Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Thông qua các nghị quyết quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển gắn với chính sách an sinh

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã hoàn thành chương trình đề ra sau 1,5 ngày làm việc. Các đại biểu đã xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo, 2 nghị quyết thường kỳ và 16 nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ thống nhất cao. Đây là những cơ chế chính sách, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn Thủ đô.
Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội ủng hộ hơn 114 triệu đồng vào chương trình "Sóng và máy tính cho em" Kỳ 2: Còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không chủ quan, lơ là để bảo vệ thành quả Khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI

Sáng 23/9, HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ hai trong kỳ họp thứ hai để xem xét, quyết định các nội dung theo chương trình và bế mạc kỳ họp.

undefined
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại kỳ họp

Theo đó, HĐND Thành phố tiếp tục xem xét về việc bảo đảm chế độ chính sách và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn Thành phố; xem xét về việc bố trí nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố; xem xét về Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố…

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố đối với các tờ trình, báo cáo, bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố cho biết, nhiều ý kiến đại biểu đánh giá, các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Thành ủy và những mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND Thành phố; đồng thời nhất trí với những khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để khắc phục trong thời gian tới.

Bà Hà cho biết, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu, Thường trực HĐND Thành phố đã tổng hợp các vấn đề chính, có tính khái quát chung được các đại biểu quan tâm theo 4 nhóm lĩnh vực và đề nghị UBND Thành phố báo cáo giải trình, bổ sung.

undefined
Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND Thành phố

Ngay sau đó, ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đã tiếp thu, giải trình rõ những nội dung đại biểu và cử tri quan tâm.

Nêu bật những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng kinh tế - xã hội Thủ đô vẫn đạt được kết quả tích cực, một số mục tiêu, chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, ông Chu Ngọc Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn rất lớn trong thời gian tới và cho biết, để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu tăng trưởng năm 2021, Thành phố sẽ xây dựng các kịch bản cụ thể trên cơ sở rà soát khả năng, nguồn lực phát triển từng lĩnh vực; phân công nhiệm vụ đến từng ngành, đơn vị để triển khai thực hiện; phấn đấu thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

"UBND Thành phố đã xây dựng Kế hoạch điều hành kinh tế - xã hội theo 2 kịch bản trong quý III và quý IV, tuy nhiên sẽ phấn đấu đạt kịch bản cơ sở là: Quý IV năm 2021 đạt tăng trưởng 6,98% và cả năm 2021 đạt 4,54%", Chủ tịch UBND Thành phố thông tin.

undefined
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại kỳ họp

Trên cơ sở báo cáo, tờ trình và các nội dung trao đổi, thảo luận, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã biểu quyết thông qua các nghị quyết thường kỳ và nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ thống nhất cao.

Cụ thể, HĐND Thành phố đã thông qua các nghị quyết: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2021 của thành phố Hà Nội; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của thành phố Hà Nội; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và việc các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội.

HĐND Thành phố cũng thông qua nghị quyết về: Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố; điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021; quy định nội dung chi, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố (gồm 6 mức chi); quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2021-2022.

undefined
Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua các nghị quyết

Các đại biểu cũng thống nhất thông qua quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô từ năm học 2021-2022; quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp của thành phố Hà Nội; chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch Covid-19; quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội của Thành phố.

Ngoài ra, HĐND Thành phố đã thông qua quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội của Thành phố; việc bố trí nhân viên chăn nuôi thú y các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố; đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách, phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn Thành phố; Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố; Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thành phố Hà Nội.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND Thành phố đối với ông Đỗ Đình Hồng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố.

undefined
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trình bày tổng hợp ý kiến của các đại biểu

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội khẳng định, những nội dung được thông qua tại kỳ họp lần này là cơ chế chính sách, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Các nghị quyết được HĐND Thành phố ban hành có vai trò quan trọng để triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô năm 2021 cũng như của cả nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị chủ động triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản, thực chất, bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống với những kết quả và sản phẩm cụ thể vì sự phát triển của Thủ đô và cuộc sống bình yên, tốt đẹp của nhân dân.

Theo ông Tuấn, trước mắt Thành phố sẽ tiếp tục bám sát tình hình, triển khai các giải pháp mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên tập trung các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

undefined
Quang cảnh kỳ họp

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND Thành phố cùng các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, triển khai các chính sách, cơ chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, sau kỳ họp này đề nghị UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo, rà soát đối với những nội dung còn tồn tại, hạn chế chậm triển khai, cần xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết và phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương để tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm và hiệu quả. "Thường trực HĐND Thành phố cũng sẽ chỉ đạo sát sao việc giám sát chặt chẽ những nội dung đã kiến nghị kết luận nhưng chậm chuyển biến", ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, Hà Nội đã hoàn thành 3 nhiệm vụ quan trọng: Phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, duy trì được chuỗi liên kết sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II tăng 6,61%, cao hơn quý I (tăng 5,17%), góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung 6 tháng đạt 5,91%, cao hơn mức trung bình của cả nước (5,64%). Một số chỉ tiêu tăng khá: Thu ngân sách đạt 164.483 tỷ đồng, bằng 69,8 % dự toán Trung ương giao, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất công nghiệp tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,77% so với tháng 7; kim ngạch xuất khẩu đạt 9,7 tỷ USD, trong đó đáng chú ý là điện thoại và linh kiện điện thoại đạt 235 triệu USD tăng 67,8%; kim ngạch nhập khẩu đạt 22,5 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục cải thiện. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 841,8 triệu USD. Thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 9.599 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 164,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4%. Vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn 3.911 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2%; tổng dư nợ 2.333 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9%.

