M
04/06/2020 09:33

Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

(LĐTĐ) Trong 4 năm (từ năm 2017 đến nay), Bảo hiểm xã hội Thành phố vẫn duy trì và tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Trách nhiệm - Hiệu quả - vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô”. Thông qua các phong trào thi đua, đã có nhiều mô hình, sáng kiến, giải pháp hay góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành trong giai đoạn 2016 đến nay.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng chế độ?
Hiệu quả từ chủ trương đúng, hợp lòng dân
Chỉ xử phạt doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ năm 2019 trở về trước

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Bảo hiểm xã hội thành phố vừa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Đây là dịp tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Thành phố qua các phong trào thi đua, qua đó, nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi viên chức, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 25 năm Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Thi đua tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Nguyễn Đức Hòa tặng Giấy khen tới 4 tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020, ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: 5 năm qua, thông qua việc phát động các phong trào thi đua, khen thưởng với nhiều cách làm hay, nhiều giải pháp mới đã tạo ra không khí sôi nổi, thực sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tập thể, cá nhân và đơn vị trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Thành phố phát huy tính tích tực, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao với mức độ hoàn thành năm sau cao hơn năm trước, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Cụ thể, hằng năm, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao (đến hết tháng 4/2020, số thu là 11.127 tỷ đồng, đạt 22,9% Kế hoạch); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao và đến hết tháng 4/2020, tỷ lệ bao phủ đạt 88,3% dân số (chỉ tiêu Hội đồng nhân dân Thành phố giao năm 2020 là 90,1%); công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không ngừng tăng (năm 2019 đạt hơn 10 triệu người so với năm 2016 và tăng 1,8 triệu người).

Đặc biệt, công tác giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện tốt qua các năm (năm 2016, tỷ lệ nợ 7,7% Kế hoạch thu; năm 2017, tỷ lệ nợ 3,8% Kế hoạch thu; năm 2018, tỷ lệ nợ 2,53% Kế hoạch thu; năm 2019, tỷ lệ nợ 1,98% Kế hoạch thu). Công tác giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, an toàn, đúng quy định. Việc nhập dữ liệu, bàn giao trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đạt 99,78% kế hoạch, cơ bản hoàn thành việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố hoàn thành việc đồng bộ dữ liệu dân cư và cấp, đổi gần 6,7 triệu thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội, đảm bảo mỗi người có một mã số định danh duy nhất làm căn cứ giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc.Ngành cũng tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả việc cải cách hành chính.

Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, qua các phong trào thi đua, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã có nhiều kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch hồ sơ điện tử; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính; triển khai hệ thống thông tin giám định điện tử; ứng dụng trong công tác kiểm soát, thanh toán ốm đau, thai sản; thực hiện Thông tư 05 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Y tế; triển khai đánh giá hàng tuần, tháng đối với công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm.

Ghi nhận nỗ lực của các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Ghi nhận qua tổng kết các phong trào thi đua, từ năm 2016 đến năm 2019, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã có 1.486 sáng kiến cơ sở của 2.887 lượt cá nhân được Bảo hiểm xã hội Thành phố công nhận; 8 sáng kiến cấp ngành của 13 cá nhân được Bảo hiểm xã hội Việt Nam công nhận. Bên cạnh đó có 2 đề tài nghiên cứu khoa học và nhiều cá nhân tích cực tham gia các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được Hội đồng khoa học Bảo hiểm xã hội Việt Nam công nhận.

Với những kết quả và thành tích đạt được trong quá trình xây dựng ngành, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba. Giai đoạn 2016-2020, Bảo hiểm xã hội Thành phố cũng được nhận 2 Bằng khen của Thủ tướng Chỉnh phủ; 3 Cờ thi đua và 1 Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; 2 Cờ thi đua và 1 Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 2 Bằng khen của Thành ủy Hà Nội. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Thành phố còn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng nhiều Bằng khen thi đua chuyên đề, đột xuất.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 của Bảo hiểm xã hội Thành phố đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến với 15 tập thể và 42 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, năm 2020 và những năm tiếp theo giai đoạn 2021-2025, Bảo hiểm xã hội Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân; xây dựng Bảo hiểm xã hội Thành phố ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khẳng định mặt hiệu quả, tích cực của các phong trào thi đua tới thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng nhấn mạnh: Trong 4 năm (từ năm 2017 đến nay), Bảo hiểm xã hội Thành phố vẫn duy trì và tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Trách nhiệm - Hiệu quả - vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp Thủ đô”. Chính từ các phong trào thi đua, chúng ta đã có nhiều mô hình, sáng kiến, giải pháp hay góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2016 đến nay.

Với kết quả đạt được, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã biểu dương tinh thần đoàn kết, phấn đấu thi đua của toàn thể công chức, người lao động toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Thành phố trong suốt thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý, điều hành, toànngành phải tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo động lực để công chức, viên chức, người lao động toàn thành phố ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Bảo Duy

Nguồn :