M
18:49 | 06/05/2018

Tiền lương sẽ được trả theo hiệu quả công việc

Điểm mới theo đề án về cải cách tiền lương đó là tiền lương cơ bản trả cho người lao động sẽ chiếm khoảng 70% tổng mức thu nhập của người lao động. Đặc biệt, trong khối doanh nghiệp, tiền lương phải gắn với năng suất lao động, đồng nghĩa với việc người lao động muốn có lương cao thì phải tăng năng suất lao động.

tien luong se duoc tra theo hieu qua cong viec Mức lương phải đảm bảo mức sống
tien luong se duoc tra theo hieu qua cong viec Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tiền lương chưa khuyến khích được NLĐ gắn bó với công việc
tien luong se duoc tra theo hieu qua cong viec Tạo nguồn để cải cách tiền lương

Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Đề án “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” sẽ được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ bảy, dự kiến khai mạc vào ngày mai (7/5).

tien luong se duoc tra theo hieu qua cong viec

Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn làm việc với Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Thông tin về sự cần thiết phải cải cách chính sách tiền lương, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết: Hiện, chính sách tiền lương trong khu vực công còn phức tạp, thiết kế hệ thống thang, bảng lương chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức vụ, chức danh. Tiền lương chưa phải là thu nhập chính của cán bộ, công chức, còn mang tính bình quân, cào bằng, chưa tạo động lực để nâng cao hiệu quả làm việc; chưa có cơ chế tiền thưởng để khuyến khích sáng kiến, sáng tạo, đổi mới phong cách làm việc, nâng cao đạo đức công vụ và chất lượng, hiệu quả công tác...

Đối với khu vực doanh nghiệp, tiền lương của người lao động chưa thực sự gắn với năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh; chưa phát huy được vai trò, tác dụng của cơ chế thương lượng, định đoạt tiền lương giữa người sử dụng lao động và người lao động. Độ bao phủ của mức lương tối thiểu còn hẹp…

Bởi vậy, theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, mục tiêu của cải cách chính sách tiền lương lần này là phải làm cho được tiền lương là thu nhập chính, bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình người lao động, thu hẹp khoảng cách tiền lương giữa khu vực công với khu vực thị trường để có thể thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm việc ở khu vực nhà nước.

Chia sẻ về những điểm mới trong cải cách chính sách tiền lương, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết: Điểm mới theo đề án về cải cách tiền lương đó là tiền lương cơ bản trả cho người lao động sẽ chiếm khoảng 70% tổng mức thu nhập của người lao động Còn tiền phụ cấp các loại (như tiền phụ cấp thu hút, thâm niên, ngành nghề… trước đây phân ra thành 20 loại, nay nhóm lại còn 3 nhóm), chiếm 30% còn lại. Với cách tính lương như thế, người lao động có thể thấy tiền lương đích thực là tiền lương. Và tiền lương này được trả theo số lượng, chất lượng, hiệu quả công việc.

Trong khu vực doanh nghiệp, tiền lương vẫn phải tuân thủ quy định của Bộ Luật Lao động và là căn cứ để ký kết các thỏa ước lao động tập thể, ký hợp đồng lao động giữa chủ sử dụng lao động và người lao động. Tiền lương mà các doanh nghiệp trả cho người lao động không được thấp hơn tiền lương tối thiểu theo quy định của 4 vùng. Đáng chú ý, tiền lương tối thiểu được sửa đổi theo cách hiểu là “tiền lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ”.

Đặc biệt, trong khối doanh nghiệp, tiền lương phải gắn với năng suất lao động, đồng nghĩa với việc người lao động muốn có lương cao thì phải tăng năng suất lao động.

Riêng đối với khu vực hành chính sự nghiệp sẽ có 2 bảng lương. Một bảng lương sẽ được tính theo chức vụ, vị trí việc làm, nghĩa là làm chức vụ nào hưởng theo lương chức vụ đó. Còn bảng lương của chuyên môn nghiệp vụ thì chỉ có 1 bảng lương, tức là vẫn phải nâng lương thường xuyên 3 năm một bậc đối với bậc đại học trở lên, 4-5 năm đối với chuyên gia…

Quỹ tiền lương ở khu vực công được thiết kế gồm 3 phần: Phần để trả lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương; phần chi cho các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương; phần tiền thưởng tối đa bằng 10% quỹ lương cơ bản năm. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có quyền sử dụng kinh phí chi thường xuyên để sử dụng, tuyển dụng nhân tài.

B.Duy

Nguồn :