M
29/04/2021 21:00

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác của cán bộ Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới là mục tiêu cấp bách mà tổ chức Công đoàn Thủ đô đặt ra. Để thực hiện mục tiêu này, Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai hàng loạt giải pháp, trong đó có việc tổ chức những hội nghị tọa đàm trưng cầu ý kiến của cán bộ Công đoàn các cấp về: thực trạng và những giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn…

Đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở Vai trò quan trọng từ cán bộ Công đoàn cơ sở là đảng viên Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Tọa đàm "Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức sáng 28/4, tại quận Nam Từ Liêm là một hoạt động như vậy.

Kiều Minh - Vương Tùng - Lương Hằng

Nguồn :