M
15/12/2019 09:09

Tiếp tục đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị hiệu quả

(LĐTĐ) Trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong tình hình mới, đòi hỏi các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền.

tiep tuc doi moi xay dung he thong chinh tri hieu qua Hội nghị kiểm điểm công tác năm 2019
tiep tuc doi moi xay dung he thong chinh tri hieu qua Hà Nội - Sóc Trăng: Chủ động hợp tác trên nhiều lĩnh vực
tiep tuc doi moi xay dung he thong chinh tri hieu qua Hà Nội đứng đầu toàn quốc về lượng hồ sơ giao dịch qua mạng

Sáng 14/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khoá XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) bao gồm:

Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 26/4/2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”; Chương trình 05-CTr/TU, ngày 26/4/2016 về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016 - 2020” và Chương trình số 07-CTr/TU, ngày 26/4/2016 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giai đoạn 2016-2020”.

tiep tuc doi moi xay dung he thong chinh tri hieu qua
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU. (Ảnh: Bá Hoạt)

Đạt nhiều kết quả rõ nét

Đánh giá của Thành ủy Hà Nội cho thấy việc triển khai thực hiện 3 chương trình số 01-CTr/TU, 05-CTr/TU, 07-CTr/TU đã kế thừa và phát huy tốt kinh nghiệm triển khai các chương trình công tác của Thành ủy các khóa trước và đạt nhiều kết quả rõ nét, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đi vào cuộc sống.

Trong đó, Chương trình số 01 được coi là chương trình có phạm vi bao trùm, được nghiên cứu, ban hành sớm nhất và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, với 8 đề tài, chuyên đề và 5 nhóm chỉ tiêu.

Qua việc triển khai thực hiện, Chương trình số 01-CTr/TU đã góp phần tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác của hệ thống chính trị Thành phố, nhất là việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện, chất lượng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đổi mới các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước.

Đến nay, về cơ bản các nhóm chỉ tiêu của chương trình đã được hoàn thành. Bước đầu, Thành phố đã khắc phục tình trạng bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.

tiep tuc doi moi xay dung he thong chinh tri hieu qua
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU. (Ảnh: Bá Hoạt)

Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, hoạt động của tổ chức bộ máy, ý thức, trách nhiệm của cán, bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng cao hơn; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và tiếp tục giải quyết được nhiều việc mới, việc khó đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn.

Qua cụ thể hóa Chương trình số 05, Thành phố bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; mỗi năm khoảng 2.000 các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường bình yên của Thủ đô.

Tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm hàng năm, tỷ lệ điều tra khám phá đạt cao (trong đó điều tra khám phá trọng án đạt 95% trở lên); không để tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội gây nhức nhối trong dư luận; không có tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, hoạt động công khai, lộng hành.

tiep tuc doi moi xay dung he thong chinh tri hieu qua
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU. (Ảnh: Bá Hoạt)

Lực lượng vũ trang Thủ đô duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống thảm họa thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền Thành phố.

Đối với Chương trình số 07, cách làm, bước đi chặt chẽ bài bản, khoa học và có nhiều tính sáng tạo bước đầu đã đạt được kết quả nhất định ở cả hai lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên được nâng lên. Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cải cách hành chính đã có những chuyển biển rõ nét.

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh từ nay đến hết nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 10 tháng để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm kỳ mà Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đã đề ra.

Vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành phải đổi mới, đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” bảo đảm thận trọng, khoa học, công khai, dân chủ, đúng quy định; chú trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân.

tiep tuc doi moi xay dung he thong chinh tri hieu qua
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Bá Hoạt)

Đặc biệt cần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân nhân đối với Đảng bộ, chính quyền Thủ đô; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Trên cơ sở kết quả đánh giá 3 chương trình để xây dựng văn kiện trình Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp của các cấp, các ngành; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tiếp tục chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, nhất là các tổ chức cơ sở đảng còn tiềm ẩn phức tạp; kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý các vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị, ngoại giao, văn hóa, kinh tế, xã hội trên địa bàn Thành phố.

Hoàng Phúc

Nguồn :