M
18/03/2021 18:57

Thống nhất danh sách sơ bộ 205 nhân sự cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 18/3, 100% đại biểu dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hiệp thương lần hai lập danh sách sơ bộ nhân sự cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc đối với công tác bầu cử Cần nắm chắc dư luận xã hội sau khi có danh sách người ứng cử

Báo cáo về tình hình giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, trong tổng số đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là 207 đại biểu, đến 17h00 ngày 14/3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 205 người.

Thống nhất danh sách sơ bộ 205 người của các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

Theo đó, các cơ quan Đảng được phân bổ 10 đại biểu đã giới thiệu 11 người; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước được phân bổ 3 đại biểu đã giới thiệu 3 người; các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương) được phân bổ 133 đại biểu đã giới thiệu 130 người; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an) được phân bổ 15 đại biểu đã giới thiệu 15 người.

Đối với lực lượng vũ trang, quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng, binh chủng và lĩnh vực trọng yếu) được phân bổ 12 đại biểu đã giới thiệu 12 người; Bộ Công an được phân bổ 2 đại biểu đã giới thiệu 2 người.

Tòa án nhân dân tối cao được phân bổ 1 đại biểu, đã giới thiệu 1 người; Viện kiểm sát nhân dân tối cao được phân bổ 1 đại biểu, đã giới thiệu 1 người; Kiểm toán Nhà nước được phân bổ 1 đại biểu, đã giới thiệu 1 người; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên được phân bổ 29 đại biểu đã giới thiệu 29 người.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV diễn ra trong thời gian ngắn từ 24/2 đến 14/3 nhưng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đã tổ chức đúng, đủ các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Đến nay, 205/205 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV đều được 100% cử tri tín nhiệm giới thiệu, trong đó có 204 người, cử tri nơi công tác bày tỏ sự tín nhiệm bằng hình thức biểu quyết giơ tay và 1 người được bày tỏ tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Thống nhất danh sách sơ bộ 205 người của các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội
Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Hội nghị

Tại hội nghị, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về việc tổng số đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là 207 đại biểu nhưng các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 205 người.

Lý giải điều này, bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết, căn cứ tình hình thực tiễn và thực hiện các bước của hiệp thương cơ cấu, thành phần của các cơ quan, đơn vị khối Đảng giới thiệu 11/10, tăng thêm 1. Việc này tăng nhân sự khối tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nên cần thiết tăng thêm.

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tiễn, sau khi làm việc với các địa phương (2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, các cơ sở khám chữa bệnh có vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm đại biểu khối Trung ương là khối đại biểu chuyên trách để tăng đại biểu cho 2 thành phố lớn.

Cụ thể, tại thành phố Hà Nội giới thiệu tăng 1 đại biểu ở Bệnh viện Bạch Mai và thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu thêm 1 đại biểu ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Với tinh thần thẳng thắn, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, góp ý sôi nổi về công tác nhân sự, tiêu chuẩn, thành phần đại biểu giới thiệu ứng cử. Kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, 100% đại biểu dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các địa phương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử.

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến ngày 17/3/2021, cả nước sơ bộ có 77 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại 24 tỉnh, thành phố. Một số địa phương có số người tự ứng cử cao là Hà Nội (30 người), thành phố Hồ Chí Minh (16 người). Tính cả số người tự ứng cử thì tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.161 người, đạt tỷ lệ 2,3 người/1 đại biểu được bầu.

B.D

Nguồn :