Hải Lý - Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Các quốc gia thế giới triển khai liều thứ 3 vaccine COVID-19 ra sao?

Các quốc gia thế giới triển khai liều thứ 3 vaccine COVID-19 ra sao?

Nhiều quốc gia trên thế giới đang triển khai tiêm chủng liều thứ 3 vaccine COVID-19 nhằm nâng cao khả năng bảo vệ miễn dịch trong bối cảnh gia tăng ...
Foden bùng nổ, Man City vùi dập "ngựa ô"

Foden bùng nổ, Man City vùi dập "ngựa ô"

(LĐTĐ) Với đẳng cấp vượt trội cùng sự xuất sắc của Phil Foden, đương kim vô địch Man City không mấy khó khăn đánh bại Brighton 4-1 ngay trên sân khách.
Các tính năng iPhone SE 3 lộ diện

Các tính năng iPhone SE 3 lộ diện

Chi tiết về chiếc iPhone SE mới lại tiếp tục được vén màn. Chiếc điện thoại được cho là có cảm biến Touch ID gắn ở phía trước, trong nút ...
Án hành chính tồn đọng chưa thi hành xong có xu hướng ngày càng tăng

Án hành chính tồn đọng chưa thi hành xong có xu hướng ngày càng tăng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 23/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ...
LĐLĐ huyện Phúc Thọ thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 23/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn khối Giáo dục năm học 2020-2021, chương trình phối ...
Hà Nội dành khoảng 39.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết 2022

Hà Nội dành khoảng 39.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết 2022

(LĐTĐ) Ước tính, tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt khoảng 39.000 tỷ đồng (tương đương với kế hoạch ...
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

(LĐTĐ) Chiều 23/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống ...

Tin khác

Tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho cơ sở kinh doanh

Tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho cơ sở kinh doanh

(LĐTĐ) Ngày 22/10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho cơ sở kinh doanh có điều kiện và hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Hà Nội: Chuyển giao kinh phí “Sóng và máy tính cho em” hỗ trợ học sinh tại 7 huyện, thị xã

Hà Nội: Chuyển giao kinh phí “Sóng và máy tính cho em” hỗ trợ học sinh tại 7 huyện, thị xã

(LĐTĐ) Nhằm ưu tiên hỗ trợ những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện của Thành phố chưa có thiết bị học trực tuyến, sáng nay (22/10), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chuyển giao kinh phí cho các đơn vị để hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi lễ.
Hà Nội đồng ý đón khán giả cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình, không quá 30% số ghế

Hà Nội đồng ý đón khán giả cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình, không quá 30% số ghế

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đồng ý cho khán giả vào sân Mỹ Đình (không quá 30% cơ số ghế của sân vận động cho mỗi trận đấu) cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 22 với Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Khán giả tham dự trận đấu phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên), hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng…
Huyện Thanh Trì đối thoại định kỳ với các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

Huyện Thanh Trì đối thoại định kỳ với các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

(LĐTĐ) Sáng nay (21/10), Huyện ủy Thanh Trì tổ chức đối thoại định kỳ giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện.
Quận Tây Hồ phát huy hiệu quả mô hình nhóm liên gia tự quản trong phòng, chống dịch

Quận Tây Hồ phát huy hiệu quả mô hình nhóm liên gia tự quản trong phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Tây Hồ là quận có đông lao động tự do, việc quản lý, theo dõi di biến động dân cư đòi hỏi phải chủ động, đi sâu, sát vào từng khu dân cư. Để tiếp tục giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch, nhằm kịp thời sàng lọc nhanh những đối tượng F0, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, các phường đã thành lập mô hình nhóm liên gia tự quản. Các nhóm được đông đảo người dân trên địa bàn quận hưởng ứng tham gia.
Ngăn ngừa bất cập nảy sinh trong quản lý đất bãi ở quận Tây Hồ

Ngăn ngừa bất cập nảy sinh trong quản lý đất bãi ở quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Đánh giá cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của quận Tây Hồ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý địa phương này cần tiếp tục có biện pháp quản lý chặt chẽ, thận trọng, ngăn ngừa bất cập nảy sinh, bởi đặc thù của quận có diện tích đất bãi rộng lớn, là khu vực dễ phát sinh tiêu cực.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 43-KH/TU về triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TƯ, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới".
Gương sáng phụ nữ Thủ đô

Gương sáng phụ nữ Thủ đô

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 với những diễn biến vô cùng phức tạp, tác động nghiêm trọng, sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Rất nhiều đối tượng đã bị ảnh hưởng về cuộc sống, thu nhập - việc làm, hoạt động nghề nghiệp, trong đó có phụ nữ. Với quyết tâm cao, tinh thần vươn lên phát triển kinh tế, nhiều phụ nữ Thủ đô đã khẳng định tiềm năng to lớn trên lĩnh vực phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ.
Vẻ đẹp làng cổ ven sông

Vẻ đẹp làng cổ ven sông

(LĐTĐ) Nhắc tới Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội) người ta thường nghĩ ngay đến mảnh đất cổ xưa có bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống từ rất lâu đời. Theo dòng thời gian từ thế kỷ VI tức cách ngày nay trên một ngàn bốn trăm năm, mảnh đất này đã đi vào lịch sử vì đây chính là kinh đô của nước Vạn Xuân dưới triều Hậu vua Lý Nam Đế.
Xem thêm
Phiên bản di động