M
16/07/2020 16:17

Tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm chay

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân (UBND) Thành phố yêu cầu tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn Thành phố.

Cẩn thận với thực phẩm chay đóng gói
Cẩn thận với thị trường đồ ăn chay

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, UBND Thành phố ban hành văn bản số 2943/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020 như sau:

Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 14/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về khắc phục các hạn chế, yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm, vận động người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh tiêu dùng thực phẩm.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm và tổ chức đánh giá sau 01 năm thực hiện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chay trên địa bàn. Báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 20/7/2020 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Công an Thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; chú trọng phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc liên quan chất lượng sản phẩm thực phẩm, đặc biệt các sản phẩm thực phẩm chay.

UBND Thành phố đề nghị Cục quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát sản phẩm thực phẩm, xử lý vi phạm về hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, hàng nhái, hàng giả lưu thông trên thị trường đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm chay.

T.Vũ

Nguồn :