M
10/10/2020 12:56

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội

Thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm dạy nghề Lái xe Anh Tuấn

(LĐTĐ) Ngày 9/10, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm dạy nghề Lái xe Anh Tuấn.

Nhân lên niềm vui từ “Mái ấm Công đoàn” Hỗ trợ ‘Mái ấm công đoàn’ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Hơn 140 đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện Sôi nổi Hội thi ‘tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô giỏi, an toàn năm 2020’

Theo đó, thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở năm 2020, Ban thường vụ Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức rà soát các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Sở Giao thông vận tải Hà Nội để vận động thành lập các Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên mới.

Thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm dạy nghề Lái xe Anh Tuấn

Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn ngành, lãnh đạo Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ ra mắt thành lập Công đoàn cơ sở.

Công đoàn ngành đã hướng dẫn, hỗ trợ người lao động Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam qua việc cung cấp thông tin, tài liệu để Ban Vận động thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm tuyên truyền về pháp luật lao động, Công đoàn, quyền và lợi ích của người lao động khi gia nhập tổ chức Công đoàn đồng thời, yêu cầu Ban Vận động thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm chủ động hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về trình tự, thủ tục giúp người lao động sớm gia nhập tổ chức Công đoàn.

Sau một thời gian tích cực tuyên truyền, Ban Vận động đã nhận được đơn của 8 người lao động trong Trung tâm tự nguyện xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tại lễ ra mắt, đồng chí Ngô Minh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã công bố quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Công đoàn Trung tâm dạy nghề Lái xe Anh Tuấn.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Ngô Minh Hoàn đã nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu và giao nhiệm vụ cho Công đoàn cơ sở: Xây dựng được quy chế phối hợp giữa Ban Giám đốc và Công đoàn; quy chế hoạt động của Công đoàn cơ sở, chủ động tham gia với Ban Giám đốc Trung tâm xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; tổ chức các phong trào thi đua trong đơn vị.

Tập trung bám sát và làm tốt những nhiệm vụ chủ yếu như: Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua đạt hiệu quả; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm dạy nghề Lái xe Anh Tuấn

Đồng chí Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Đào - Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Anh Tuấn phát biểu cảm ơn lãnh đạo Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo phòng quản lý phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải Hà Nội trong thời gian qua.

Thay mặt Công đoàn cơ sở, đồng chí Phan Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm dạy nghề Lái xe Anh Tuấn cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội và Ban Giám đốc Trung Tâm đã quan tâm tạo điều kiện để Công đoàn cơ sở tổ chức tốt buổi lễ ra mắt.

Minh Hoàn

Nguồn :