M
02/10/2020 21:57

Thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019

(LĐTĐ) Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công nhân lao động năm 2020” và thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Bộ luật Lao động năm 2019.

Đang giao lưu trực tuyến: Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong Bộ luật Lao động có hiệu lực từ năm 2021 Tổng Liên đoàn lấy ý kiến vào Dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu ILO hoanh nghênh bước tiến lớn nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức tại Việt Nam

Với thông điệp “Công nhân, viên chức, lao động chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình”, cuộc thi nhằm cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, qua đó giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.

Thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019
Cuộc thi do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sẽ bắt đầu từ 12/10 đến 8/11

Cuộc thi cũng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo nhiều kênh đa dạng để công nhân, viên chức, lao động tiếp cận với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia cuộc thi; đảm bảo sức lan tỏa; phấn đấu có ít nhất 20% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, cuộc thi được tổ chức trên website thi trực tuyến Myaloha.vn, đã được kiểm duyệt lỗ hổng bảo mật và được cơ quan Công an tỉnh Bình Dương phê duyệt về các yếu tố bảo mật đầu vào, đầu ra của hệ thống; được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đảm bảo các điều kiện cho hoạt động thi và tổ chức thi trực tuyến.

Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Người tham gia cuôc thi sẽ phải trả lời lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài trong vòng 30 phút, bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi thí sinh trả lời đủ 20 câu hỏi.

B.D

Nguồn :