tổng kết, mà nó có tính đúc kết trở thành những vấn đề lý luận, văn kiện để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng trong thời gian tới”, Đại biểu Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thắng, báo cáo đã toát lên sự khát vọng hùng cường của cả dân tộc Việt Nam. Đây cũng là sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân trong việc quyết tâm đưa đất nước ta phát triển trong giai đoạn mới. “Tôi cho rằng với quan điểm chỉ đạo sáng suốt của Đảng đề ra các phương hướng cụ thể, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ cụ thể hóa các chủ trương, đưa đất nước phát triển”, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ tin tưởng.

Đại biểu Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai
Đại biểu Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai

Theo đại biểu Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất quyết đoán, mạnh dạn đặt ra những chỉ tiêu, mục tiêu vượt ngoài thời gian nhiệm kỳ lần này với các mốc được xác định cụ thể.

“Điều đó thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, thể hiện tầm nhìn và chiến lược trong phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ mới. Có thể nói, đây là những cam kết chính trị của Đảng với nhân dân, với dân tộc mình trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là thước đo rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện cho người dân giám sát sứ mệnh lịch sử của Đảng trong thời kỳ cách mạng mới”, đại biểu Trần Trung Nhân chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng bày tỏ sự ấn tượng với sự chuẩn bị công phu, có tầm nhìn xa trông rộng của các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. “Nhờ đó, những ý kiến đóng góp xác đáng, chất lượng, mang được tiếng nói từ cơ sở, của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đến Đại hội Đảng với niềm tin, hy vọng, tin tưởng Đại hội của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp”, đại biểu Lê Thị Thu Hồng cho biết.

Đại biểu Nguyễn Xuân Phước, Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai
Đại biểu Nguyễn Xuân Phước, Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai

Đại biểu Nguyễn Xuân Phước, Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai cho rằng: Trong chương trình 9 ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Đại hội dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý vào các văn kiện quan trọng trình Đại hội. Đai hội thảo luận 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược mà báo cáo chính trị đã đề cập.

“Đoàn Gia Lai đã thảo luận những nội dung liên quan và rất tâm huyết về những chính sách chiến lược phát triển của đất nước. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung để phát triển vùng Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng phát triển trong thời gian tới”, đại biểu Nguyễn Xuân Phước cho biết.

Hoàng Phúc

Nguồn :